JAARVERSLAG 2021

Karakterisering

Doedertoe is een laagdrempelige werkplaats / atelier / hobbyruimte voor iedereen om mooie dingen te maken en te betalen met een goede daad. Doel is onderlinge verbinding bevorderen en blijdschap verspreiden. Ruim zeven en een half jaar draait het vrijwilligersproject Doedertoe nu volledig zelfstandig. De creatieve activiteit met de mooie materialen, de gezellige en bedrijvige sfeer,  het feit dat het praktisch gratis is maakt dat mensen blij naar huis gaan. En daar gaat het om: het idee is dat deze blijheid doorwerkt als een sneeuwbaleffect in het dagelijks leven. Zodat mensen daadwerkelijk kracht opdoen die thuis doorwerkt in woord, daad en plannen maken.

Kenmerkend voor Doedertoe is dat we proberen in iedereen die we ontmoeten het beste te zien, we werken vanuit liefde voor de medemens en openen ons hart naar iedere mens die we ontmoeten; we doen ons best om het beste van onszelf aan te bieden; we laten anderen vrij en we focussen ons niet op onze gebreken, werken niet via kritiek maar via vrolijkheid en willen elkaar altijd een goed gevoel geven. We zijn een sociaal project dat gestalte geeft aan een economie van geven en delen. Ons bedrijf draait niet om winst maar om maatschappelijke impact.

De bezoeker betaalt met een goede daad in de eigen omgeving. Deze vorm van betaling is bedoeld om ieders besef aan te raken zelf ook iets te bieden te hebben. En in de kleine daad van het geven een innerlijke kracht aan te boren. Deze uitzonderlijke manier van betalen karakteriseert het sociale, activerende karakter van ons project.

Doedertoe’s reguliere aanbod bestaat uit het verzorgen van de algemene inloop, ontvangst van vluchtelingen uit de Bed-, Bad- en Broodopvang (dit jaar on hold van wege de maatschappelijke situatie), een kindermiddag, een haakcafé (ook on hold), wekelijks een besloten Humanitasgroep, speciale themaworkshops, workshops op lokatie.

De crisis in de maatschappij heeft Doedertoe ook in 2021  getekend. Deels moesten we de inloop stop zetten, het bezoekersaantal daalde. Tijdens de lockdown bleven we steeds een dag open om mensen de gelegenheid te geven werkstukken en materialen te halen om thuis te werken. Buiten de lockdown zijn we steeds volledig open geweest. Juist ook in de zomertijd, om mensen die niet op vakantie gaan een onbezorgd uitje te bieden. Door de crisissfeer waren er net als vorig jaar minder extra initiatieven. Minder themaworkshops, geen vluchtelingen in de werkplaats, haakcafé gestopt, maar één workshop op locatie, minder uitlenen van de werkplaats voor feestjes. Doedertoe draaide ondanks dat uitstekend wat betreft sfeer, continuïteit en doelmatigheid, er was nul gedoe. Zowel vrijwilligers als bezoekers hielden zich goed aan de doelen.

Bezoekers

Doedertoe werd bijna uitsluitend bezocht door vrouwen en kinderen. Hoewel de werkplaats open is voor iedereen, komt het merendeel van onze bezoekers om redenen van financiën,  gezondheid of levensloop gerelateerde issues. De achtergronden van onze bezoekers laat een bont pluimage zien uit de wijk, de stad,  en omliggend gebied. Zowel werkenden als mensen zonder baan, Lentiscliënten, mensen met burnout, ziekte, invaliditeit, mensen die weinig te besteden hebben, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of die deze opnieuw aan het verkennen en betreden zijn. Bij ons zit men bij elkaar aan tafel waar men in het dagelijks leven elkaar voorbij loopt. Dit werkt wederzijds respect in de hand en doet vooroordelen smelten.

