Jaarplan Stichting Doedertoe 2015

Doelstelling

Mensen verbinden en blijdschap verbreiden door middel van een werkplaats waar met behulp van vrijwilligers mensen mooie dingen kunnen maken van afgedankte spullen om een vrolijke bezigheid buitenshuis te hebben en hun eigen leefwereld meer schoonheid te geven. Een verkooppunt van zelfgemaakte producten inrichten. Een barterdealsysteem als betaalmiddel initiëren waarbij mensen hun eigen talentkapitaal aanspreken en zo meer in hun kracht kunnen komen. Het bevorderen van duurzaamheid door hergebruik; van maatschappelijk ondernemen; van ritme en ervaring van deelnemers en vrijwilligers; van wederzijds begrip en het besef dat men elkaar nodig heeft.

Activiteiten

 1. Workshop

Drie-urige workshop twee keer per week en uit te breiden naar vraag. De workshop heeft het karakter van een inloop. Men kan van te voren reserveren om verzekerd te zijn van een plaats, maar dat hoeft niet. De stichting zorgt er voor dat er steeds en ten allen tijde voldoende materiaal en kringloopspullen aanwezig zijn en voorziet in nieuwe materialen waar wenselijk en redelijk. De workshops worden door twee deskundigen begeleid in het bezit van goede communicatieve vaardigheden, waarvan minstens één beschikt over een passende opleiding. Omdat de werkplaats is gevestigd in multifunctioneel centrum De Stroming zijn er aanpassingen naar hun wensen: koffie- en thee worden bij De Stroming betrokken en er zal in eerste instantie gekeken worden of de barterdeals ten goede aan De Stroming kunnen komen. Uitbreiden van de soort van barterdeals, ook naar de eigen leefomgeving van de deelnemers.

 1. Deelproject: kinderfeestjes voor minima

Kinderen van de basisschool en de middelbare school kunnen in pimpwerkplaats Doedertoe hun verjaardagsfeest houden. In de werkplaats staan kringloopspullen waaruit ze kunnen kiezen om die met de wereld aan materialen die we hebben uitgestald mooi te maken  zodat ze van het feestje thusikomen met  iets moois voor zichzelf. Ze kunnen doosjes versieren, of fotolijstjes, een klok afhankelijk van de voorraad. Doedertoe beschikt over veel materiaal en versierselen, verf, papier en lijm om met een zelf fleurig gemaakt en opgehipt ding naar huis te komen. Het samen iets maken is een gezellige,ontspannende bezigheid. We geven er drinken en iets lekkers bij. Het duurt anderhalf uur, met uitloop van een kwartier. De verjaardagfeestjes worden uitgezet in de vorm van kadobonnen in het verjaardagpakket van de gemeente Groningen en zijn voor kinderen die zelf thuis vanwege de kosten geen feestje krijgen. Ook voor hen is het fijn en goed om met een groepje ergens heen te kunnen, en te kunnen zeggen “We gaan iets doen op mijn verjaardag, we gaan ergens heen.”  Het versterkt hun gevoel van eigenwaarde.

 1. Deelproject: reparatie trefpunt

In navolging van het bekendere Repair Café concept, in samenwerking met de Duurzaamheidsgroep van de Rivierenbuurt in Groningen  belegt Stichting Doedertoe in haar werkplaats een treffen waar mensen terecht kunnen voor reparatie van uiteenlopende spullen als elektronica, hardware, stoffering, kleding, speelgoed, meubels, fietsen.  Bijvoorbeeld een stoel waarvan een poot los zit, een broodrooster die niet meer werkt , een wollen trui waar mottengaatjes in zit. Dit is een goedkope oplossing om defecte spullen te behouden en niet weg te gooien. We voorkomen dat dingen waar bijna niets mis mee is worden weggegooid, omdat ze na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn. In de werkplaats gaat men samen met de deskundigen aan de slag en daar leer je van, je krijgt  zelf enig inzicht in de materie van het repareren omdat je  er bij blijft kijken en uitleg krijgt. Verloren gegane praktische kennis  wordt overgedragen, en mensen kunnen ervaren wat het is voor een duurzame samenleving te staan. En het bevordert de onderlinge verbinding omdat mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Er moet gereedschap en materiaal aanwezig zijn in de werkplaats nodig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Deskundigen worden aangezocht om de reparaties uit te voeren, electronicadeskundige, timmerman, naaister, stoffeerder, fietsmaker. Men kan ook wachten en iets pimpen in de pimpwerkplaats. Of gewoon koffie/thee drinken. Betalen is naar keuze: of men betaalt niets, of men geeft een vrije gift of men betaalt met een wederdienst aan een ander mens, of de samenleving.

