JAARVERSLAG 2023

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2023

Karakterisering

Doedertoe is een laagdrempelige werkplaats / atelier voor iedereen. Een zee aan materialen staan ter beschikking voor meubels en decoraties pimpen, textiele werkvormen, papierkunst, tekenen en schilderen, allerlei vormen van hobbietechnieken en knutselen, enz. Betalen met een goede daad, in plaats van met geld. Doel is onderlinge verbinding bevorderen en blijdschap verspreiden. Via de mogelijkheid geven voor creatieve activiteiten willen we vrolijkheid brengen en harten verwarmen. Een mooi stukje gerestyld meubilair in huis, elke decoratie, een mooi sieraad, de activiteit van schoonheid creëren geven je plezier en daarmee een duw omhoog. De creatieve activiteit met de mooie materialen, het zoeken naar schoonheid, de gezellige en bedrijvige sfeer, het feit dat het praktisch gratis is maakt dat mensen blij naar huis gaan. En daar gaat het om: deze blijheid werkt namelijk door als een sneeuwbaleffect in het dagelijks leven, als een startmotor die in het alledaagse leven doorwerkt in woord, daad en plannen maken.

De bezoeker betaalt op haar beurt met een goede daad in de eigen omgeving. Deze vorm van betaling is bedoeld om ieders besef aan te raken zelf ook iets te bieden te hebben. En in de kleine daad van het geven een innerlijke kracht aan te boren. Bijvoorbeeld al door iemand voor te laten gaan bij de kassa van de supermarkt, of een tekening voor opa maken, of een kaartje te brengen naar iemand die het kan gebruiken, of even op de hond van de buren te passen, of rommel van de straat op te ruimen of bewust voorbijgangers toe te glimlachen. Deze uitzonderlijke manier van betalen karakteriseert het sociale, activerende karakter van ons project.

We zijn een sociaal project dat gestalte geeft aan een economie van geven en delen. Ons bedrijf draait niet om winst maar om maatschappelijke impact.

Gestart als een idee in 2012, met niets begonnen in Groningen en inmiddels draait het vrijwilligersproject Doedertoe ruim negen jaar volledig autonoom. We hebben geen structurele inkomsten, leven van giften. Bij ons werken uitsluitend vrijwilligers, wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze beginvragen waren:

 • Hoe kunnen we met wat er al is, dat zo bij elkaar brengen dat iedereen iets moois kan hebben?
 • Wat heeft een mens nodig om blijdschap te ervaren?
 • Hoe bevorderen we onderlinge contacten ook tussen mensen die weinig geld te besteden hebben voor een uitje?
 • Hoe werken we mee aan het besef dat ieder wat te geven heeft.

Doedertoe’s reguliere aanbod bestaat uit: de algemene inloop, een wekelijkse kindermiddag , wekelijks ontvangen van mensen uit de bed- bad- en broodopvang van Inlia, aanbieden van speciale themaworkshops en het project Meubels pimpen.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de vrijwilligers in iedereen die ze ontmoeten het beste willen zien; we werken bewust vanuit liefde voor de medemens en openen ons hart naar iedere mens die we ontmoeten; we doen anderzijds ons best om het beste van onszelf aan te bieden; we laten anderen vrij en we focussen ons niet op onze gebreken, werken niet via kritiek maar via vrolijkheid, en willen elkaar altijd een goed gevoel geven. Wij willen bewust iedereen gevoel van welkom geven,  en wensen van niemand negativiteit, kritiek of confrontatie in de werkplaats. Want er komen mensen die veel voor de kiezen hebben gehad. We doen een beroep op de kunst van het ‘elkaar laten’, elkaar respecteren om wat je bent opdat mensen zich prettig voelen. Ieder gaat met haar gaven aan de gang. De blijdschap die ontstaat haalt mooie karaktereigenschappen naar boven en we laten bewust de negatieve dingen rusten. Het is een kunst elkaar in het positieve te geven. Onze eerste zorg is dat mensen bij ons weggaan met een blij gevoel in het hart. We zullen daarom altijd proberen een pluimpje aan iemand te geven, waar het ook over gaat en wat je verder ook ziet. Mensen hebben het heel hard nodig om lieve complimentjes te krijgen. Er is zo veel gaande in de wereld, dan is het heel belangrijk dat in de kleine setting we respectvol naar elkaar zijn.

