Jaarplan Stichting Doedertoe 2016

 

Doelen:

 • Uitbouw van de toeloop naar het atelier
 • Op locatie gaan pimpen en op voorlichtingsmarkten staan
 • Fondsen, giften en materiaal werven
 • Publiciteit zoeken
 • Kinderfeestjes afmaken
 • Netwerk uitbreiden, mensen interesseren voor Doedertoe
 • Aanzet geven voor het zoeken naar een grotere ruimte
 • Vrijwilligers werven
 • Vluchtelingen in de werkplaats regelen
 • Verkoop van spullen en diensten

 

Toeloop uitbouwen

Streven is om één dagdeel erbij open te gaan, naar een totaal van vier dagdelen. Donderdagmiddag is in de grote zaal van De Stroming WIJEntree (voorheen Het STIP), wat dit tijdtip geschikt maakt omdat mensen dan door kunnen lopen.

Activiteiten ondernemen om de toeloop uit te bouwen: Facebookberichten intensiveren en mensen vaker vragen een reactie te plaatsen; publiciteit blijven zoeken (zie verderop); op locatie gaan pimpen om mensen te interesseren voor ons atelier (zie verderop); op (voorlichtings)markten gaan staan (zie verderop); flyers blijven verspreiden en daar een duidelijk plan over maken; altijd verwijzen naar onze prachtige website; netwerken bij hulpverleners, ambtenarij, zusterorganisaties (zie verderop).

Een manier om de toeloop te vergroten is naar mensen toe gaan. Een goed voorbeeld is naar Tuin in de Stad. Streven is om eens per maand er op uit te gaan met materialen om door middel van een workshop te laten zien wat wij doen. Uitwerken van het idee om in buurthuizen een workshop te geven, of bij instanties als Xta Noa.

Als zich (voorlichtings)markten aandienen voor mensen van dezelfde doelgroep als de onze, doen wij mee, binnen de stad Groningen.

De logistiek in de werkplaats blijven verbeteren, bijvoorbeeld door een lijst van mogelijke barterdeals te maken, mooi vorm gegeven.

Er is nu een terrasvergunning bij De Stroming. Als het mooi weer is tafels bij de branddeur buiten zetten en buiten zitten zodat alle verkeersdeelnemers zien wat Doedertoe is.

 

Werven fondsen, giften, materiaal

Opnieuw zal een beroep gedaan worden op het Mamaminifonds voor €1000, dat wil zeggen gemiddeld €85 per maand om de materiaalkosten te dekken. Omdat de kas niet leeg is, zal het niet nodig zijn nog een fonds aan te schrijven. Wel als er een afwijzing komt.

Er zal niet actief geworven worden op het ontvangen van giften en materiaal. Op de flyer staat een oproep materiaal in te brengen en tot een gift gevolgd door ons rekeningnummer. Ook op de site wordt dit expliciet vermeld.

Publiciteit blijven zoeken

We hebben nu in de belangrijke gremia van het Noorden gestaan: Dagblad vh Noorden, Gezinsbode, OOGtv (tvNoord is regionaal). Ik zal opnieuw contact met D vh N zoeken omdat het artikel over ons werd geschreven in het stadium dat we de werkplaats nog aan het inrichten waren. Opnieuw kunnen persberichten gestuurd worden naar de wijkkranten en –websites. Iemand van het krantje van de Rivierenbuurt en Oosterpoortwijk (Helpman is al geweest) uitnodigen in de werkplaats.

 

Kinderfeestjes

Het fonds Een goed idee heeft €2000 overgemaakt ten behoeve van kinderfeestjes voor kinderen die dat thuis door omstandigheden niet krijgen. Tot nu tot blijkt dat zo’n feestje per kind €10 kost. Inmiddels zijn er drie feestjes geweest ten bate van samen 20 kinderen. Iets meer dan €200 is besteed. Er is nog geld voor 180 kinderen. Om boekingen van kinderfeestjes te verwerven zal in samenspraak met de Stadjerspas het idee uitgewerkt worden om waardebonnen uit te geven bij de Stadjerspassen. Er zal een vrijwilliger worden gezocht om de hele afdeling kinderfeestjes onder de hoede te nemen.

Het subsidiegeld voor de kinderfeestjes mag volgens Tineke Timmer ook besteed worden aan kinderen van de doelgroep (met een Stadjerspas) die naar de inloopworkshops komen. Hier wordt €4 per bezoek berekend voor onkosten.

