EN OPRUIMEN

Elke meter kastplank wordt onder handen genomen. Wat hoort elders, wat kan naar de berging of naar de kringloop, hoe zo helder mogelijk ordenen.

Bijvoorbeeld hier de mand crepepapier die aan het overstromen was. Andere projecten profiteren soms van onze overvloed, we geven weg wat we te veel krijgen.

Buurkinderen blijven zo nu en dan even komen.

Thuis lekker bezig: mondkapjes maken voor zoon en kleinkind in New York.

Ondertussen geld zoeken om ons mooie project draaiende te houden. We hebben immers geen inkomsten. Daarom bij deze een voorbeeld van zo’n ‘bedel’brief. Deze is gericht aan de Stichting Rotary Club Groningen Zuid:

Geachte leden van de Rotary Club Zuid Groningen, geachte secretaris, beste mevrouw Verweij,

De Rotary Club heeft oog voor maatschappelijke kwesties en een goede reputatie in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en dienstverlening. Het is daarom dat Stichting Doedertoe u wil interesseren voor ons project. Stichting Doedertoe is een vrijwilligersorganisatie in Groningen, gesitueerd in de Rivierenbuurt, die een openbare werkplaats vol materialen beheert waar ieder welkom is om zich creatief te uiten, te creëren en te betalen met een goede daad. 

Doedertoe is dus een inloop atelier waar mensen bijna alles kunnen doen op het gebied van knutselen en kunst. Om even je hart op te halen, iets moois voor thuis mee terug te nemen en te betalen met iets fijns doen voor een ander of voor de samenleving. Betalen met een goede daad, met tijd en talent in plaats van met geld. Op deze manier zijn er geen drempels voor deelname. Niemand hoeft om redenen van geld thuis te blijven. Wie nadenkt over een goede daad gaat in zijn kracht staan. De positieve sfeer, het mooie zelfgemaakte ding en de goede daad werken opbouwend voor het dagelijks leven. Wij maken bovendien mogelijk dat mensen die daar in het dagelijks leven ver vanaf staan zelf kunst maken verkennen en kennis maken met kunsttechnieken.

Wij zijn ruim vijf jaar geleden gestart als een antwoord op bezuinigingen en armoede in de stad Groningen. Onze beginvragen waren: Hoe kunnen we met wat er al is, dit zo bij elkaar brengen dat iedereen iets moois kan hebben. Wat heeft een mens nodig om zonder veel drempels blijdschap te ervaren. Hoe is het mogelijk dat mensen die om financiële redenen veel thuis zitten contacten leggen. Hoe werken we het besef in de hand dat iedereen iets te geven heeft? 

Het gaat ons in deze werkplaats vooral om de onderlinge uitwisselingen tussen mensen. We willen blijheid verspreiden. Doedertoe is een vrijwilligersinitiatief van onderop, met niets begonnen. Op dit moment zijn er 23 vrijwilligers bij ons actief (er zijn bij ons dus geen betaalde krachten). in 2019 hebben 2806 mensen de inloop bezocht. Wij waren februari 2017 een van de zes genomineerden bij de landelijke Movisie Vrijwilligersprijs, een zeer eervolle nominatie, die de kwaliteit van ons project bevestigt

Onze website: www.doedertoe.nl geeft achtergrondinformatie en op het blog staan foto’s van wat er wekelijks bij ons omgaat (ook www.facebook.com/doedertoe). Naast de vaste inloop zijn dat speciale inloop voor kinderen en gratis de werkplaats ter beschikking stellen voor verjaardagsfeestjes van kinderen met een Stadjerspas,  openstelling voor vluchtelingen uit de Bed- Bad- en Broodopvang en Humanitas en speciale workshops.

Onze locatie wordt door Woonvereniging Patrimonium ter beschikking gesteld. We zitten het zuidelijk deel van de stad aan de Rabenhauptstraat 45. Onze bezoekers zijn afkomstig uit de hele stad. Omdat men bij ons betaalt met een goede daad en niet met geld, is het om te blijven voortbestaan noodzakelijk om incidentele giften en subsidies te vinden. Hiermee kunnen wij in de toekomst onderlinge verbinding en blijheid blijven verspreiden. Wij richten ons tot u van de Rotary Zuid met het verzoek om een bijdrage om ons project financieel te ondersteunen.

Uiteraard ben ik graag bereid een en ander toe te lichten of meer informatie over onze begroting te geven, of u de werkplaats te laten zien. Zou u ons willen steunen? Dat zou fantastisch zijn.

Met hartelijke groet, Marita Reijtenbagh, voorzitter Stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.