Het geregistreerde bezoekersaantal in 2021 is 1430, waarvan 155 kinderen (vorig jaar 180 kinderen, in 2019 220 kinderen, in 2018 91 kinderen). Dit zijn geen unieke bezoekers. Neem hierbij ook in acht dat we gedwongen voor inloop gesloten waren tot 16 mei en na half december, dat is zes maanden totaal. We bleven wel steeds een dag in de week open voor wie materialen kwam halen voor thuiswerk. Dit verklaart de aantallen tot half mei. Hou ook in acht dat niet alle bezoekers geregistreerd zijn. Daarnaast was er lange tijd gelimiteerde toegang vanwege anderhalve meterregel.

Bezoekersaantallen Doedertoe 2021 per maand:

                               2021                       2020                      2019                      2018

Januari                  75                           187                        220                         141

Februari               51                           202                        213                         162                       

Maart                    77                           76                          219                         188

April                       72                           69                          250                         163

Mei                        89                           87                          303                         192

Juni                       151                         168                        248                          201

Juli                        135                         186                        148                          114

Augustus             110                         160                        196                          61

September         169                         186                        167                          189

Oktober               198                         165                        385                          249

November         170                         88                          245                         197

December          133                        103                        212                         146

                               ————————————————————————

Totaal                   1430                      1677                      2806                      2002

Je kan aan het bezoekersaantal zien wanneer de maatschappelijke crisis soepeler is geworden.

De reguliere inlooptijden zijn: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur (vaste Humanitasgroep) en 19.30 – 21.30 uur (doorlopende workshop maskers en hoeden maken), dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 16.00 uur, zaterdag 13.00 – 15.00 uur (speciaal voor kinderen).

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn vrijwilligers actief in de begeleiding van de inloop, financiële verslaggeving, digitale ondersteuning, klussen, poetsen, opgeruimd houden van de werkplaats, life muziek tijdens de inloop, pr, Facebook,  hulp op locatie,  etalage verzorgen, bestuur, coaching, en project coördinatie. Dit laatste houdt in: praktische organisatie, werven en begeleiden van vrijwilligers, netwerken, beheer van de ruimte, verslaggeving en fondswerving.

Vrijwilligers werken met een aantal eenvoudige basisregels en worden geacht met het doel voor ogen steeds op eigen afstemming en intuïtie te functioneren.  De organisatie en logistiek zet in op speelsheid en arbeidsvreugde bij de vrijwilligers met een grote openheid voor eigen initiatief. Om geen vitale energie te laten weglekken en deze volledig voor de werkvloer beschikbaar te houden zijn er geen vergadermomenten. Overleg en coördinatie vindt buiten plenaire zittingen plaats met voortdurend oog en oor voor ieders inbreng en idee. De vrijwilligers dragen tijdens de inloop actief zorg voor een onbezorgde, positieve, vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt. In een sfeer van naar elkaar luisteren en elkaar vinden zetten ze zichzelf even aan de kant.

In december is er een vrijwilliger gekomen die een participatiebaan bij Doedertoe vervult. En ook iemand die zich oriënteert om bij Doedertoe een participatiebaan te gaan vervullen.

Anno 31 december 2021 bedroeg het aantal vrijwilligers 26 (in 2020 24). (Dit aantal is exclusief de vrijwilligers die op maandagmiddag via Humanitas de inloop verzorgen.) Tijdens 2021 heeft geen enkele vrijwilliger ons verlaten. Wel trokken vier tegen hun zin zich als gevolg van ziekte tijdelijk terug. Opvallend dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, was het aantal sollicitanten dat niet kwam opdagen (4) of zich na kennismakende uitwisseling terugtrok (4). Drie keer werden we benaderd door een coach meedoen (van de gemeente, WIJ, en particuliere  Saaksumborg) om een sollicitant te begeleiden.

De vrijwilligers ontvangen  geen geld voor hun werkzaamheden. De werkplaats en de materialen wordt buiten de inlooptijd gratis aan hen ter beschikking gesteld als wederdienst. Ook kunnen vrijwilligers gratis in de werkplaats feestjes geven. Er was begin dit jaar geen etentje. Naar aanleiding van kerst kregen de vrijwilligers een kleine attentie.

