JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2019

Samenvatting

In 2019 heeft Doedertoe haar vijfjarig bestaan in stilte overschreden. Het jaar laat zich karakteriseren als bestendiging en gestage groei. De werkplaats liep het hele jaar goed. De hele zomer is Doedertoe open gebleven. Er waren door het jaar heen steeds genoeg vrijwilligers waarmee we overwegend negen dagdelen per week open waren. Er was weinig verloop van vrijwilligers en onderling een heel goed besef van de algemene doelstelling van blijdschap verspreiden en onderlinge uitwisseling faciliteren.  Het aantal keren dat Doedertoe is bezocht is gegroeid van 2002 in 2018 naar 2806 in 2019. Daarvan waren er 220 kinderen. Het aantal vrijwilligers op 31 december 2019 bedroeg  23 personen. Was 25 in 2018. Het reguliere aanbod is uitgebreid met een kinderochtend, een haakcafé en om de week een besloten Humanitasgroep.  Doedertoe was eind 2019 acht dagdelen per week open, dat waren er zes in 2019. Het aantal thema workshops verzorgd door externe specialisten is uitgebreid naar 14. De werkplaats werd vijf keer gratis ter beschikking gesteld voor feestjes van Stadjerspashouders. Wekelijks komen vrouwen uit de Bed-bad-en-broodopvang een dagdeel. Er zijn een aantal evenementjes in het weekend geweest, twee keer een kledingruil en een plantenmarkt. De werkplaats is één keer verhuurd voor een feestje.  Er werden op evenementen elders verschillende gratis workshops door Doedertoe aangeboden (zie: publiciteit en voorlichting). Mensen van overal brachten tasjes materialen. Soms hebben we van  een kringloop materiaal gekregen dat anders zou worden weggegooid. Door het grote aanbod materialen en technieken heeft Doedertoe inmiddels een chronisch ruimtegebrek. Er zijn incidentele fondsen gevonden en particuliere giften ontvangen om de vaste lasten in 2019 te verzekeren. De exploitatie is mogelijk dankzij Patrimonium die de ruimte gratis ter beschikking stelt. De werkplaats draait uitstekend, er is heel weinig gedoe. Zowel vrijwilligers als bezoekers hielden zich goed aan de doelen. Het werkte om  bijna geen vergadermomenten te houden.

Toeloop

Doedertoe wordt voornamelijk bezocht door vrouwen en kinderen. Voor veel van onze bezoekers is een bezoek aan de Doedertoewerkplaats om redenen van financiën,  gezondheid of levensloop gerelateerde problemen een uitkomst.  In feite is de activiteit gratis. Men betaalt met een goede daad in de eigen omgeving. Opvallend is dat er haast geen mensen kwamen die door een WIJ-team zijn doorverwezen. De werkplaats is open voor iedereen. Men zit aan tafel met wie men in het dagelijks leven voorbijloopt. Via elkaar maakt men kennis met andere leefwerelden. Dit werkt wederzijds respect en beslechten van vooroordelen in de hand. Er is helaas amper budget voor marketing. Doedertoe maakt geen deel uit van de gemeentelijke 050-marketing die we op Instagram, posters, flyers, openbare beeldschermen en andere gremia tegenkomen. Het geregistreerde bezoekersaantal in 2019 is 2806 ten opzichte van 2002 in 2018. Per maand was dat: januari 220 (in 2018 was dat 141), februari 213 (in 2018: 162), maart 219 (2018: 188), april 250 (2018: 163), mei 303 (2017: 192), juni 248 (2018: 201), juli 148 (2018: 114), augustus 196 (2018: 61), september 167 (2018: 189), oktober 385 (2018: 249), november 245 (2018: 197), december 212 (2018: 146). De inlooptijden zijn anno 31 december 2019: om de week maandagmiddag 13.00 – 16.00 uur (Humanitasgroep), dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 16.00 uur, met op donderdagmiddag het haakcafé, zaterdag  kinderochtend 10.00 – 12.00 uur.  In 2019 hebben 220 kinderen de werkplaats bezocht (was 91 in 2018). De vrijwilligers dragen actief zorg voor een positieve, vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt. De creatief scheppende activiteit in combinatie met de mooie materialen en de goede en bedrijvige sfeer en het feit dat men alles krijgt en mag meenemen wat men maakt schept blijheid. Blijheid werkt als een sneeuwbaleffect door in het dagelijks leven. En dat is de essentie van Doedertoe’s drijfveer.  Zodat mensen daadwerkelijk kracht opdoen die thuis positief doorwerkt.

