JAARVERSLAG 2018

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2018

 

Samenvatting

2018, ruim het vierde jaar dat Doedertoe draait, is wederom een jaar van uitbouw en groei. Doedertoe komt steeds sterker op haar grondvesten te staan. Het aantal bezoekers is gegroeid naar 2002 (geregistreerd en niet uniek), dat komt op zo’n 50 bezoekers per week. Het aantal vrijwilligers bedraagt op 31 december 25 personen. Was 19 in 2017. Er is een aanmelding voor vervulling van een participatiebaan in 2019. Het reguliere aanbod is uitgebreid met twee dagdelen. Doedertoe is nu zes dagdelen open. De buitengewone activiteiten zijn: wekelijkse ontvangst van vrouwen uit de Bed Bad en Broodopvang tijdens de dinsdagochtendinloop, regelmatig een themaworkshop, voor kinderfeestjes gratis uitlenen van de ruimte aan stadjerspashouders, evenementjes in het weekend, op evenementen elders een gratis workshop aanbieden, de werkplaats gratis uitlenen aan (drie) verwante projecten zonder middelen. Het Repair Café, dat erg succesvol werd, is helaas vertrokken naar een grotere ruimte. Met grote regelmaat brengen mensen tasjes materiaal en een kringloop is bereid gevonden een aantal leren voor weggooien bestemde kunstmiddelen aan ons te leveren. Doedertoe groeit uit haar jasje en regelmatig is de werkplaats overvol en de groei stagneert. De ruimte is vrolijk en helder ingericht, maar bomvol. Er zijn incidentele fondsen gevonden en particuliere giften ontvangen om de vaste lasten in 2019 te verzekeren en een buffer voor calamiteiten op te bouwen. Doedertoe is naar aanleiding van haar zeer eervolle nominatie door de gemeente Groningen bij Movisie voor de landelijke vrijwilligersprijs “Meer dan handen” met een tiental belangstellenden, vergezeld van een ambtenaar, naar Utrecht geweest om zich voor te stellen in een presentatie en zo mee te dingen naar de prijs (die ging naar een organisatie met vele banden met bedrijven en 200 vrijwilligers). Dankzij deze nominatie heeft wethouder Matthias Gijsbertsen de werkplaats bezocht met een ambtenaar van Gebiedsteam zuid. Ook kwam hoog bezoek van Patrimonium, de verstrekker van onze ruimte: directeur Auke de Vries. De sfeer in de werkplaats is uitstekend. Men houdt zich goed aan de doelen, regels zijn er bewust bijna niet.

 

Toeloop

Doedertoe’s naamsbekendheid groeit uiteraard in de stad. In 2018 hebben 2002 mensen de werkplaats bezocht tijdens de vaste inlooptijden. Dat is gemiddeld zo’n 50 bezoekers per week. In werkelijkheid waren het er iets meer; niet iedereen is geregistreerd wat met deze toeloop ook lastiger wordt. Dat is een toename ten opzichte van 2017 met meer dan 30 %. Per maand was dat: januari 141 (in 2017 was dat 71), februari 162 (in 2017: 126), maart 188 (2017: 100), april 163 (2017: 94), mei 192 (2017: 112), juni 201 (2017: 123), juli 114 (2017: 51), augustus 61 (2017: 0), september 189 (2017: 135), oktober 249 (2017: 140), november 197 (2017: 169), december 146 (2017: 113). De bezoekers van de extra activiteiten (kinderfeestjes en evenementjes in de werkplaats) zijn hier niet meegeteld. De inlooptijden zijn met twee dagdelen uitgebreid. Doedertoe is open op dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend. Bezoekers zijn voornamelijk vrouwen. Het aantal mannelijke bezoekers in de werkplaats trekt aan. In 2018 hebben 91 kinderen de werkplaats bezocht. En een keer heeft vanuit het Wij-team van de wijk een groep kinderen Doedertoe bezocht. De werkplaats is open voor iedereen en de bezoekers hebben uiteenlopende achtergronden. De sfeer zorgt er voor dat men elkaar verrijkt. Wie je in het dagelijks leven voorbij loopt zit nu met je aan tafel. Via elkaar maakt men kennis met andere leefwerelden. Dit werkt wederzijds respect in de hand. Er komen relatief veel mensen met een kwetsbaarheid of ziekte en mensen die weinig te besteden hebben. Er komen ook wel regelmatig wat kunstenaars of mensen die zelf actief zijn voor een project. De vrijwilligers zorgen voor een positieve vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt. Zodat mensen daadwerkelijk kracht opdoen die thuis positief doorwerkt. De enorme hoeveelheid materialen, kleuren en inspirerende voorbeelden maakt dat er een tamelijk rustige, goede werksfeer is die menigeen voldoening geeft. We zijn duidelijk een doe-plek en waken ervoor dat men niet komt hangen aan de koffie.