Doedertoe draaide ook dit jaar uitstekend wat betreft sfeer, continuïteit en doelmatigheid, er was wederom nul gedoe. Zowel vrijwilligers als bezoekers hielden zich goed aan de doelen.

Het zoeken naar en de keuze voor onze nieuwe locatie

Dé uitdaging waar 2023 mee begon was het vinden van een nieuwe locatie per 1 mei. De zoektocht die al vanaf oktober ‘22 gaande was verliep moeizaam omdat we weinig huur konden bieden. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor huisvesting zijn we onder andere geholpen door Jelly Bruining en Fatima Belhay van de gemeente Groningen. Eerst hebben we gesolliciteerd in het gebouw Bij Van Houten in de Oosterparkwijk. Deze locatie leek ons zeer gewenst. Het verlossende antwoord liet twee maanden op zich wachten. Het ging niet door. In opdracht van wethouder Jongman werd ook het Makelpunt ingezet in onze zoektocht met als conclusie dat er in Groningen stad geen leegstand was in maatschappelijk vastgoed.  De mogelijkheden schoten omhoog na een toezegging van wijkwethouder Manouska Molema om een potje te zoeken o onze toekomstige huur te vergoeden. We konden daarop terecht bij Edanz met een fikse huur van €1050 per maand. Dit grote bedrag, mede met de gewaarwording van uiteenlopende manier van werken hebben in april tot onze afwijzing geleid ondanks de deadline van 1 mei al zo dichtbij. Een van onze vrijwilligers heeft toen rondgevraagd op social media en daar kwam uit het aanbod van fietsenwerkplaats Mutual Aid ons in hun ruimte te vestigen: de aula van voormalige middelbare school De Vinkenborgh, nu geheten het
Backbone gebouw dat beheerd wordt door Carex. En hier bleek in de vele overlegjes vooraf dat het wel voegde. De grootte van de ruimte maakt dat mensen niet meer zowat op elkaars lip hoeven te werken en biedt mogelijkheden voor exploratie en lang gekoesterde plannen uitwerken. Wij zeiden volmondig ja, met 100% vertrouwen. Ondanks dat deze locatie een uithoek in de stad is (we zijn verhuisd van Zuid naar Oost) en voor de meeste van onze vrijwilligers en reguliere bezoekers veel verder weg. En ondanks de tijdelijkheid van deze optie. Op het moment van ja-zeggen zouden we er in hetzelfde jaar, na de zomer al weer uitmoeten.  Heel Backbone was op die termijn de wacht aangezegd door de gemeente. In november kwam het verlossende woord dat iedereen, dus ook wij, in Backbone gehuisvest kan blijven tot eind 2024. Onze toekomst blijft onzeker. Ook inhoudelijk was er alle reden om voor huisvesting bij fietsenwerkplaats Mutual Aid in te kiezen. Deze fietsenwerkplaats werkt eveneens met het principe van pay it forward, betalen met iets doen voor een ander. Ook deze onderneming is, net als wij met niets begonnen. In deze setting laten we gezamenlijk zien, kunnen we anderen inspireren een begin te maken en gestalte te gaan geven aan een idee.

De verhuizing

Een werkplaats als de onze met 24 meter kasten aan spullen is een geweldige operatie. In deze operatie bleek onze veerkracht en de gedrevenheid van onze vrijwilligers. Er is door iedereen keihard gewerkt, met in- en uitpakken en vooral op de dag van de verhuizing. We hebben het helemaal op eigen kracht gedaan. We hebben een berg verzet. Achteraf werden onze verhuiskosten samen met grootste deel herinrichtingskosten vergoed door het gebiedsteam Zuid.

