1234 BEZOEKERS IN 2017

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2017

 

Samenvatting

2017 was het jaar van uitbouw en groei van Doedertoe, niet snel maar wel gestaag en het fundament is daarom steen voor steen gebouwd en stevig. De activiteiten zijn uitgebreid met Repair Café, wekelijkse ontvangst van vrouwen uit de Bed Bad en Broodopvang, en themaworkshops, naast wat we al deden: de kinderfeestjes voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen, vier dagdelen inloop begeleiden, en op evenementen een gratis workshop aanbieden. Het aantal deelnemers groeit met name op dinsdagochtend zodat we al na hebben te denken over een bordje “vol”. Er is aanhoudend materiaalinbreng door particulieren. De ruimte is bomvol. Het aantal vrijwilligers steeg met een climax van 20. Er zijn incidentele fondsen gevonden om de vaste lasten te dragen en voor 2018 te verzekeren. Doedertoe is genomineerd door de gemeente Groningen voor de landelijke vrijwilligersprijs “Meer dan handen” van Movisie. De uitslag is in 2018. De sfeer in de werkplaats is uitstekend, er zijn helemaal geen strubbelingen. Soms moest de toegang ontzegd worden aan deelnemers die in de war of erg passief waren.

 

Toeloop

Doedertoe’s naamsbekendheid groeit en meer mensen weten ons te vinden. In 2017 hebben 1234 mensen de werkplaats bezocht tijdens de vaste inlooptijden: dinsdagochtend, woensdag en vrijdagochtend en enkele themaworkshops. Per maand was dat: januari 71, februari 126, maart 100, april 94, mei 112, juni 123, juli 51, augustus 0, september 135, oktober 140, november 169, december 113. De bezoekers van de extra activiteiten (Repair Café en kinderfeestjes) zijn hier niet meegeteld. Het bezoekersaantal is het grootst op de ochtenden. Het zijn voornamelijk vrouwen. Wanneer we op locatie zijn hebben we altijd veel belangstelling van kinderen, dit zien we niet terug tijdens de inloop op woensdagmiddag. Een enkele keer wordt vanuit een Wij-team de komst van een groep kinderen aangekondigd. De werkplaats is open voor iedereen en inderdaad komen mensen met hele verschillende achtergronden. Dat maakt een bont pluimage bij elkaar waar soms prachtige uitwisselingen uit voort komen. Bijvoorbeeld: een deelnemer regelt een gratis voetbaltraining voor iemand uit de Bed, Bad en Broodopvang; iemand die in zwaar weer zit komt als verzetje soep koken voor onze deelnemers; een deelnemer activeert anderen mee te werken aan een armoedeproject; sommige dankbare moeders van de kinderfeestjes bieden zich aan om als vrijwilliger in te springen; een deelnemer in de veronderstelling dat ze niks kan krijgt alom complimenten, enz. Regelmatig horen we dat mensen “heel erg zichzelf hier kunnen zijn”. Een ander aspect is dat men via elkaar kennis maakt met andere leefwerelden: via de vrouwen uit de Bed, Bad en Brood opvang komen Groningse deelnemers in aanraking met culturen uit Armenië, Somalië, Algerije, Afghanistan, Sri Lanka, Syrië, enz. Men leert elkaar bijvoorbeeld haken of zelfs buikdansen. Er is tijdens de inloop steeds een bedrijvige sfeer waarin ieder weet wat haar te doen staat. De vrijwilligers waken voor een positief en optimistisch hoofdbestanddeel van de atmosfeer waarin ieder zich gezien voelt, met het doel voor ogen dat mensen kracht komen opdoen en mee naar huis nemen. Met de mooie kleuren en materialen en voldoening over maaksels die menigmaal ook als cadeau dienen, en de betaling met iets fijns doen voor iemand of voor de omgeving rekenen we op een gunstige en vitale uitwerking in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: een van de deelnemers ging thuis haar oude t shirts verknippen om een mat van te breien en ze verzamelde kettingen voor een kralengordijn voor een fijner thuis. Drie keer moesten we de toegang ontzeggen omdat een deelnemer storend was en anderen van hun a propos brachten. We zijn een doe-plek en die signatuur bewaken we wanneer mensen gaan hangen of veel praten bij de koffie. Er komen deelnemers die gewoon even eruit willen zijn, maar ook mensen die het psychisch moeilijk hebben of een lichamelijke aandoening hebben of in een in-between-situatie zitten.