 

De betaling

 

De betaling met een goede daad is altijd bedoeld om iemand dat kleine besef te geven zelf ook iets te bieden te hebben, en dat werkt ook zo. Een prikbord vol voorbeelden hoe men kan betalen dient ter inspiratie. Een keer extra vegetarisch eten, iemand op een dag drie keer aan het lachen maken, lid worden van Amnesty, iemand laten voorgaan bij de kassa, een klein presentje in een vreemde fietstas stoppen, geld geven aan een goed doel, ergens in een groep zomaar trakteren, koekjes voor de Doedertoe-inloop meenemen, enz. Even denkt men na over wat je uit je zelf te geven hebt. Even contact te maken met dat wat je zelf te bieden hebt aan de wereld. We gaan er van uit dat iets doen, hoe klein ook, het eigen gevoel van betekenisvolheid activeert en de voldoening daaruit een stroompje op gang brengt om plannen te maken, een betere buurvrouw te zijn, of eerder spontaan vriendelijk een onbekende tegemoet te treden. Wie vrijwilligerswerk doet, mantelzorger is of bij ons een cadeautje maakt hoeft niet te betalen. Met de betaling met een goede daad komt er dus geen geld binnen bij Doedertoe. Men betaalt wel af en toe met een kleine gift.

 

 

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn er vrijwilligers actief met uiteenlopende achtergronden in de functies: begeleiding inloop, invallen begeleiding inloop, begeleiding van de vrouwen uit de Bed-, Bad- en Broodopvang, bestuur, financiën, digitale hulp, klussen, sjouwen, poetsen, muziek, facebook, hulp bij kinderfeestjes, hulp op locatie, hulp bij evenementjes in het weekend, werkplaatsmaterialen op orde houden, etalage verzorgen, coördineren uitleen bakfiets en coaching. Daarnaast werkzaamheden om de boel draaiende te houden (coördineren, fondswerven, praktische regelingen, verslaggeving, pr, netwerken enz). Er is in 2018 weinig verloop geweest. Er zijn bewust weinig regels, men wordt geacht met het doel voor ogen op eigen afstemming en intuïtie te werken. Want zo leer je het meest en werk je goed op maat. Geen herkauwen van regels. Dat geeft speelsheid en arbeidsvreugde en de zo nodige verfrissende energie. Vergissingen worden beschouwd als leermomenten en brengen ons verder. De overlegstructuren zijn minimaal om geen energie verlies te krijgen en onszelf en onze motivatie te verliezen in discussies. Iedere vrijwilliger kan ideeën over verbetering of initiatief neerleggen bij de coördinator (ondergetekende) en als het binnen de doelstelling valt en niet versplinterend werkt, zal er vervolg aan worden gegeven. Het werk is leuk om te doen, geeft voldoening en groei, en levert contacten op en kennismaking met nieuwe technieken en materialen. In 2019 start een medewerker in een participatiebaan. We hebben in 2018 zeven vrijwilligers uitgezwaaid (In 2017 waren dat er negen), en twee hebben door omstandigheden een time-out genomen. Redenen van vertrek: twee van de vrijwilligers zijn doorgestroomd naar een betaalde baan met deels soortgelijke werkzaamheden; twee mensen vertrokken in verband met scholing; iemand trok het lichamelijk niet; twee personen konden zich niet meer vinden in een bepaalde gang van zaken. Anno 31 december 2018 zijn er 25 vrijwilligers (bedroeg in 2017 19). De vrijwilligers ontvangen allen helaas geen enkele vaste beloning voor hun werkzaamheden. Om de vrijwilligers te bedanken werd er in juni een picknick georganiseerd in het Noorderplantsoen, met tapas betaald met een dinercheque die we hadden gevonden in een afvalcontainer. Met kerst krijgen de vrijwilligers een attentie. Bij afscheid ontvangen de vrijwilligers een kadootje. Dit is natuurlijk een veel te kleine beloning.

