Jaarverslag 2016

Samenvatting

2016 begon voortvarend met een bezoekersaantal oplopend tot gemiddeld 30 personen per week. Iedere maand organiseerde Doedertoe een kinderfeestje voor kinderen die dat thuis door omstandigheden nooit krijgen. Er kwamen nieuwe vrijwilligers. Men vond ons om materiaal in brengen. Er werd een promotiefilmpje gemaakt door studenten van de Hanze Hogeschool. Deze opgaande lijn werd onderbroken. 2016 stond onverwacht en onaangekondigd in het teken van de verhuizing van Doedertoe. De verbouwing van Multi functioneel centrum De Stroming omvatte helaas niet aangezegd ook onze ruimte. Van de een op de andere dag dienden we op 1 juni  te ontruimen. Dit is met vereende krachten vol spirit door vrijwilligers gedaan (terwijl ondergetekende op vakantie was). Daarna moest de hele inboedel nog drie keer verplaatst, telkens een enorme klus opgebracht door onze vrijwilligers en enkele deelnemers. De werkplaats was genoodzaakt gedurende een periode van vijf maanden gesloten te blijven. In deze tijdsspanne voltrok zich een losmaking van De Stroming. Stadsdeelcoördinator Eric Mooij zette ons aan om in de toekomst nauw samen te werken met De Stroming. Dit is na zorgvuldig overleg en ruggespraak door het bestuur unaniem afgewezen op grond van de statuten en doelstelling van Doedertoe. Een zekere onverenigbaarheid van bedrijfsculturen heeft mede een sturende rol gespeeld. Wij konden daarom niet leveren wat De Stroming zocht: een organisatie waarmee ze kan groeien. In de zoektocht naar een ander onderkomen diende zich al snel ons huidige pand aan. Op voorspraak van Eric Mooij heeft woningbouwvereniging Patrimonium ons het pand Rabenhauptstraat 45, 65 m2, om niet ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft Patrimonium een grote bijdrage geleverd bij het geschikt maken van deze ruimte: bar slopen, nieuw plafond, belichting, nieuwe keuken en zij zorgde voor de opslag en terugbrengen van onze inboedel. Zelf hebben we de ruimte gewit en een nieuwe vloer gelegd. Velen hebben geholpen, zelfs zes mannen uit het Asielzoekerscentrum Assen. Met een bijdrage van de Emmaplein Foudation konden we herinrichten. Een nieuwe taak diende zich aan: een geldbron voor de maandelijkse vaste lasten vinden. De gemeente heeft hiertoe voor de eerste zes maanden een doorstartsubsidie verstrekt. Op 1 november is Doedertoe opnieuw geopend. Mede omdat de werkplaats vijf maanden plat lag zijn er  minder activiteiten ontplooid dan in de voorgaande jaren.

 

Toeloop

Het aantal deelnemers in de werkplaats is dit jaar gestegen. Voor de sluiting in juni kwamen er zo’n 25 tot 30 mensen over de vloer. De woensdag- en vrijdagochtend werden goed bezocht. De openingstijd werd uitgebreid naar dinsdagmiddag. Samen met de woensdagmiddag was de inloop aan de lage kant. Het CJG De Wijert is met een groep kinderen en hun begeleiders een aantal keren geweest op woensdagmiddag. Er zijn twee keer  themaworkshops geweest, onder andere speciaal voor vrouwengroep De Lotus. Er kwam regelmatig een deelnemer afkomstig vanBed Bad en Brood / Inlia. In het kader van een wijkdialoogevent kwamen er kinderen uit de wijk. Dit jaar zijn we één keer op locatie gegaan in het kader van culturen met de buren waar zeker 30 mensen meededen.

 

Financieel en materieel

De Emmapleinfoundation heeft €1000 geschonken voor herinrichting van de werkplaats.

De gemeente Groningen heeft een doorstartsubsidie toegekend van €750 voor de vaste lasten van het eerste half jaar.

Subsidieverzoek voor tegemoetkoming in materiaalkosten bij het Mamaminifonds is afgewezen.

Er waren een aantal kleine giften van particulieren, totaal zo’n €100.

Verkoop van spullen bracht ongeveer €35 op. Er is met het oog hierop geen deelname aan markten geweest of enig ander initiatief ontplooid. Opbrengst inboedel  van het meubilair dat we aantroffen in ons nieuwe pand: €125.

De ruimte is één keer geboekt voor een kinderfeestje: €60. En uitgeleend aan een koor voor een gift.

Inkomsten uit betalende deelnemers liep tegen €40.

Met ingang van 1 oktober vaste lasten van +- €125 per maand.

Er is door particulieren het hele jaar door materiaal ingebracht. Topper was een grote voorraad viltwol uit Friesland van iemand die ons had gegoogeld. Glas van een glaskunstenaar. Ook inbreng van meubilair via Janou Spee en van Margie Thijssen.

