NIEUW PROJECT

Aanvraag ingediend voor de nieuwe

ronde van het Rabo Stimuleringsfonds:

Een kleine groep vrijwilligers maakt kamers mooi van mensen die het echt nodig hebben en die om financiële redenen niet in de gelegenheid zijn dit zelf te doen. Bijvoorbeeld een huiskamer van een gezin met een minimum inkomen, een slaapkamer van een ziek kind of een (huis)kamer bij een hulpverlenende instantie waar cliënten worden opgevangen. Stichting Doedertoe legt contacten met opbouwwerker, kinderwerker, medewerker MJD, medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin in het zuidelijk deel van de stad, waar ook de Doedertoewerkplaats is gevestigd, en met Lentis die in hetzelfde gebouw zit. Deze hulpverleners staan in direct contact met de doelgroep en zullen ons concrete adressen kunnen  bemiddelen. Het mooi maken van een ruimte gebeurt zoveel mogelijk met kringloopspullen en materiaal in de Doedertoewerkplaats aanwezig.

kamers pimpen

kamers pimpen3

Reacties zijn gesloten.