KRACHT

De interactie van de ziel met zichzelf is de allergrootste kracht die er is. Dit voltrekt zich in het gedichten schrijven, maar ook in kunstwerken schilderen, beeldhouwen, borduren, naaien, kaarsen versieren, meubels pimpen enz. Waar tussen woorden poëtische betekenis hoorbaar wordt als wij spreken, wordt tussen penseelstreken of naaldkunst of versierwerk poëtische betekenis zichtbaar en voelbaar. Waar men zoiets doet, daar ben je in een mooiere wereld beland. Het is bovendien een avontuur niet te weten waar je uitkomt en niet elke stap van te voren vast te leggen. We zijn een plaats waar poëzie metterdaad gestalte krijgt: onze drive en bijdrage aan het creëren van een betere wereld.

*

*

*

*

*

Reacties zijn gesloten.