Doelstelling

Stichting Doedertoe exploiteert een werkplaats waar mensen kunnen binnenlopen om kringloopspullen mooi te maken en voor vele andere knutselwerkvormen om er gezellig uit te zijn, iets moois voor thuis mee terug te nemen en te betalen met iets fijns doen voor een ander of voor de samenleving. Betalen met tijd en talent in plaats van met geld. Hiermee bereiken wij iedereen, zodat niemand om redenen van geld thuis blijft. Wie nadenkt over een goede daad gaat in zijn kracht staan. De positieve sfeer, het mooie zelfgemaakte ding en de goede daad werken opbouwend voor het dagelijks leven. Wij zijn begonnen als een antwoord op de recessie, bezuinigingen en armoede in Groningen. Onze beginvragen waren: Hoe kunnen we wat er al is zo bij elkaar brengen dat iedereen iets moois kan hebben? Wat heeft een mens nodig om zonder veel drempels blijdschap te ervaren? Hoe maken we het mogelijk dat mensen die om financiële redenen veel thuis zitten contacten leggen? Hoe werken we het besef in de hand dat iedereen iets te geven heeft? Het gaat ons uiteindelijk vooral om de onderling uitwisselingen tussen mensen. Doedertoe is een initiatief van onderop, met niets begonnen. Op dit moment zijn er 20 vrijwilligers bij ons actief.

Onze vrijwilligers hebben een zeer uiteenlopende achtergrond, een bont palet van mensen die werken vanuit eigen verschillend inzicht en ervaring met eenzelfde doel voor ogen. Om die reden hebben wij geen regels. Het idee is dat ieder het meeste leert door zelf na te denken en eigen intuïtie aan te spreken. Vergissingen zijn er om wijzer van te worden. Doedertoe is daarom een plek waar iedereen komt. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt dat wie men elkaar in het dagelijks leven voorbij loopt, daarmee zit men nu aan tafel. En of we nu oliebollen bakken, fietsen repareren of knutselen; het is ons te doen om de uitwisselingen.

Doedertoe leeft van giften, vrijwilligers en goodwill. Alles berust op inbreng van eigen krachten. Wij laten zien dat je met een idee heel ver kunt komen.

Achterliggend motief is dat de blijheid een sneeuwbaleffect heeft. Men heeft nog amper in de gaten wat voor impact het op je leven kan hebben als je blijheid voelt. Dan ga je weer wat doen, dan ga je weer wat worden, want het opent je hart.