De betaling

De betaling met een goede daad is altijd bedoeld om iemand dat kleine besef te geven zelf ook iets te bieden te hebben. En in de kleine daad van het geven een innerlijke kracht aan te boren. Het komt soms voor dat men met een gift betaalt in plaats van met een goede daad. Met name bij een workshop. Doedertoe ontvangt nergens een vergoeding voor de ‘opvang’ van mensen met een kwetsbaarheid.

Vrijwilligers

Bij Doedertoe is er een bont pluimage aan vrijwilligers actief in de begeleiding inloop, bij de financiën, digitale hulp, timmerklussen, sjouwen, poetsen, muziek, facebook,  hulp op locatie, hulp bij evenementjes in het weekend, werkplaats netjes opgeruimd houden, etalage verzorgen, bestuur en coaching bij de aansturing van het project (bestaande uit het coördineren, fondswerven, vrijwilligers inzetten, praktische dingen regelen, verslaggeving doen, pr verzorgen, netwerken enz.). Er is ook in 2019 weinig verloop geweest. Dat er  weinig regels zijn en men wordt geacht met het doel voor ogen op eigen afstemming en intuïtie te werken, werkt goed en geeft weinig gedoe. Geen herkauwen van regels bij Doedertoe. Dat werkt speelsheid en arbeidsvreugde in de hand. De overlegstructuren zijn minimaal om geen energie verlies te krijgen en onszelf en onze motivatie niet te verliezen in discussies. Daar staat een grote openheid voor eigen initiatief tegenover.  In de loop van 2019 traden er twee personen in dienst met een participatiebaan. De werkverhouding was goed, de ene participatiebaan werd vrijwel meteen opgezegd wegens mogelijkheid van plaatsing bij een andere meer gewenste organisatie de ander werd na een half jaar in goed overleg opgezegd wegens groeiend gebrek aan affiniteit met de doelgroep. We hebben in 2019 maar zeven vrijwilligers uitgezwaaid (In 2018 waren dat er ook zeven). Altijd in goed overleg. Anno 31 december 2019 zijn er 23 vrijwilligers (bedroeg in 2018 25) (Dit aantal is exclusief de vrijwilligers die via Humanitas de inloop verzorgen.) De vrijwilligers ontvangen  geen  geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Met een anonieme gift kon er als tegenprestatie een etentje in een restaurant worden aangeboden. Voor bezoekers en vrijwilligers werd er in juni een picknick georganiseerd in het Noorderplantsoen. Met kerst kregen de vrijwilligers een kleine attentie. Bij afscheid ontvangen de vrijwilligers een klein kadootje.

Financieel en materieel

Omdat er vanuit de inloop geen inkomsten zijn en er geen commerciële activiteiten zijn, doet de coördinator  een beroep op fondsen, verzamelt particuliere giften en moedigt iedereen mensen aan ons tasjes materialen te komen brengen. De grootste kostenposten zijn de gemeentelijke belasting op het gebruik van het pand, de wifi, gas, licht, telefoon, materiaalkosten, pr kosten en vrijwilligerskadootjes. Er is geen huur, woningbouwvereniging Patrimonium stelt de locatie voor €0 ter beschikking, en er zijn geen personeelskosten. De webhosting wordt gefinancierd door een particulier. Er is een lijntje met een kringloop (kerstspullen en wat materiaal) en met Gered Gereedschap (naaimachine) waar we een paar keer materialen en gereedschappen van hebben ontvangen. De subsidies die Doedertoe in 2019 ontving waren afkomstig van Buurtvereninging Rivierenbuurt, Stichting Star van studentenvereniging Albertus Magnus,  Rabo Clubkas Campagne, Stichting Kinderfestival en Wij-team De Rivierenbuurt. Mamaminifonds en de gemeente zijn hier de grote afwezigen. Een aanvraag om ondersteuning werd door beiden niet gehonoreerd.  Het Mamamifonds is gestopt met geven voor vaste lasten. De gemeente heeft geen reden gegeven. Ook bleek er na een aantal tasjes materialen toch geen draagvlak bij Mamamini om materialen bestemd voor de afvalcontainer aan ons te geven.  Kringloop Plus heeft ons kerstspullen gegeven. Er zijn een aantal kleinere particuliere giften gedaan. De werkplaats werd één keer uitgeleend voor een verjaardagsfeestje voor geld. Deelnemers die dat willen, betalen voor koffie en thee €0,50.  Doedertoe heeft gedurende zeven maanden een begeleidersvergoeding bij een participatiebaan ontvangen. Al met al bleven we in de plus, en houden een paar honderd euro over in 2019.

