OP NAAR GOEDE TIJDEN

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren worden. De nieuwe tijd begint bij mensen die niet bang zijn, die opkomen voor vrede. Blijmoedige en deemoedige mensen die iedereen liefhebben en zich losmaken uit een systeem waarin een machteloze mens niet geteld wordt en waarin de hebzucht van de sterksten is beschermd. Doedertoe wil hier een voorbeeld van zijn.

Reacties zijn gesloten.