Financieel en materieel

In een aparte jaarrekening en balans is de financiële verantwoording uitgewerkt. De exploitatie is nog steeds mogelijk dankzij Patrimonium die de ruimte aan ons sociale doel ter beschikking stelt. En dankzij het gratis werk van iedere vrijwilliger. Doedertoe draait volledig op incidentele giften en donaties. Dit project ontvangt de materialen grotendeels van stadsgenoten die tasjes komen brengen na zolderopruiming. Een paar keer konden we een grote hoeveelheid stoffen afhalen bij particulieren. Vanuit de inloop zijn er geen betekenisvolle inkomsten vanwege de betaling met een goede daad en er zijn geen commerciële activiteiten. Er is een lijntje met Gered Gereedschap waar we naaimachines van krijgen plus het onderhoud ervan. Doedertoe kon dit jaar twee keer op een pop up milieustraat in de wijk spullen ondervangen die zouden worden weggegooid door wijkbewoners. Gekregen goede spullen die we zelf niet kunnen gebruiken gaan te geef in een bolderkar die bij openingstijden op de stoep voor de werkplaats staat. Er zijn een aantal particuliere giften gedaan. Deelnemers die dat willen, betalen naar keuze voor koffie en thee €0,50.  Uitgeven van de ruimte en materialen voor een kinder- of verjaardagsfeestje vond twee keer plaats, een keer gratis en éen keer betaald. De buurvrouw van Doedertoe stelt haar gastenparkeerkaart aan ons ter beschikking. Aan ons geschonken joekelille, mandoline en viool werden gerenoveerd door Eltjo Wierenga. Ze hangen ter opfleuring van de inloop in de werkplaats. De viool hebben we weggegeven. We hebben een marktkraam gekregen. Voor de begeleiding van de participatiebaan is een vergoeding uit een Europees fond. Doedertoe ontvangt geen vergoeding voor opvang van kwetsbare mensen.

Fondswerving 2021:

 •                Springtime Foundation.
 •                Lionsclub Groningen Zuid.
 •                Financiële tegemoetkoming coronamaatregelen gemeente Groningen.
 •                Rabo Club Support na stemronde leden Rabobank.
 •               Subsidieverzoek aan Erik de Vlieger naar aanleiding van podcast De Kapiteinenlijn afgewezen.

Publiciteit

 • Website www.doedertoe.nl. Met popupje voor actuele initiatieven en veranderingen.
 • Webblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog.
 • Facebook met 494 likes  www.facebook.com/doedertoe.
 • Maandelijks een andere etalage.
 • Aankondigingen op buren uitwisselingssite Nextdoor.
 • Opname van onze activiteiten in twee wijkgidsen met overzichten.
 • In november is er een vrijwilliger gekomen speciaal belast met pr van Doedertoe, zij heeft een pr plan voor 2022 gemaakt.
 • Doedertoe maakte deel uit van een speurtocht in de wijk georganiseerd door de Buurtvereniging.
 • De flyer is herzien en aangepast aan de uitgebreide openingstijden.

Netwerken

Dit jaar is er weinig genetwerkt geheel op conto van de overheidsmaatregelen en als gevolg daarvan verlies van perspectief.

 • Contact met gemeente Groningen gebiedsteam Zuid: Janny Dekker en Fatima Belhaj.
 • Wouter Hoogland, innovatief makelaar.

Buitengewone activiteiten

•             Doedertoe heeft in 2021 extra themaworkshops aangeboden, verzorgd door externe gespecialiseerde docenten of eigen vrijwilligers:  Workshop emailleren, workshop marmeren met acrylverf op papier (pouren). Vanwege (dreigende) gelimiteerde bezoekersaantal is dit aantal ten opzichte van vorige jaren sterk verminderd.

Op locatie in Drenthe bij Roar Festival verzorgen van workshop krachtstokken maken. Hier zijn meer dan 40 stokken gemaakt. Groot succes.

•             Door een daarvoor geoormerkte gift in 2018 konden wij ook dit jaar aan wie dat nodig had materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan.