 

De betaling

 

Bij Doedertoe komt haast geen geld binnen uit de dagelijkse roulatie. Betaling heeft plaats door even na te denken over wat je in je zelf te geven hebt. Even contact te maken met dat wat je zelf te bieden hebt aan de wereld. We gaan er van uit dat iets doen, hoe klein ook, je eigen gevoel van betekenisvolheid activeert en de voldoening daaruit een stroompje op gang brengt om plannen te maken, een betere buurvrouw te zijn, of eerder spontaan vriendelijk een onbekende tegemoet te treden. Hoe hebben mensen dit jaar concreet betaalt? Een voorbeeld van betaling: Een van de deelnemers die heel duidelijk telkens leeft met de ziel onder de arm had eindelijk, na anderhalf jaar haar dienblad af. Ineens bleek dat ze het niet wilde meenemen naar huis. Samen bedachten we dat we er een cadeau van konden maken voor een Riepe-verkoper met een kaartje erbij. Na enig overleg ging ze het zelf brengen. De ontvangster was dolblij en overgoot de gever met enthousiasme. Een andere deelnemer stapte op een straatgenoot af die slecht ter been is met de vraag of ze hem kon helpen door af en toe zijn hond uit te laten. Hij bleek een ziekenhuisopname nabij en niet te weten wat hij met de hond aan moest. Een andere deelnemer is geïnspireerd door ons project. In overleg trommelde ze 10 vriendinnen op om tijdens de inloop bloemen te vilten en deze daarna in de binnenstad uit te delen. 45 bloemen werden er gemaakt. Andere betalingen: met een vuilniszak door een stadsbos om rommel te rapen, vriendin helpen vacature zoeken, fietsband laten plakken voor iemand die even blut is, hulp bij houthakken, een “super”-gezonde maaltijd maken voor een vriendin die het “heel druk” heeft, een kaart maken en opsturen om iemand aandacht te geven, een vriendelijke lach en een vriendelijk woord voor mensen die je op straat tegen komt. Met een mevrouw uit verzorgingstehuis wandelen, een zwerfkat eten geven, iemand helpen de heg knippen, een klein cadeautje in een vreemde fietstas stoppen, Doedertoe helpen met een boodschap halen of de voorbereiding of uitvoering van een kinderfeestje.

Wie vrijwilligerswerk doet, mantelzorger is of bij ons een cadeautje maakt hoeft verder niet over betalen na te denken.

 

 

