ANBI?

Aangevraagd: een beschikking

Algemeen Nut Beogende Instelling

Daarvoor nodig waren:

Jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014

Financiële prognose voor 2015, 2016 en 2017

Beleidsplan met een activiteitenkalender.

Maar

De belastingdienst concludeert dat

Stichting Doedertoe niet kan worden aangemerkt

als ANBI omdat onze “activiteiten meer dan 10%

particuliere/individuele belangen  van een beperkt

aantal personen dient en derhalve niet primair en rechtstreeks

het algemeen belang.”

uitroepteken

Hier bezwaar tegen geschreven:

Overlegd met het Juridisch Loket.

En een brief opgesteld

waarom Stichting Doedertoe wél is

aan te wijzen als een algemeen nut

beogende instelling.

keep calm and diy on

Reacties zijn gesloten.