.              De mogelijkheid werd verkend een website op te zetten waarin mensen spullen weggeven met zoekfunctie vanuit de vraag, in tegenstelling tot de huidige websites die uitgaan van aanbod. Dit initiatief is verworpen.

Bestuur

 • Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is veel onderling overleg het hele jaar door. Er is een vacature voor de functie penningmeester.
 • Organiseren van etentje voor vrijwilligers.

Overig  

 • Er  staat een hele goede luchtreiniger in de werkplaats.
 • Eind maart is een vrijwilliger gekomen speciaal belast met het inruimen van de ingebrachte materialen en het op orde houden van de werkplaats.
 • Eens in de twee weken komt Eltjo Wierenga tijdens de inloop om ons met zijn zang en muziek te ondersteunen.
 • Voor cliënten van Lentis in Zuidlaren heeft een van onze vrijwilligers 300 hoopstenen beschilderd als stimulerende attentie voor kerst.
 • Een dag in het weekend geeft Doedertoe de ruimte gratis aan een vader uit Rotterdam om met zijn kind uit Groningen op te trekken, deze man kon als gevolg van lockdown nergens heen.
 • De werkplaats werd een paar keer ter beschikking gesteld aan een groep moeders die al bordurend hun zorgen deelden.
 • Doedertoe werd een paar keer bezocht door vrouwen van het Overweeghuis. We konden materialen meegeven. Dit kreeg geen vervolg.
 • Gebiedsteam Zuid heeft een afvalpas voor Doedertoe geregeld.
 • Gebiedsteam Zuid heeft aangeboden de kosten te vergoeden bij de aanvraag van ANBI vignet. Hier is van afgezien om bureaucratische redenen. We zijn in 2016 afgewezen omdat we door de rijksoverheid niet van algemeen nut worden beschouwd. We zijn dat ons inziens duidelijk wel. Destijds is met bemiddeling van de Groningse Uitdaging met hulp van advocaat van Trip Advocaten bezwaarschrift ingediend en wederom afgewezen.
 • Bij Carex werd voor vriendenprijs vanwege het sociale karakter van ons project met ingang van half maart een extra opslagruimte gevonden.
 • Doedertoe stelt materiaal beschikbaar voor kinderknutselacties van de Torteltuin in Bijum.
 • Toen we open waren enkel om materiaal af te halen was er iemand die telkens Ikeatassen vol bollen wol meenam. Daarvan haakte ze met dubbele draad hele mooie grannysquare dekens. Deze gaf ze aan de voormalige bezoekers uit de Bed- bad- en broodopvang. Een paar keer prachtig moment.
 • Nieuw is het fenomeen dat mensen soms de hele dag blijven, bijvoorbeeld door participatiebaan, een vrijwilliger die ’s ochtends dienst heeft en ’s middags na ze is afgelost toch als bezoeker blijft of bezoekers die lang blijven.

Tenslotte

 • Doedertoe is slechts met een idee begonnen. Ondergetekende werd gebeld en kreeg dit idee aangereikt met een startkapitaal van €500 plus de belofte coaching erbij te krijgen. Wanneer mensen op grote schaal zulke kiemzaadjes gaan planten, zou onze samenleving veel en veel mooier en gelukkiger zijn.
 • Door overvloed, dat wil zeggen ophoping van veel materialen is er ruimtegebrek. Bezoekers zitten vaak bijna op elkaars lip. Vanwege het afstandsprotocol konden we tijdelijk minder bezoekers toelaten dan we zouden willen.
 • Doedertoe krijgt lof en bewondering alom, inhoudelijk en praktisch. “Onze waardering voor Doedertoe is groot” schrijft een ambtenaar.  Dit mooie project kan nog beter en veelomvattender worden als de coördinatrice er volledig vrijgesteld voor zou zijn, met andere woorden gedeeltelijk betaald kon worden zodat de energie die nu naar ander werk gaat bij Doedertoe terecht komt.  Alles moet nu snel, snel en alleen wat hoognodig is kan gedaan, helaas geen extra’s mogelijk.

Groningen, 5 januari 2021

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.