Vrijwilligers

Er zijn heel verschillende vrijwilligers actief bij Doedertoe. Een bont palet aan vrouwen. De inloopbegeleiders, de websitebeheerder, de klussers, de hulpen bij opruimen, sjouwen, onderhoud en schoonmaken, Facebook, flyerontwerp, de aanplakbiljetten, de kinderfeestjes, de workshops op locatie, de themaworkshops, vervoer, feedback en coaching, hard en softwareproblemen, de buitenboel, de logistiek van de inboedel, het financiële jaarverslag. Allen hebben een wilsbesluit gemaakt om via ons project anderen te geven wat ze in zich hebben. Voor sommigen is deze ervaring erg vervullend in het dagelijks leven waarin men met gezondheid of problemen worstelt. Voor anderen is de voldoening iets te kunnen betekenen prettig naast andere werkzaamheden. Soms stroomt een vrijwilliger door naar een plek met gerichtere begeleiding via een gemeentecoach of naar een baan. Altijd nemen we goed afscheid vol wederzijds respect en met rijkere levenservaring. We hebben in 2017 negen vrijwilligers uitgezwaaid. Anno 31 december 2017 zijn er 19 vrijwilligers, waarvan er 3 door omstandigheden tijdelijk niet actief zijn. Er is een tendens dat sommige vrijwilligers meerdere taken op zich nemen. Er zijn bij Doedertoe geen regels voor vrijwilligers. Met het doel voor ogen werkt ieder op haar eigen manier. Geen herkauwen van regels, maar oppikken wat de bedoeling is en het net even anders en op de eigen manier doen. Dat geeft speelsheid en arbeidsvreugde en de zo nodige verfrissende energie. Vergissingen worden beschouwd als leermomenten en brengen ons verder. Om de vrijwilligers te bedanken werd er een Nieuwjaarsborrel georganiseerd met voor hen een kleine attentie. Dit is eigenlijk een hele kleine beloning. Drie keer waren er plannen om vrijwilligerswerk bij Doedertoe om te zetten in participatiebanen. Dit is niet van de grond gekomen deels omdat een participatiebaan toch niet geëigend werd gevonden en omdat iemand niet aan de criteria voldeed.

 

Financieel en materieel

Omdat er vanuit de inloop geen inkomsten zijn, noch wezenlijk uit de verkoop van gemaakte spullen moeten we het hebben van welwillendheid, giften en fondsensubsidies. De uitgaande kosten betreffen voornamelijk de vaste lasten, wat materiaalkosten (lijm, verf, versiersels, mesjes, boortjes en dergelijke), en p.r. kosten . Met dank aan ieder die materiaal heeft gebracht en aan Stichting Gered Gereedschap aan wie we een verlanglijstje konden indienen en van wie we allerlei machinerie en gereedschap gekregen hebben. Via de Groningse Uitdaging konden we kantoorspullen halen bij Eneco. Van Bed Bad en Brood kregen we een naaimachine erbij. Stichting Mamamini heeft ons €1000 geschonken. Onze aanvraag werd als 1 van de 20 gehonoreerd uit 94 en kan daarom beschouwd worden als een aanmoediging voor onze werken. Van de Oud Papier Actie (OPA) van de San Salvatorkerk in Helpman kregen we €750. Om de kinderfeestjes te financieren vroegen we met succes Fonds Een Goed Idee €1000 en we kregen €1500. Woningbouwvereniging Patrimonium stelt de locatie ter beschikking. Vier keer werd de werkplaats en al zijn materialen uitgeleend voor geld, twee keer voor een vriendinnenfeest en aan ouders die zelf hun kinderfeestje organiseerden. We zijn benaderd door activiteitenbegeleidingsbureau Broens omdat men met een groep klanten bij ons wilde komen dagbesteden. Omdat dit een commercieel bureau is riep dat bij ons de vraag op of wij wilden draaien voor de betaling die het bureau van zijn cliënten zou ontvangen. We vroegen een geldprijs en boden ze buiten de inlooptijden om een gelegenheid. Het werkt namelijk verwarrend als er ook externe begeleiders gaan rondlopen tijdens de inloop. Dit aanbod werd afgeslagen. Soms is er een deelnemer die een kleine gift achterlaat. Voor wie het kan, betalen deelnemers voor koffie en thee €0,50. Er is een aftrap gedaan via Marktplaats wat spullen te verkopen met opbrengst voor de pot door de stagaire van het Noorderpoortcollege. Dit initiatief heeft geen voortgang gevonden. Ook werd zonder weinig resultaat op een kerstmarkt wat van onze spullen verkocht.

We hebben tegen betaling of gift een workshop georganiseerd voor Buitenschoolse kinderopvang De Toverlantaarn en voor Stichting Groningen Plus.

 

Publiciteit

Om naamsbekendheid van Doedertoe te vergroten zijn de volgende activiteiten ontplooid.

Flyeren, dit jaar is de lay-out van de flyer vernieuwd.