Bezoekers

De werkplaats is open voor iedereen. Doedertoe wordt niet meer bijna uitsluitend door vrouwen en kinderen bezocht in de nieuwe locatie. Een deel van onze bezoekers komt om redenen van financiën, gezondheid of levensloop gerelateerde issues. De achtergronden van onze bezoekers laat een bont pluimage zien uit de wijk, de stad, en omliggend gebied. Zowel werkenden als mensen zonder baan, Lentiscliënten, mensen met burnout, ziekte, (tijdelijke) invaliditeit, mensen met een andere culturele achtergrond, ook toename van vluchtelingen, mensen die niet meer op de arbeidsmarkt zijn of die deze opnieuw aan het verkennen en betreden zijn. Bij ons zit men bij elkaar aan tafel waar men in het dagelijks leven door segmentatie in de maatschappij elkaar voorbij loopt. Dit werkt wederzijds respect in de hand en doet vooroordelen smelten.

De werkplaatsinloop stond als gevolg van de verhuizing stil van 1 april tot 20 mei. De maanden na 20 mei kenmerkten zich als opstartperiode. Men moest de weg naar de nieuwe werkplaats opnieuw zien te vinden en ook de bekendheid in de wijk opbouwen. Het geregistreerde bezoekersaantal in 2023 is 2198 (ondanks de zeven weken dicht), waarvan 278 kinderen (vorig jaar: 2149 bezoekers waarvan 268 kinderen). Dit zijn geen unieke bezoekers. De werkplaats was bovendien, zoals elk jaar, de eerste en de laatste week van het jaar gesloten, maar wel de hele zomer open.

De reguliere inlooptijden: maandag vanaf 17.00 uur werkplaats open of aansluiten bij de Kunstacademie van onze hospes Mutual Aid, dinsdag, woensdag en donderdag: 9.45 – 16.00 uur, vrijdag 9.45 – 13.00 uur meubelpimpproject 13.00 – 16.00 uur doorlopende workshop wol vilten zaterdag 13.00 – 15.00 uur voor kinderen.

Bezoekersaantallen Doedertoe 2023 per maand:

                                2023         2022         2021       2020        2019         2018

Januari                 169              94             75         187          220           141

Februari               242              165             51         202         213           162                        

Maart                    254            133             77          76          219            188

April                      —                171             72           69         250             163

Mei                         57 (1 week)  223             89            87         303             192

Juni                        160               217            151           168        248              201

Juli                         142                176           135            186        148              114

Augustus            157                174            110           160        196                 61

September        176                167            169            186       167               189

Oktober              251               244             198            165        385              249

November         356                226             170              88        245              197

December          234                 159             133            103        212              146

                               ————————————————————————————————————-

Totaal                   2198                2149           1430          1677       2806           2002

De bezoekers van de maandagavond zijn niet meegeteld. In de eerste week van onze nieuwe locatie hadden we al 57 bezoekers. De maanden na mei mogen beschouwd worden als een opstartperiode, we zitten in een nieuwe wijk een klein half uur fietsen verwijderd van onze oude locatie, en genieten dan nog geen enkele naamsbekendheid in Vinkhuizen. De zomervantieweken horen nog bij de opstartperiode, maar vanaf september overtreffen de aantallen voorgaande jaren in die periode. De laatste drie maanden van het jaar trekt het bezoek aan. Dit komt mede doordat toen klassen bij ons kwamen. Dit is toch veelbelovend voor 2025.

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn anno 31 december 28 vrijwilligers actief in de begeleiding van de inloop, meubelpimpproject, financiële verslaglegging, digitale ondersteuning, klussen, poetsen, opgeruimd houden van de werkplaats, live muziek tijdens de inloop, Facebook, bestuur, klankborden, en projectcoördinatie. Dit laatste houdt in: praktische organisatie, werven en begeleiden van vrijwilligers, netwerken en pr, beheer van de ruimte, verslaggeving en fondswerving.

