Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de meeste zorg is samengesteld, is Stichting Doedertoe niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook door eventuele foutieve informatie op deze site, het (juist of onjuist) gebruiken van de informatie op deze site of voor het niet-functioneren van deze website. Type- en spelfouten voorbehouden. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. De door Stichting Doedertoe weergegeven teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend worden toegepast met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Doedertoe. Als er per abuis abeeldingen gebruikt zijn die auteursrechterlijk beschermd zijn horen we dat graag.

Reacties zijn gesloten.