OUTSIDER ART

Outsiderkunst is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar kunst gemaakt door autodidaktische of zogenaamd naïeve kunstenaars. Meestal hebben degenen die als outsider-kunstenaars worden bestempeld, weinig of geen contact met de regulier kunstwereld of kunstinstellingen. Outsiderkunst beschrijft kunst die buiten de grenzen van de officiële cultuur valt. (bron: Wikipedia)

De eigen kreativiteit en ongebondenheid van onze bezoekers vallen ook buiten een  kunstmilieu, en buiten traditionele kunstvormen. Het werk van de bezoekers van Doedertoe kun je zien als outsider art.

Nieuwe etalage

Onze paasspullen van stal gehaald. Welkom om paasversieringen te maken. Het is zo goed als gratis.

Selinde maakt een elfenhuis. De bewoners kunnen nu ook snoepen.

Reacties zijn gesloten.