Vrijwilligers hebben net als de bezoekers een zeer uiteenlopende achtergrond. We werken met een aantal eenvoudige basisregels zoals deels eerder aangegeven, en worden geacht met het doel voor ogen steeds op eigen afstemming en intuïtie te functioneren.  De organisatie en logistiek zet in op speelsheid en arbeidsvreugde bij de vrijwilligers met een grote openheid voor eigen initiatief. Om geen vitale energie te laten weglekken en deze volledig voor de werkvloer beschikbaar te houden zijn er geen vergadermomenten. Overleg en coördinatie vindt buiten plenaire zittingen plaats met voortdurend oog en oor voor ieders inbreng en idee binnen de algemene doelstelling. De vrijwilligers dragen tijdens de inloop actief zorg voor een onbezorgde, positieve, vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt. In een sfeer van naar elkaar luisteren en elkaar vinden zetten ze zichzelf even aan de kant. De hulp van de een naar de ander geeft een verrijking. Dat heeft niets met je bankrekening te maken. Iemand die heel arm is kan heel rijk zijn. Iedereen geeft zijn eigen unieke gave en als je dat met elkaar deelt dan heb je een verrijking van elkaar, een vrolijk geheel waarbij we van elkaar leren. Iedereen voelt zich gelijk, ieder mag een stuk zelfvertrouwen bij zichzelf vinden.

Dit jaar is er in maart een participatiebaan afgerond en sinds september één participatiebaan vervuld bij Doedertoe en er waren tot het einde van het schooljaar drie stagaires (Friends4friends project en maatschappelijk werk Hanze Hogeschool, opleiding verzorgende) en na het begin van het nieuwe schooljaar één (praktijkonderwijs De Bolster). Als gevolg van de verhuizing was er eigenlijk amper verloop, vanwege de afstand. Het komt steeds vaker voor dat we benaderd worden door coaches Meedoen of WIJ team.

De vrijwilligers ontvangen geen geld voor hun werkzaamheden. De werkplaats en de materialen wordt buiten de inlooptijd gratis aan hen ter beschikking gesteld als wederdienst. Er was de eerste week van januari een kerstpakketje, eind maart een afscheidsetentje in de vorige werkplaats en een picknick van de zomer als dank voor hulp bij de verhuizing.  Voor wie dat wil is er een reiskostenvergoeding.

Nieuw: project meubels pimpen

Naar aanleiding van een vacature ‘Meubels pimpen om weg te geven’ formeerde zich in no time een team meubelpimpers, die allen op een andere, eigen manier werken. We zoeken voor dit project goeie en zeer leuke tweedehands meubels om op te knappen en daarna kleurig te restylen. Deze stellen we tezamen ten toon in een hoek, onze zogenaamde showroom, en op onze sitepagina. Vervolgens worden deze mooi gemaakte meubels uitsluitend gratis aangeboden aan we ze echt kan gebruiken en niet kan betalen, een huis dat het verdient. Om deze mensen, kinderen te vinden werken we samen met Stichting Present en met Kansrijk Groningen. Maar deze mooi gemaakte meubels zijn ook te koop, voor de reële waarde. Zou iemand het willen kopen, dan komt het geld ten goede aan onze materialen, en andere onkosten. Tenslotte kan eenieder meubeltjes aanbieden om door ons team te laten pimpen tegen betaling. Ook voor de financiering voor dit project. Ieder krijgt de mogelijkheid om een eigen meubel bij ons een redesign geven. Dit willen we in de toekomst uitbouwen.

Nieuw: mensen uit de Bed- Bad- en Broodopvang van Inlia in de werkplaats

Na een toezegging van subsidie van WMO gemeente Groningen is een budget gevonden voor taxivervoer van de bijna meest benarde groep die je je kan voorstellen: uitgeprocedeerde asielzoekers die ook niet terug kunnen naar land van herkomst vanwege gevaarlijke situatie. Deze mensen hebben geen status en niet het inkomen en de rechten die daarbij horen. Bij Inlia krijgen ze basale levensvoorwaarden, beetje zakgeld en medische voorziening. Sinds november komen enkelen wekelijks in de werkplaats.

