WIJSHEID DELEN

Geen associaties met gebrek aan middelen en focussen op wat ons ontbreekt. Het woord “armoede” triggert gevoelens van gebrek en werkt schaamte in de hand, want telkens ligt de focus op tekortkoming. Waarom niet een koppeling maken van de wijsheid van mensen die geleerd hebben creatief te zijn om het met minder middelen te doen. De burger die financieel op rozen zit is soms op een bepaalde manier “dom” (eendimensionaal, bevooroordeeld, onverschillig) gebleven. Als we willen luisteren en open staan voor de rijkdom van mensen die weinig hebben kunnen we veel leren. Je spreekt mensen aan op wat ze hébben in plaats van op wat ze ontbreekt.

Vijf jaar inloop bij Doedertoe is eind september 2019 in stilte voorbij gegaan.
Ja, in 2016 zijn we begonnen te draaien!
Eltjo komt nog steeds regelmatig ons verblijden met zijn zang met gitaarspel
Doedertoe kon materialen schenken aan de knutselclub van Speeltuin De Strinke.
Dankzij de mensen die ons tasjes materialen komen brengen.
Neem je kind mee, we hebben er een campingbedje voor
Met die saaie strijkkraaltjes kun je prachtige sieraden maken

Reacties zijn gesloten.