 

Financieel en materieel

Omdat er vanuit de inloop geen inkomsten zijn, en er geen andere commerciële activiteiten zijn, doen we een beroep op fondsen, hopen op particuliere giften en moedigen mensen aan ons tasjes materialen te komen brengen. De grootste kostenposten zijn de gemeentelijke belasting op het gebruik van het pand, de wifi, gas, licht, telefoon, materiaalkosten, pr kosten en vrijwilligerskadootjes. Er is geen huur, woningbouwvereniging Patrimonium stelt de locatie voor €0 ter beschikking, en er zijn geen personeelskosten. De webhosting wordt gefinancierd door een particulier. Er is een lijntje met een kringloop en met Gered Gereedschap waar we materialen en gereedschappen (goedkoop) van hebben ontvangen. Van de Groningse Uitdaging hebben we wat meubilair gekregen. Er werden twee naaimachines geschonken door particulieren. Qua fondswerving werd een subsidieverzoek door Stichting Mamamini beloond met €1000. Gasterra gaf €1000, De gemeente Groningen gaf een aanmoedigingssubsidie van €750 en een subsidie uit een participatiepotje van €750, de buurtvereniging gaf €250. Er zijn twee anonieme particuliere giften gedaan, waaronder een bedrag voor de vrijwilligers om samen van uit eten te gaan. De werkplaats werd een keer uitgeleend voor een familiefeestje voor geld. Bureau Ervaringsdeskundigheid en MJD hebben belangstelling getoond de werkplaats voor geld te lenen maar vonden het te klein bij ons. Soms is er een deelnemer die een kleine gift achterlaat. Deelnemers die dat kunnen, betalen voor koffie en thee €0,50. Dit gebeurt lang niet altijd. We hebben een Baboe bakfiets gekregen van nog geen jaar oud om spullen in te vervoeren. Het aantal materialen en spullen rijst haast de pan uit. We zijn toe aan een grotere ruimte en ervaren een stagnerende werking die uitgaat van veel mensen en spullen in een (te) kleine ruimte.

 

Publiciteit

De naamsbekendheid van Doedertoe wordt groter en daarom zijn er minder pr activiteiten dan in 2017 ontplooid.