Financieel en materieel

In een aparte jaarrekening en balans is de financiële verantwoording uitgewerkt, zoals elk jaar. De exploitatie was mogelijk dankzij:

 • Het gratis ter beschikking stellen van de locatie door woningbouwvereniging Patrimonium tot 1 mei. En daarna dankzij fietsenwerkplaats Mutual Aid.
 • Het gratis werk van iedere vrijwilliger.
 • Incidentele giften en donaties.
 • Stadjers die tasjes materialen komen brengen. 99% van onze materialen en inboedel is gerecyceld en we passen daarom prima binnen doelen van duurzaamheid en hergebruik. Er is een lijntje met Gered Gereedschap waar we naaimachines en ander gereedschap voor het meubepimpproject van krijgen plus het onderhoud ervan. En met Klusburo Nieuw Nabuurschap, waar we meubeltjes en materialen van krijgen. Doedertoe kon dit jaar een keer op een pop up milieustraat in de Rivierenbuurt, onze voormalige wijk spullen ondervangen die zouden worden weggegooid door wijkbewoners. Gekregen goede spullen die we zelf niet kunnen gebruiken gaan te geef.

Vanuit de inloop zijn er geen betekenisvolle inkomsten vanwege de betaling met een goede daad en er zijn geen commerciële activiteiten In februari kregen we een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor WOZ en Zuiveringsheffing. Omdat dit een tijdstip belasting is hebben we voor het hele jaar Rabenhauptstraat 45 moeten betalen. Deelnemers die dat willen, betalen soms naar keuze voor koffie en thee €0,50.  Voor de begeleiding van de participatiebaan is een maandelijkse vergoeding. Doedertoe ontvangt geen enkele vergoeding of structurele financiering voor opvang van kwetsbare mensen en het bieden van passend werk aan mensen die dat op de arbeidsmarkt (tijdelijk) niet kunnen vinden. Doedertoe is autonoom en financieel zelfredzaam.

Fondswerving 2023:

 • Gebiedsteam Zuid voor vergoeding van verhuiskosten
 • WMO gemeente Groningen onder andere om bezoek van mensen van Inlia aan de werkplaats mogelijk te maken
 • Springtime Foundation ondersteuning meubelpimpproject
 • Mamaminifonds ondersteuning meubelpimpproject
 •  Rotary Groningen voor tegemoetkoming in kosten.
 • Rabo Club Support na stemronde leden Rabobank.
 • WMO gemeente Groningen, tegemoetkoming energiekosten Rabenhauptstraat 45
 • Transcare

Publiciteit

 • Annejet Fransen, Doedertoe: Vrolijkheid voor iedereen. In: Kerk in Stad, p. 7 en op de website www.kerkinstad.nl/verhalen
 • Danny Hoffmann, Wekelijkse kindermiddag bij Doedertoe in Vinkhuizen. In: Op ’t Vinkentouw, wijkkrant voor Vinkhuizen, p.5. Oplage 14.000.
 • Filmpje RTV Noord, Doedertoe, naar aanleiding van ons vertrek uit de locatie Rabenhauptstraat, februari
 • Filmpje: Interview met nieuwe organisatie Doedertoe in Vinkhuizen. Gemaakt door Danny Hoffmann, 23 augustus
 • Promofilmpje Doedertoe via WIJS gemaakt door Emma Hoogcarspel: https://www.doedertoe.nl/promo-filmpje-doedertoe/ oktober
 • Poster in stad, gemeente en provincie van onze vrijwilliger Jolanda in het kader van de dag van de vrijwilliger
 • Toespreken van vrouwengroep Vrouwkracht in het Magmagebouw in Vinkhuizen over wat Doedertoe is en doet.
 • Website www.doedertoe.nl. Met popupje voor actuele initiatieven en veranderingen
 • Webblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog Dit blog is bijgehouden vanaf het allerprilste begin, toen deze werkplaats nog een plan was.
 • Instagram:  www.instagram.com/doedertoe en www.instagram.com/doedertoetje
 • Facebook met 598 volgers www.facebook.com/doedertoe
 • Aankondigingen op buren uitwisselingssite Nextdoor
 • Opname van onze activiteiten in wijkgids
 • Opnieuw vormgeven van onze flyer en verspreiding hiervan