Veel barterdeals, betalingen met een goede daad, zijn ten goede gekomen aan Doedertoe zelf. Aanbod van hulp bij opruimen, sjouwen, poetsen, kinderfeestjes, en assistentie workshops.

 

Publicaties en profilatie

 • Filmpje over hoe het is als je inloopt bij Doedertoe gemaakt door drie studenten van de Hanze Hogeschool, bemiddeld door WIJS, mei 2016, met dank aan Doreen Jager.
 • Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Oude spullen nieuw leven inblazen, nov-dec 2016, blz 39-46. Dit artikel kan worden gelezen als een statement van ons gedachtengoed.
 • Persbericht in de Gezinsbode, 21 december
 • Na heropening zijn er verschillende persberichten uitgegaan naar de omliggende wijkkranten.
 • Bijhouden van de website, met dank aan Patricia Postema.
 • Op de website iedere week een bericht op het weblog.
 • Facebook bijgehouden door verschillende vrijwilligers.
 • Onze locatie met iedere maand een andere etalage, gemaakt door Erika Dam, vlak aan de straat werkt wervend.

 

Netwerken

Contacten zijn onderhouden met Tineke Timmer van Het Kindpakket Gemeente Groningen, Cisca van Hes van het CJG, de leden van het WIJteam in De Rivierenbuurt, met name Abdel Azghoudhi. Buurtwerker Kim van der Burg. Netwerkbijeenkomsten in het Poortershuus Oosterpoort en De Stroming van De Rivierenbuurt. Harald Hilbrants van WIJS. Kledingbank Maxima en Kledingbank De Zeecontainer. Tot 1 juni maandelijks netwerkbijeenkomsten van de gebruikers van het Talmahuis. Hannie Bushof werkzaam in driehoek horeca-winkel-zorg. Eric Mooij stadsdeelcoördinator zuid.

Initiatieven

 • Het SBB heeft Doedertoe per 13 december erkend als leerbedrijf voor MBO Begeleider specifieke doelgroepen, nivo 3. Dit betekent dat we een stageplaats kunnen bieden. De beoogde stagaire Esther Mijnhart doet nivo 4 en kon niet geplaatst worden. Zij zal daarom tot februari 2017 bij Doedertoe vrijwilligen.
 • Er zijn op uitnodiging van de duurzaamheidsgroep in De Rivierenbuurt voorbereidingen gemaakt om een onderkomen te bieden aan een nieuw initiatief in de wijk: Repaircafé. Te voltrekken in het nieuwe jaar.
 • Er zijn met groot succes zes prachtige kinderfeestjes door Doedertoe georganiseerd en gegeven aan kinderen die dat door omstandigheden thuis nooit hebben gehad. Dit werd bemiddeld door CJG De Wijert. De financiering kwam uit gift van Fonds Een Goed Idee in 2015. Er is contact geweest met Inge Vos van De Stadjerspas om de feestjes opgenomen te krijgen in hun aanbod. Dit is vanwege onze kleinschaligheid (voorlopig) on hold gezet.

 

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn als gastvrouw vier vaste- en vier invalvrijwilligers actief. Er is iemand voor onderhoud van de website. Dan zijn er nog de bestuursleden en een coach. Er zijn drie mensen oproepbaar voor (timmer)klussen. Daarbovenop zijn er twee mensen oproepbaar voor locatiewerk. Er is iemand die de organisatie van de kinderfeestjes gaat overnemen. Bij de kinderfeestje wordt per feestje gewerkt met een vaste en twee telkens wisselende vrijwilligers, dit zijn meestal belangstellende deelnemers. Vaste vrijwilligers in aantal: 18.

 

WVTTK

Het bestuur is een keer bij elkaar geweest. Wel zeer regelmatig overleg met individuele bestuursleden door het jaar heen.

Er is voornamelijk betaald via barterdeals. Voorbeelden hiervan: met een vuilniszak het bos in, tekening maken voor meester / oma, taart bakken voor oma, knutselen met buurtkinderen, kadootje in willekeurige fietstas stoppen, prettig gesprek met een thuisloze; zeer vriendelijk groeten van iedereen die je tegenkomt op weg naar huis, hulp bij de kinderfeestjes, mantelzorg, huisbezoek via Humanitas, vriendin helpen met een of ander, kaartjes sturen aan wie dat nodig heeft, enz. Er is een Goededadenboek in het leven geroepen waar deelnemers zelf hun goede daad inschrijven. Er is een inspiratiebord om een goede daad te verzinnen in de werkplaats.

Tot 1 juni deelname van Doedertoe aan het gebruikersoverleg van het Talmahuis waarin de werkplaats is gehuisvest. De overlegpartners zijn: WIJteam, de drie afdelingen van Lentis in het Talmahuis, mfc De Stroming, de fysiotherapeut.

 

Groningen, 2 januari 2017, met dank aan iedereen die bij heeft gedragen aan het Doedertoeproject , Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.