WIE

De Stichting ‘It Brings Heaven’ van Liesbeth Bleeker en Marianne Cardinaal heeft geld ter beschikking gesteld om een project te starten dat ten goede komt aan de armsten onder ons. Deze geweldige vrouwen leggen telkens een deel van hun  verdienste van hun eigen werk in hun bedrijf ‘Violet Ocean’ opzij omwille van een maatschappelijk doel. Voorafgaand aan dit project heeft hun stichting 20.000 euro gedoneerd aan een malariaproject in Gambia, waar het uiteindelijk ging over het verschil tussen leven en dood van mensen. ‘Doedertoe’ wil vooral blijdschap brengen en de meest uiteenlopende mensen verbinden van hart tot hart. In de allereerste blogpost is sprake van Liesbeth’s droom. En daarmee is het begonnen. Deze droom heeft namelijk ons projectmakers in beweging gebracht. Dit hele project heeft Liesbeth Bleeker bedacht. Zij heeft Marita Reijtenbagh geïnspireerd om de ideeën met een aantal mensen vorm te geven: Hester Schildkamp, Dineke ten Dolle, Margriet Valkenburg en Hetty Hofsteenge. Als bedenker en voorlopige geldschieter stuurt Liesbeth het scheppingsproces van een pimpwerkplaats, zij doet de coaching en draagt telkens ideeën aan.

Onze leidvragen: Hoe kunnen we ingrediënten die er zíjn zo bij elkaar brengen dat er meer schoonheid en blijheid in het leven komt van hen die zelfs bij de kringloop het nakijken hebben. Is het mogelijk te maken dat mensen die om redenen van geld thuis zitten, hun huis uitkomen en contacten aangaan, en er zich van bewust zijn dat ze zelf ook iets te geven hebben? Project Doedertoe wil een bewustwording in de hand werken van dat je niet zomaar iets kunt krijgen. We maken het namelijk zo dat deelnemers altijd een wederdienst gaan achterlaten en tegelijk nadenken over wat jij voor een ander kunt doen. Het gaat er dus niet alleen om dat er iets te halen is; er is ook iets te brengen. Opdat mensen blijer met hun leven nieuwe doelen vinden. Daarom gaat dit project bijdragen aan het levensgenot van hen die mee doen, het vergroot de levenskracht. Opdat mensen weer gaan stralen. Dan kunnen we meer voor een ander betekenen, beter een sollicitatiegesprek voeren, beter een moeder zijn. Het geeft een sneeuwbaleffect.

Om dit te realiseren zoeken we een ruimte waarin met behulp van vrijwilligers mensen zonder geld hun eigen mooie dingen kunnen maken van afgedankte spullen; maken we er een verkooppunt bij van zelfgemaakte producten; richten we een schenkerij in waar deelnemers en gasten kunnen verwijlen; zijn we op zoek naar geldbronnen; zetten we een dienstenuitwisselingssysteem op dat kan dienen als betaalmiddel. En daar ontstaan dan netwerkjes, want andere mensen die een hulpklusje nodig hebben zullen deelnemers ontmoeten en in de gelegenheid stellen voor ontvangen dienst of product te betalen. Het belangrijkste is dat er vanuit blijdschap gewerkt wordt. We hopen met elkaar dat dit prachtige idee opgepakt wordt en dit plan zo goed is dat velen zullen bijdragen.

Dit blog maakt de ontstaansgeschiedenis van pimpwerkplaats Doedertoe aanschouwelijk. We staan open voor alle vragen en reacties: maritareijtenbagh@home.nl. Als er per abuis abeeldingen gebruikt zijn die auteursrechterlijk beschermd zijn horen we dat graag.

Reacties zijn gesloten.