Publiciteit  en voorlichting

 • De Groninger dagkalender heeft onze inzending gehonoreerd en wijdt op 3-6-2020 een pagina aan Doedertoe met een foto gemaakt door Herman Otto, bewerkt door Jo Boonstra.
 • Publikaties in de wijkkrant van de Rivierenbuurt naar aanleiding van een gift van de buurtvereniging en een informatief artikel over kinderen in de werkplaats.
 • Ontvangst en voorlichting aan Nienke Drewes, manager bij woningbouwvereniging Patrimonium (onze locatiesponsor)
 • Ontvangst van vrouwengroep De Lotusbloem (ontstaan bij Jasmijn) met een workshop stippen.
 • Organisatie evenementjes in het weekend: op burendag een workshop stippen, twee keer een kledingruil en een plantenmarkt voor de deur.
 • Bij Humanitas werd aan een groep belangstellende medewerkers voorlichting over Doedertoe gegeven.
 • In Het Pand, thema-avond over weldoenende projecten in de stad georganiseerd door De Stadshelden, voorlichtingsworkshop gegeven.
 • Deelname aan Festival van de Geest in de Nieuwe kerk met een workshop mandala’s leggen van bloemblaadjes.
 • Deelname in het kader van Lets Grow aan proeverij vrijwillig geluk: voorlichting over wat het betekent vrijwilligerswerk te doen bij Doedertoe gekoppeld aan een activiteit.
 • In het buurtcentrum van De Rivierenbuurt werd door het WIJ-team een ruilbeurs georganiseerd. Doedertoe heeft hier een activiteit voor kinderen aangeboden. Deze activiteit is slechts door één kind bezocht als gevolg van de lage opkomst op deze dag.
 • Doedertoe heeft drie keer bij de speeltuinvereniging in de Oosterpoort een kinderactiviteit verzorgd op door hen georganiseerde feesten/buitenspeeldagen.
 • Weblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog en Facebook met 439  likes www.facebook.com/doedertoe.
 • Website bijhouden waarin een pop-up is geplaatst voor het laatste nieuws www.doedertoe.nl
 • De flyer werd voor en achter aangepast en vernieuwd met behoud van het karakteristieke karakter van het logo.
 • Maandelijks een andere etalage.
 • Workshops aankondigen op buurtsite van Nextdoor .
 • Opname van onze activiteiten in twee wijkgidsen.

Netwerken

Omdat de concrete activiteiten groeien is er minder tijd om te netwerken als wenselijk is.

 • Netwerken bij Bed Bad en Broodopvang voor continuïteit van komst groepje vrouwen die met busje gehaald en gebracht worden.
 • Contact met gebiedsteam Zuid gemeente Groningen via Marjolijn de wijk, met een verzoek om enige ondersteuning waar helaas weinig gehoor aan is gegeven.
 • Janny Dekker van gebiedsteam Zuid van de gemeente Groningen.
 • Evert Sulman van De Stadshelden.
 • Wouter Hoogland innovatief makelaar en bestuurslid van een grote kringloop.
 • Tineke van de Velde van R95 over materiaaldonatie van De Koningskroon.

Kinderen

Er is sinds april op zaterdagochtend een inloop speciaal voor kinderen. Ook tijdens de reguliere inloop komen kinderen. En ook zij betalen met een goede daad. Baby’s komen zo nu en dan mee. Met een Stadjerspas kunnen kinderen gratis hun verjaardagsfeestje geven in de werkplaats. Hiervan is  vijf keer gebruik gemaakt.