 • Naar aanleiding van Doedertoe’s nominatie voor de landelijke Movisie vrijwilligersprijs “Meer dan handen” is er over ons gepubliceerd in regionale bladen. En is er een interviewtje geweest op de regionale radio. Ook kwam Oogtv filmen. Helaas werd de tweede afspraak met hun afgezegd wegens dringender aangelegenheden in de stad.
 • Op locatie gratis workshops aanbieden: workshop stenen pimpen op de markt “Voor niets gaat de zon op” in De Wijert PC Hooftcentrum. Symposium Sint Martinus Pronkjewailn workshop vliegtuigjes vouwen. Bij workshop stenen pimpen op de Duurzaamheidsmarkt in Lewenborg zijn we voortijdig vertrokken wegens geluidoverlast. Er is een verzoek om op locatie een workshop te verzorgen afgewezen uit tijdgebrek en vanwege een slechte ervaring door ongastvrije ontvangst.
 • Ontvangst en voorlichting aan bezoek van functiebekleders: wethouder Matthias Gijsbertsen, aantal ambtenaren onder andere van Gebiedsteam Zuid, directeur van woningbouwvereniging Patrimonium, diverse WIJteam medewerkers in eigen wijk en omliggende wijk, medewerkers Stadjerspas.
 • Organisatie evenementjes in het weekend: een workshop stenen pimpen buiten op de stoep op Burendag en een plantenmarkt. Een kledingruil, waarvoor al voorbereidingen waren gedaan, ging door persoonlijke omstandigheden helaas niet door.
 • Weblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog en Facebook met 366 volgers www.facebook.com/doedertoe.
 • Website bijhouden waarin een pop-up is geplaatst voor het laatste nieuws www.doedertoe.nl
 • Maandelijks een andere prachtige etalage.
 • Activiteiten plaatsen op buurtsite van Nextdoor
 • Extra curriculaire activiteiten en inlooptijden op laten nemen in maandelijks periodiek Activiteitenkalender WIJ Rivierenbuurt
 • Inzending pagina voor de Groningse Scheurkalender.
 • Opname van onze activiteiten in twee wijkgidsen
 • Advertentie (gratis) in de wijkkrant van de Rivierenbuurt

 

Netwerken

Omdat de concrete activiteiten groeien is er beduidend minder tijd om te netwerken, met gevolgen van dien. Het project groeit minder hard en bereikt minder mensen dan zou kunnen.

 • Netwerken met ambtenaren Jelly Bruining, Marjolijn de Wijk en Eric Mooi.
 • Netwerken bij Bed Bad en Broodopvang voor continuïteit van komst groepje vrouwen die met busje gehaald en gebracht worden.
 • Maria Ufkes, teamleider Bureau Ervaringsdeskundigheid/Herstelwerkplaats.
 • Judith Oosterhuis, MJD
 • Evert Jan Veldman van symposium Sint Martinus Pronkjewailn
 • Cisca van Hes, Marin Kuipers, Yoni Vleeschhouwer, Barbara Feenstra, Hilda Koster en Kim van der Burg van WIJteam Rivierenbuurt
 • Joachim de Vries, fondsenspecialist cultuursector VSBfonds
 • Cecielle Keizer van Het Kopland en Stichting Toevluchtsoord
 • Monique Setz van gemeente Midden-Groningen ivm opzet huiskamerproject
 • Studentenvereniging Albertus Magnus in verband met fonds van Stichting Star
 • Rinus Woesthuis, journalist oa van de wijkgidsen
 • Anne Guldener van kringloop Mamamini
 • Ineke Planken van Humanitas
 • Rinke Nijenhuis gemeente  Groningen over nieuwe locatie voor Doedertoe

 

 

 

 

Kinderfeestjes

Door tijdgebrek en wegens gebrek aan belangstelling hebben we de kinderfeestjes voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen opgeschort. Dit jaar zijn er twee geweest. In ruil daarvoor lenen we de werkplaats gratis uit aan mensen met een Stadjerspas om zelf hun kinderfeestje bij ons te geven met gebruik van alle materialen. Dit jaar waren dat er drie. Bij deze feestjes is een van onze vrijwilligers aanwezig.