Netwerken

 • Rita Warmerdam COA activering en coordinator Meedoen
 • Aletta Ausma van AZC Groningen/ kinderopvang over wekelijks vluchtelingenkinderen in de werkplaats. (Dit initiatief strandde bij gebrek aan vervoer.)
 • Bliksembezoek in de werkplaats eind februari van gehele college wethouders in het kader van een verkennende wijkwandeling na een raadsvergadering ook in de wijk.
 • Kerk in Stad, Evert Jan Veldman, diakonie,  Christiaan Schoonenberg, opbouwwerker en Annejet Fransen, journalist
 • WIJ Vinkhuizen, Linda ten Cate en Martijn Noya
 • Hedwich Room, project en management ondersteuner van buurthuis ’t Vinkhuys
 • Denny Hoffmann, wijkjournalist Vinkhuizen
 • Iris  Baks (WIJ Vinkhuizen) van vrouwengroep Vrouwkracht
 • Kansrijk Groningen, Marlies de Bie
 • Wijkwethouder Eelco Eikenaar heeft in december een verkennend bezoek gebracht aan de werkplaats. Probleem van tijdelijke locatie ter sprake gebracht en verzoek te kijken naar structurele financiële ondersteuning.
 • Contact met gemeente Groningen gebiedsteam Zuid: Fatima Belhaj en Henk Kosmeijer
 • Gemeente Groningen Team Sociale Basis: Jelly Bruining
 • Ontvangst bezoek groepje van zes ambtenaren wijkvernieuwing  
 • Ontvangst Ben de Boer, gebiedsontwikkelaar Vinkhuizen
 • Naar aanleiding van eerdere gift van Klein Armoedefonds een Bezoek aan Haëlla-dag in Utrecht onder andere over fondswerving door Tanja Willems namens Doedertoe
 • Wouter Hoogland, innovatief makelaar.
 • Bezoek onze nieuwe buren: Tuin in de Stad, Gered Gereedschap, Klusburo Nieuw Nabuurschap