Wvttk

 • Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is een vacature voor de functie penningmeester. Er is veel onderling overleg het hele jaar door.
 • Het fenomeen participatiebaan heeft zijn intrede gedaan en er is twee keer een participatiebaan vervuld, maar ook opgezegd.
 • Via vrijwilligersgroningen.nl werd een bekwame digitale ondersteuner gevonden.
 • De bakfiets die we gratis uitleenden in de wijk is bij gebrek aan belangstelling aan het Leger des Heils gedoneerd.
 • Op een slider in de wachtruimte van de Voedselbank worden gratis kinderfeestjes bij Doedertoe aangeboden. Hierop is maar twee keer gereageerd zonder dat het tot een feestje kwam.
 • In april en mei werd de werkplaats bezocht door een man die een agressie-regulatie stoornis bleek te hebben. In goed overleg is afgesproken dat hij niet kon terugkomen. In het kader hiervan is een korte lijn gelegd met de wijkpolitie die we meteen kunnen bellen als dat nodig is.
 • Wegens ruimte gebrek staan kerst- paas- en sinterklaasspullen elders opgestald. Ook een verworven weefgetouw is niet op locatie te stallen.
 • Doedertoe heeft in 2019 14 extra themaworkshops aangeboden, meestal verzorgd door externe gespecialiseerde docenten:  Vijf keer workshop vilten, zendala tekenen, stippen op schotels, origami, boetseren met klei, papaverbolletjes pimpen, spinnen op een spinnewiel, dromenvangers maken, schudbolletjes maken, kerststerren maken.
 • Door een daarvoor geoormerkte gift konden wij praktisch het hele jaar aan wie dat nodig had materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan.
 • Eens in de twee/drie weken komt Eltjo Wierenga tijdens de inloop om ons met zijn zang en muziek te ondersteunen.
 • Doedertoe is de hele zomer vier dagdelen open gebleven .
 • Er is geprobeerd ook mannen uit de Bed-bad-en-broodopvang in de werkplaats te krijgen. Een aantal weken ging dit goed maar er kwam een einde aan wegens gebrek aan vervoer.
 • Inlia stopte het vervoer van de vrouwen uit de Bed-bad-en-broodopvang  van en naar de werkplaats. Sindsdien rijdt  een van onze vrijwilligers.
 • In Groningen kunnen stichtingen geen parkeerkaart aanvragen. Wij kunnen vrijwilligers , mensen die spullen inbrengen en belangstellenden niet een parkeerplek bieden. Omliggende buren hebben daarom aan ons hun inlogcode aangeboden.
 • Er is vanaf eind april op donderdagmiddag een haakcafé in het leven geroepen waar men speciaal kan komen leren haken en samen handwerken en kennis kan maken met andere textiele werkvormen.
 • In het kader van een maatschappelijke stage hebben drie studenten van het Noorderpoortcollege met hun docent een ochtend bij Doedertoe  meegelopen.
 • Er hebben zich eind van het jaar twee vrijwilligers gemeld om in Doedertoe mensen te leren breien.
 • Vanaf begin januari 2019 is er een besloten Humanitasgroep in de werkplaats op maandagmiddag. De werkplaats is hiervoor gratis uitgeleend aan Humanitas.
 • De werkplaats werd gratis ter beschikking gesteld voor feestjes van Stadjerspashouders, daar is vijf keer van gebruik gemaakt (deze mogelijkheid wordt door de organisatie van Stadjerspas niet in hun reguliere aanbod opgenomen).
 • De werkplaats wordt buiten de inlooptijd gratis ter beschikking gesteld aan vrijwilligers als wederdienst. Ook kunnen vrijwilligers gratis in de werkplaats feestjes geven. Hiervan is drie keer gebruik gemaakt
 • Karakterisering van de bedrijfscultuur: In Doedertoe proberen we in iedereen die we ontmoeten het beste te zien; we doen ons best om iedereen het beste van onszelf aan te bieden; we willen het goede in alle mensen bewonderen; we steken geen energie in mekaars tekortkomingen; we focussen ons niet op onze gebreken; we spreiden onze liefde voor de medemens wijd uit en openen ons hart naar iedere mens die we ontmoeten.

Groningen, 17 januari 2020

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.