 

Wvttk

 • Doedertoe had een zeer eervolle landelijke nominatie voor de Movisie vrijwilligersprijs “Meer dan handen”. Daarvoor werd ons project voorgedragen door de gemeente  Groningen. Deze prijs werd in de wacht gesleept door een veel groter Dordts project met banden met het bedrijfsleven. De nominatie bracht publiciteit met zich mee en plaatselijke bekendheid.
 • De ruimte werd gratis uitgeleend aan initiatieven met een verwante doelstelling zonder middelen. Het idee is dat uit sociaal beleid ons de ruimte ter beschikking is gesteld en dat wij daarom sociale initiatieven hebben te steunen om de ruimte te benutten waarvoor ze is afgegeven. Er is gebruik van gemaakt door praatgroep “Veerkracht”, onder leiding van stagiaire van Wij-team De Rivierenbuurt, Barbara Feenstra in het kader van haar plannen voor een Herstelcentrum. Ook door Trevor Cooper die gratis gitaarlessen gaf. En Suzanne Bodde, een van onze vrijwilligers kon de ruimte gebruiken om een serie gratis workshops zentangle aan te bieden.
 • Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is een vacature voor de functie penningmeester. Er was vaak onderling overleg het hele jaar door.
 • Het fenomeen participatiebaan heeft zijn intrede gedaan en er is een verzoek voor plaatsing in 2019 gehonoreerd.
 • We hebben een bijna nieuwe Baboe bakfiets gekregen van een particulier om spullen in te vervoeren. Deze stellen we aan de buurt gratis ter beschikking voor wie spullen of kinderen moet vervoeren en geen auto heeft.
 • Doedertoe heeft twee keer evenementjes in het weekend op de stoep voor het pand georganiseerd: een stenenpimpworkshop op burendag en een plantenruilmarkt. Een kledingruilevent ging wegens droevige omstandigheden onverwacht niet door.
 • Er is dit jaar één Repair Café geweest in de werkplaats. De toeloop werd steeds groter. De groep heeft voor een grotere locatie gekozen.
 • Doedertoe heeft extra themaworkshops aangeboden: EFT (Emotional Freedom Techniques) door Olga Mansoon, sieraden maken van knopen en fietsband door Cunera Akkerman, sieraden maken van fimoklei door Marriëtte, workshop wolvilten door Bep Donner.
 • Er is op initiatief van en in samenwerking met het WIJteam Rivierenbuurt door een van onze vrijwilligers een poging gedaan besloten bijeenkomsten te organiseren speciaal voor (kwetsbare) kunstenaars in de werkplaats. Hiervoor was geen belangstelling.
 • Doedertoe heeft voor en achter een transformatie van vergroening ondergaan. Achter werden een verticale tuin aangelegd en plantenpotten neergezet en voor is de gevel voorzien van bloeiende vaste- en potplanten. Het aanzien van het pand is daarmee een stuk verbeterd.
 • Door een daarvoor geoormerkte gift konden wij praktisch het hele jaar aan wie dat nodig had materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Vooral de vrouwen uit de Bed-, Bad- en Broodopvang hebben hiervan geprofiteerd.
 • Er is begonnen met interesseren van ambtenaren om uit te kijken naar mogelijkheden voor een nieuwe locatie voor Doedertoe. De gebruikersovereenkomst met Patrimonium kan worden opgezegd en we groeien uit ons jasje met stagnerende gevolgen.

 

Doedertoe is een werkplaats voor iedereen om kringloopspullen te pimpen met veel werkvormen in een vrolijke, positieve sfeer met veel mogelijkheden. Men betaalt met een goede daad, zodat niemand om het geld thuis blijft. Doedertoe biedt de ruimte ook gratis aan voor Stadjerspashouders voor kinderfeestjes, Humanitas, Bedbadenbroodopvang, en gratis gitaarles.

Doedertoe is een werkplaats voor iedereen om kringloopspullen te pimpen met veel werkvormen in een vrolijke, positieve sfeer met veel mogelijkheden. Men betaalt met een goede daad, zodat niemand om het geld thuis blijft. Doedertoe biedt de ruimte ook gratis aan voor Stadjerspashouders voor kinderfeestjes, Humanitas, Bedbadenbroodopvang, en gratis gitaarles.

Groningen, 8 januari 2019

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.