 

Netwerk bestendigen en uitbreiden

 • Er zal nauwer contact onderhouden worden met De Voedselbank. De afspraak ligt er om een week lang iedere ochtend te flyeren in de hal en daar illustratiemateriaal neer te zetten. Er zal een week vrijgemaakt worden voor deze klus.
 • Contact met Jelly Bruining, WMObeleidsmedewerker gemeente Groningen onderhouden
 • Contact met Tineke Timmer, van het Kindpakket van de gemeente Groningen onderhouden

Met de volgende personen zal contact gezocht worden:

 • Rein de Vries van Link 050
 • Mariëlle Reneman van de gemeente Groningen, ambtenaar die gaat over armoedebeleid
 • Yorna de Koning van SJG
 • Gea Sepekeuter van SJG, gaat over ouder-kind activiteiten
 • Anouk Junius,MJD ouder-kind activiteiten
 • Harry van Wieren van Stichting Present
 • Bezoek aan de Vrijwilligersvacaturebank en Link 050
 • Kids First
 • Voorzitter van de wijkvereniging De Rivierenbuurt, opvolger van Karen Alons
 • Wijkwethouder Ton Schroor
 • Cora Aldert van de Grunobuurt
 • LIMOR
 • Grip en Glansproject
 • Rode Kruis Studenten Desk
 • Respijtzorg Humanitas, Liesbeth Hanrath projectcoördinator
 • Aletta de Groot van Hortus Botanicus Haren
 • Lentis in het gebouw, eerste en derde verdieping
 • Inloophuis Lentis
 • Radar, Sheila …

 

Grotere ruimte

Gedachten laten gaan over ons doel. Waar willen we qua locatie naar toe werken, op welke plek en wanneer met welk kostenplaatje. Een aandachtspunt is de toegankelijkheid en ruimte voor hulpmiddelen van minder valide deelnemers en vrijwilligers. Allereerste aanzet tot rondkijken naar andere plek maken. Inventariseren van wat de mogelijkheden zijn en wie ons kan helpen. Vooral het kostenplaatje in de gaten houden.

 

Vrijwilligers

Bestendigen van het vrijwilligersbeleid: eens in de zes weken een werkoverleg en coachgesprekken bij incidenten. Vrijwilligers vrijheid geven hun taken zoveel mogelijk op hun eigen manier te doen is richtlijn. Een van de vrijwilligers zal mogelijk in de toekomst van een rolstoel gebruik moeten gaan maken, de werkplaats moet dan daarop ingericht worden. De inloopworkshop niet door één maar altijd door twee vrijwilligers laten verzorgen.

Via advertenties www.vrijwilligersgroningen.nl vrijwilligers werven, voor de opening van een nieuw dagdeel, voor het deelproject Kinderfeestjes, voor het op locatie pimpen, om te werken met vluchtelingen en eventueel ook voor flyeren.

 

Vluchtelingen

De werkplaats is een schatkamer aan materialen. Ideaal voor vluchtelingen die weinig om handen hebben. Er zijn contacten gelegd met de opvang in het voormalige Mariniziekenhuis, met Inlia en met COA Onnen. De afspraken zijn dat ze met initiatieven terugkomen. Dit wordt actief afgewacht, dat wil zeggen er zal contact onderhouden worden en aangedrongen op actie.

 

Verkoop

Gemaakte producten uit de werkplaats en ingebrachte spullen die zich daar goed voor lenen worden verkocht in de stand van de jaarlijkse buurtmarkt van de Rivierenbuurt. Als er stands ingericht worden op markten kan een deel van de tafel voor de verkoop ingericht worden.

Op termijn, als de ruimte het toelaat kunnen we een verkooppunt inrichten en zelfs meer. In de trant van Mijn Tafel kunnen we mensen de gelegenheid geven hun huisvlijtprodukten bij ons te verkopen.

De inloopworkshops worden soms betaald naar eigen inzicht tussen €4 en €10.

Doedertoe kan ingeroepen worden voor het opmooien van ruimten en daar inkomsten uit ontvangen. Een aanzet geven tot de opzet hier van. Hier zachtjesaan publiciteit aan geven op de website.

De boeking van de werkplaats voor commerciële personeels-, verjaardags-, en kinderfeestjes niet stimuleren wegens tijdgebrek en afstaan hoge percentage 50% aan inkomsten voor het gebruik van de ruimte.

 

6 januari 2016, Marita Reijtenbagh

 

Reacties zijn gesloten.