MATCHPOINT

Armoedebeleid in Groningen staat in de nota: Samen actief tegen armoede.

12 % Groningers, uit 14.000 huishoudens  doen een beroep op de gemeente.

veranderen

Het armoedebeleid is er op gericht dat mensen zélf veranderen,

roept op om creatief en inventief met schaarse middelen om te gaan,

eigen kracht

doet een beroep op eigen kracht van mensen,

staat in het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers,

focust op creëren van omstandigheden die het mogelijk maken

je leven veranderen

dat mensen zélf hun leven kunnen veranderen.

Daar passen wij bij!

match

Reacties zijn gesloten.