ONS MEUBELPIMP GEBEUREN

In deze werkplaats is ieder in de gelegenheid helemaal naar eigen manier, fantasie en kunnen te werken. Ieder kan zich hier op zijn gemak voelen en van het eigen hart vandaan iets maken. Zo gaat je kunstvorming opbloeien en kan je je save voelen bij wat je maakt.

Onze paasspullen staan weer opgesteld. Thuis zo’n versiering verblijdt de beleving van Pasen en voorjaar.

Het vilten is een van de bijzondere bezigheden van de Doedertoewerkplaats geworden.

Coproductie Chrissie en Harm. Harm heeft de achterplaat geschilderd. Chrissie was geïnspireerd en maakte er een kijkkastje van

De ons altijd verblijdende Eltjo

Materiaal uit India opgestuurd. Win-win.

Fragmenten uit de inloop

*

Reacties zijn gesloten.