Jaarplan 2017

Doelen:

  • Doedertoe groter maken door vergroten van naamsbekendheid ook in De Rivierenbuurt, vermeerderen van het aantal bezoekers, en aantal vrijwilligers, een participatiebaanvervuller en stagaire aan te trekken, openingstijden uit te breiden, op locatie workshops te geven en op markten te staan
  • Fondsgelden en giften verwerven, als ook materiaalinbreng. Met name de inkomsten voor de vaste lasten regelen. Personeelinkomsten zoeken om aanstuurtijd van het Doedertoeproject uit te breiden.
  • Specifieke doelgroepen voorzien: organiseren van kinderfeestjes voor kinderen die door omstandigheden thuis nooit een feestje krijgen.  Aantrekken van vluchtelingen.
  • Netwerken bij zusterorganisaties, instanties en gemeente.
  • De werkplaats innoveren en ter beschikking stellen  aan initiatieven met vergelijkbare doelstelling.

 

Toeloop uitbouwen

 

Publiciteit blijven zoeken door persberichten uit te zenden aan stadsmedia; wekelijks bijhouden van het blog op de site; Facebook regelmatig bijhouden; de werkplaats open stellen voor zusterininiatieven waar de toeloop kennis met Doedertoe kan maken; op locatie gaan waar men via themaworkshops kennis met Doedertoe maakt; open gaan op een avond om mensen te trekken die overdag niet kunnen; etalage mooi opmaken en regelmatig vernieuwen; nieuwe flyer laten circuleren; regelmatig themaworkshops organiseren; deelname aan markten, initiatieven waar dat geëigend is.

 

Inkomsten en materiaal verwerven

Tenminste twee fondsen aanschrijven voor materiaalvergoeding en tegemoetkoming lasten: Mamaminifonds en zoeken naar andere.

Met ingang van 1 nov. 2016 is er een belangrijk nieuw doel ontstaan: borgen van de vaste lasten. Hiertoe een plan maken en uitvoeren, bijvoorbeeld crowdfunden via een Vrienden Van Doedertoe; het tegen betalen uitlenen van de ruimte; de verkoop van ingebrachte spullen die we zelf niet kunnen gebruiken; grotere nadruk te leggen op betalen van koffie en thee; grotere nadruk te leggen op mogelijkheid van een gift bij deelnemers en bezoekers; fonds zoeken dat exploitatiekosten vergoedt.

Door grotere naamsbekendheid inbreng van materiaal van particulieren stimuleren en vrijwilliger zoeken om winkels en bedrijven aan te zetten ons materiaal te schenken of gereduceerd te verkopen.

 

Inkomstenbron zoeken voor personeelslasten van anderhalve dag zodat ondergetekende project aanstuurt in 1 fte (in plaats van 0,4 nu naast 0,2 gastvrouwschap) en daarmee een kwaliteitsslag bewerkstelligen.

 

Organiseren activiteiten voor kinderen die weinig krijgen en vluchtelingen

Kinderfeestjes geven voor kinderen die door omstandigheden dat thuis nooit krijgen, bemiddeld via CJG, met geld van fonds Een goed idee. De activiteiten hieromtrent bijna volledig uitbesteden aan een vrijwilliger en wisselende deelnemers betrekken om bij deze feestjes te assisteren.

Opnieuw ontact leggen met Inla / Bed Bad en Broodopvang om onze diensten aan te bieden.

 

Versterken contacten

Contact zoeken met ambtenaren van allerlei pluimage, ook binnen het WIJteam in de wijk; bezoek zusterorganisaties en neveninitiatieven voor uitwisseling en ideeën; goed onderhoud waardevolle contacten. Wanneer de tijd het toelaat gericht nieuwe contacten zoeken, dit doel blijkt in de praktijk een sluitpost.

 

Innovatie werkplaats

De logistiek in de werkplaats blijven verbeteren bijvoorbeeld door een lijst van mogelijke barterdeals prachtig te presenteren, een goededadenboek in het leven te roepen, materiaal zo helder mogelijk aan te bieden; gastvrouwen goed aan te sturen; mogelijkheid creëren bij mooi weer buiten te werken.

Doel is zoveel mogelijk reuring en activiteit in de ruimte te ontplooien door uitbreiding openingstijden maar ook door commercieel uitlenen en vergelijkbare armlastige projecten tegen onkostenvergoeding de ruimte ter beschikking te stellen voor eenmalige initiatieven.

 

Groningen, 4 januari 2017

Marita Reijtenbagh

Reacties zijn gesloten.