 1. Deelproject: kamers pimpen van minima

Een kleine groep vrijwilligers maakt kamers mooi van mensen die het echt nodig hebben en die om financiële redenen niet in de gelegenheid zijn dit zelf te doen. Bijvoorbeeld een huiskamer van een gezin met een minimum inkomen, een slaapkamer van een ziek kind of een (huis)kamer bij een hulpverlenende instantie waar cliënten worden opgevangen. Stichting Doedertoe legt contacten met opbouwwerker, kinderwerker, medewerker MJD, medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin in het zuidelijk deel van de stad, waar ook de Doedertoewerkplaats is gevestigd, en met Lentis die in hetzelfde gebouw zit. Deze hulpverleners staan in direct contact met de doelgroep en zullen ons concrete adressen kunnen  bemiddelen. Het mooi maken van een ruimte gebeurt zoveel mogelijk met kringloopspullen en materiaal in de Doedertoewerkplaats aanwezig.

 1. Deelproject: levend standbeeld

In de werkplaats wordt tijdens de workshops een kostuum vervaardigd waarmee in het centrum van Groningen een levend standbeeld uitgebeeld zal worden,  ter opleuking van de binnenstad, om de werkplaats bekendheid te geven bij stedelingen en om geld op te halen voor de stichting.

Inkomstenwerving

 1. De workshops zijn ingericht met opzetsubsidies van het Mamaminifonds en het Rabo-Stimuleringsfonds. Exploitatie van de ruimte is vastgelegd in een gebruikersovereenkomst met mfc De Stroming waarbij voorlopig is afgesproken dat de helft van wat Doedertoe binnen De Stroming genereert aan inkomsten wordt afgestaan aan De Stroming. De voorziening van materiaal is afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven of instanties. Particulieren brengen tasjes materialen in. Er is contact met twee huizenuitruimbedrijven om de toestroom van kringloopspullen te verzekeren en gemeentelijk bedrijf Goudgoed voorziet ons ook om niet van kringloopspullen op aanvraag.
 2. De werkplaats is te boeken voor personeelsfeestjes, vrijgezellenfeestjes, kinderfeestjes, vriendinnenfeestjes, voor €17,50 per persoon. Als de deelnemers binnen de doelgroep vallen is de prijs €10 per persoon.
 3. Voor de opzet van de werkplaats is fondsen geworven bij het Mamaminifonds en het Rabo-Stimuleringsfonds. Voor onkostenvergoeding van de kinderfeestjes is een fonds gevonden bij de gemeente Groningen “Een goed idee”.  Voor het reparatietrefpunt wordt fondsen geworven bij het Mamaminifonds. Ook daar een verzoek ingediend voor materiaalvoorziening van de werkplaats in natura. Voor het project kamers pimpen van minima is een subsidieverzoek ingediend bij het Rabo-Stimuleringsfonds. Voor het project kostuum levend standbeeld wordt geen fonds geworven. Er wordt gebruik gemaakt van wat er in de werkplaats is en zoveel mogelijk van afgedankte spullen. De verwachting is dat met de performance op straat in de toekomst er enige gelden binnenkomen.
 4. De workshops genereren enige inkomsten omdat men naar keuze per dagdeel €10 betaalt.
 5. Financiële schenkingen van betrokken particulieren.
 6. Verkoop van producten die in de werkplaats door deelnemers zijn gemaakt op poten zetten. Mogelijkheiden verkennen via Mijn Tafel, in consignance bij Kr8werk of een dergelijke winkel, of op de Hip en Handgemaaktmarkt, of op de warenmarkt, of in MFC De Stroming een verkoophoek inrichten.
 7. Het ontwikkelen en doordenken van een donatiesysteem voor Stichting Doedertoe.

Beheer van inkomsten

Alle inkomsten worden aangewend ten behoeve van het draaiende houden van de werkplaats en de lopende projecten. De inkomsten gaan feitelijk naar inkoop van materialen, gebruik van de ruimte, representatiekosten en werving.

Vrijwilligers

Vrijwilligersaantal uitbreiden en blijven werven via Humanitas en in de kring van deelnemers. Mensen met een uitkering kunnen  een vrijwilligerscontract krijgen om aan de dienst sociale zaken en werkgelegenheid eventueel te overleggen. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Onkostenvergoeding zal per geval worden bekeken.