Op locatie gratis workshops aanbieden. We zijn geweest naar: de Buurtkamer van MFC De Wijert bij een kinderactiviteitenmiddag; naar de Centrale Bibliotheek op het Maakfestival; naar het Buurtzomerfeest; naar Sint Pannenkoek in The Big Building in de wijk; naar de duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum Paddepoel (waar we ons vanwege de harde muzak van terugtrokken).

Interview met journalist van Link-050.

Contact met Peter Wind van Bureau Bries en inbreng tekst voor op de site www.datisgroningen.com, een site voor positieve verhalen van Groningers die zich inzetten voor hun stadsgenoten.

Organiseren van themaworkshops: wolvilten met Bep Donner, mozaïeken met Margreet Venema, Dromenvangers maken met Doreen Jager, Henna tattoos maken met Sara Ibrahiem (een moeder die een kinderfeestje kreeg en iets terug wilde doen), Krachtstokken maken met Yvonne de Witte, Washables maken met Doreen Jager, Zentangle met Suzanne Bodde.

Ontvangst en bezoek van functiebekleders (zie netwerken)

Inschrijving wedstrijd vrijwilligersprijs “Meer dan handen” van Movisie. Daaruit werden we door de gemeente Groningen geselecteerd en voor de landelijke krachtmeting is er voor de publieksprijs een stemactie, waarmee we tegelijk ons initiatief onder de aandacht brengen om stemmen te winnen.

Medeorganisator van Repair Café in de werkplaats. De bezoekers nemen kennis van de werkplaats en kunnen als deelnemer terugkeren.

Facebook, we hebben 319 likes.

Website bijhouden.

Blog op de website met wekelijks een fotobericht over wat er omgaat in de werkplaats.

Maandelijks een andere etalage.

 

Netwerken

 • Omdat de concrete activiteiten groeien is er minder tijd om te netwerken en zijn bijvoorbeeld uitnodigingen voor netwerklunches georganiseerd door Wij-teams afgeslagen.
 • Ontvangst Peter Wind van bureau Bries, een organisatiebureau die zich inzet voor sociale ondernemingen.
 • Bezoek netwerkbijeenkomst “Social Impact Borrel”, georganiseerd door bureau Bries.
 • Ontvangst Mathilde Prunel, opbouwwerker in Slochteren, voorlichting over ons initiatief.
 • Bezoek aan Ulfert Molenhuis van de Voedselbank met afspraken om hun cliënten te interesseren voor onze kinderfeestjes.
 • Ontvangst en voorlichting groep van 12 mensen afkomstig uit  Wij-teams van de Rivierenbuurt en De Wijert, MJD, Vrijwilligerscentrale, en een werkgroep gemeentelijke participatiebanen.
 • Ontvangst en voorlichting van twee groepen medewerkers van Lentis Fact Zuid.
 • Medeorganisatie Repair Café’s in de werkplaats, om de zes weken. In 2017 zijn er zeven geweest.
 • Netwerken bij Bed Bad en Broodopvang voor continuïteit van komst groepje vrouwen die met busje gehaald en gebracht worden en voor het initiatief om in 2018 incidentele bezoeken van kinderen uit de opvang in de werkplaats te regelen.
 • Uitnodigingen aanvaarden om stand of tafel te bezetten bij evenementen: Buurtkamer De Wijert, Maakfestival, Zomerbuurtmarkt De Rivierenbuurt, Sint Pannenkoek.
 • Ontvangst Tiny Zwart en Hilly ten Cate Link 050 die over Fonds Een Goed Idee gaan.
 • Ontvangst Leonie Mulder en Laura Halma van de Stadjerspas.
 • Bezoek aan de Dagopvang van het Leger des Heils. Een tegenbezoek werd afgesproken.
 • Ontvangst ambtenaren van de gemeente Groningen, Bram Martens om een gratis afvalpas te verwerven. Dirk Boddeus voor informatie over participatiebanen, Monica Praamstra ivm concrete participatiebaan, Christa Smit om kinderfeestjes te promoten.
 • Ontvangst Jan Baarveld van Ondernemend Zuid.
 • Bezoek WIJS, Harald Hilbrants, bemiddelingsbureau tussen studenten en organisaties. Studenten leveren voor studiepunten specialistisch werk. In ons geval: inrichten van etalage.
 • Oriënterend bezoek aan De Maakplek in de wijk, De Biotoop in Haren, Stichting Toevluchtsoord aan de Martinikerkhof.
 • Ontvangst Hetty Hofsteenge over fondswerving bij de NAM.