Buitengewone activiteiten

 • In april kregen onze vrijwilligers een geweldig uitje aangeboden van onze voormalige vrijwilliger Paul Wijk en diens partner Judith de Bruin om op hun clipper Nova Cura het eeuwenoude landschap van het Reitdiep af te varen tot Zoutkamp. Het is een prachtige zonovergoten dag met heerlijke lunch geworden. Erkentelijk voor.
 • De kindermiddag is in de periode begin juni – eind augustus verplaatst naar onze buren van Tuin in de Stad. Deze werd daarna in de werkplaats voortgezet.
 • Workshop op Locatie Bloemkaarten maken in het gebouw van de Speeltuinvereniging De Apenkooi in de wijk Vinkhuizen, op verzoek van Samen Sterk in het kader van de thema midweek Je mag er wel-zijn. Op locatie workshops geven doen we (wegens tijdgebrek) bij uitzondering maar is nu geboden om onze werkplaats bekendheid in de wijk te geven. Workhop kerstversiering maken in buurthuis Vinkhuizen De Wende, in het kader van Crazy Christmas.
 • Ontvangst vrouwengroep Lotus uit Corpus den Hoorn en twee keer vrouwengroep Vrouwkracht uit Vinkhuizen.  
 • Eenmalige ontvangst en workshop klas Noorderpoortcollege van voormalige vrijwilliger. Regulier op dinsdagmiddag ontvangst klas Simon van Hasselt school van onze vrijwilliger.
  • Doedertoe heeft in 2023 extra themaworkshops aangeboden, verzorgd door externe gespecialiseerde docenten of eigen vrijwilligers: workshop origami, diorama (klein kijkdoosje) maken, sleutelhanger maken met macramé, soluvlies applicatie maken, textiel marmerend verven, brioch breien, oude spullen pimpen, glasfusie. Wekelijks doorlopende workshop papier scheppen op woensdagmiddag en wolvilten op vrijdagmiddag.
  • Speciale kinderinloop op zaterdagmiddag. Knutselen stimuleert de creatieve ontwikkeling van kinderen. Het daagt uit tot waarnemen en denken; hoe zit iets in elkaar, waar begin ik en hoe ga ik verder? Door verschillende materialen en vormen te gebruiken bij het knutselen worden de motorische vaardigheden getraind en worden kinderen uitgedaagd om moeilijkheden aan te pakken, door te zetten en vindingrijk te zijn. Door samen te knutselen leren kinderen te delen, samen te werken en elkaar helpen.
  • Door een daarvoor geoormerkte gift in 2018 kunnen wij nog steeds wie dat nodig heeft materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Doedertoe heeft materiaal beschikbaar gesteld voor kinderopvang in AZC, voor een net opgerichte seniorengroep in Haren, voor de plaatselijke bingo in omliggend dorp, voor de kerstmarkt in Ezinge, dozen lappen stof voor de naaimiddag van Inlia,  en we konden vijf naaimachines aan particulieren weggeven die we daartoe gekregen hadden van Gered Gereedschap.
  • De werplaats wordt op eigen houtje bezocht door de vluchtelingen van Coa.
  • Bijwonen van lezing van Tim ’s Jongers van de Wiardi Beckmanstichting naar aanleiding van zijn boek Beledigende broccoli. Over armoedeproblematiek.
  • Bijwonen vergadering Carex over toekomst en beheer Backbone gebouw.
  • Begeleiding stagiaires en participatiebaan

Bestuur

 • Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is daarnaast veel onderling overleg het hele jaar door.

Overig  

 • Er  staat een hele goede luchtreiniger in de werkplaats. En een daglichtlamp.
 • Regelmatig komt Eltjo Wierenga tijdens de inloop om ons met zijn zang en muziek te ondersteunen.
 • Doedertoe heeft uit het budget kinderactiviteiten twee plekken gesponsord bij Timmerdorp bij Tuin in de stad van de zomer.
 • In de zomer zijn we bijna fulltime open gebleven, want juist als anderen weg op vakantie zijn hebben mensen die zich dat niet kunnen veroorloven een uitje nodig.

Tenslotte

 • Doedertoe is slechts met een idee begonnen. Ondergetekende kreeg dit idee aangereikt met een startkapitaal van €500 plus de belofte coaching erbij te krijgen. Wanneer mensen op grote schaal zulke kiemzaadjes gaan planten, zou onze samenleving veel en veel mooier en gelukkiger worden.
 • Doedertoe kreeg lof van wethouder welzijn Inge Jongman die ik in het kader van mijn zoektocht naar een nieuwe locatie heb aangeschreven. “De Stichting doet ontzettend mooi en waardevol werk. We waarderen dit als gemeente zeer”.
 • We geven al bijna tien jaar lang mensen zinvol werk en/of een uitje om hun hart op te halen. Daarmee halen wij mensen uit hun ziekteverzuim weg, mensen komen minder gauw in de zorg terecht.  Als je gelukkig bent doet je afweersysteem het beter. Er is geen enkele kosten-baten analyse of haalbaarheidsonderzoek die hier rekening mee houdt. Ons kleinschalige, zelfredzame project maakt toch daadwerkelijk verschil in het leven van mensen. Maar wat structurele subsidie betreft vallen we buiten de boot. Dit mooie, landelijk genomineerde project (2017 een van de zes vrijwilligersprojecten bij Movisie) kan beter en veelomvattender worden met een stabiele locatie en structurele ondersteuning. 

Groningen, 15 januari 2024

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Met dank aan Liesbeth Bleeker en Peter de Rijk

Reacties zijn gesloten.