 

Kinderfeestjes

Er is een speciaal team vrijwilligers die de kinderfeestjes verzorgt voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen. Bij ieder feestje zijn drie vrijwilligers aanwezig. In de voorbereiding worden ook deelnemers van de inloop betrokken: kroon pimpen, cadeauzakjes vullen, verjaardagscadeautje inpakken, boodschappen doen. Uit een tweede gift van Fonds Een Goed Idee worden deze feestjes gefinancierd. De feestjes worden altijd bemiddeld via een hulpverlener die kan beoordelen wie het nodig heeft. Dit jaar zijn er 8 feestjes geweest. In november is besloten om dit aantal van eens in de maand een feestje in 2018 te verhogen naar uiterlijk twee keer in de maand een feestje. Om die reden is opnieuw contact gelegd met Ulfert Molenhuis van De Voedselbank en een flyer ontworpen voor op de banner in de wachtruimte aldaar, en in 100 goodybags. Foto’s staan op het blog van de website.

 

Repaircafe

Samen met een groep uit de wijk organiseert Doedertoe Repair Café. Wij verschaffen tegen kostprijs het onderkomen en verzorgen de textiele reparaties. De Repair Café’s zijn om de zes weken en hebben zeven keer plaats gevonden. Ze worden redelijk goed bezocht, afhankelijk van hoe is geflyerd en er over is bericht in de wijkkrant. Gemiddeld aantal bezoekers naar schatting 10 reparaties per keer. De giften gaan in de pot voor uitbreiding gereedschap van de Repair Cafégroep en de organisatie van toekomstige Repair Café’s. Foto’s staan op het blog van de website.

 

Wvttk

De ruimte wordt om niet uitgeleend aan initiatieven met een verwante doelstelling zonder middelen. Het idee is dat uit sociaal beleid ons de ruimte ter beschikking is gesteld en dat wij daarom sociale initiatieven hebben te steunen om de ruimte te benutten waarvoor ze is afgegeven. Er is gebruik van gemaakt door praatgroep “Veerkracht”, onder leiding van stagaire van Wij-team De Rivierenbuurt, Barbara Feenstra in het kader van haar plannen voor een Herstelcentrum. Dit is een groep mensen die ervaringen delen en zoeken naar eigen krachtbron. Een cursus “Het verhaal van mijn leven” door medewerkers van Fact Zuid en Geestelijke Verzorging Lentis ging bij gebrek aan belangstelling niet door.

 

Er is afgezien van verkoop van gemaakte spullen, omdat het weinig zoden aan de dijk zet. In plaats daarvan is er een zogenaamde geluksmand in het leven geroepen. Men kan er geschenkjes om weg te geven uit halen, na notering in schriftje aan wie en waarom.

 

Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Wel was er geregeld onderling overleg het hele jaar door. Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden, Josje Hamel is vanwege drukke werkzaamheden en opening van tweede locatie bij haar eigen initiatief: het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, gestopt. Haar plaats werd ingenomen door Patricia Postema die ook onze website verzorgt.

 

Er is via SBB gedurende twee maanden een stagaire van het Noorderpoortcollege geweest.

 

Doedertoe dingt mee met de landelijke “Meer dan handen” vrijwilligersprijs en is door de gemeente Groningen geselecteerd en genomineerd. In het kader van de publieksprijs is er momenteel een stemronde gaande.

 

Groningen, 2 januari 2018

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.