AANLOOP NAAR MOVISIE PRIJSUITREIKING

Deze vragen hebben we ingevuld voor de Movisie Vrijwilligersprijs: 

Informatieformulier genomineerden lokaal

 

Algemene gegevens

 

Naam vrijwilligersorganisatie of –project: Doedertoe

Vestigingsplaats: Groningen

Website:  http://www.doedertoe.nl

 

Contactpersoon

Naam: Marita Reijtenbagh

Email: info@doedertoe.nl

Telefoon: 0633610190

 

Informatie voor de jury

 

Met onderstaande informatie kunt u de jury overtuigen waarom u moet winnen.

 

 • Informatie over het project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 1.                                                                                                                               Stichting Doedertoe exploiteert een inloopatelier om kringloopspullen een make-over te geven en voor vele andere knutselwerkvormen. Iedereen is welkom om in een positieve sfeer iets moois voor thuis te maken. Men betaalt met iets fijns doen voor een ander of voor de samenleving. Betalen met tijd en talent in plaats van met geld. Doedertoe bereikt iedereen, jong en oud, onervaren en professional, lichamelijk beperkt en gezond, arm en rijk, met en zonder baan. Niemand hoeft om redenen van geld thuis blijven. Het gaat daarbij om de uitwisselingen die onderling ontstaan. Doedertoe draait volledig op vrijwilligers, giften en goodwill. Naast vier dagdelen per week open inloop zijn er kinderfeestjes voor kinderen die dat door omstandigheden niet krijgen, Repair Café’s, vrouwen en kinderen uit de Bed-, Bad- en Broodopvang ontvangen, en het organiseren van themaworkshops.

 

  1. Beschrijf de meerwaarde voor de samenleving?  (maximaal 100 woorden) Antwoord:
  2. Wij brengen mensen in contact met elkaar en vergroten de sociale samenhang. Mensen met zeer verschillende achtergronden zitten bij ons met elkaar aan tafel, waar ze elkaar in het dagelijkse leven voorbij lopen. Dat werkt wederzijdse waardering en acceptatie in de hand en het besef dat men elkaar nodig heeft. We zijn vanwege de betaling met een goede daad laagdrempelig en activerend. We gaan creatief om met wat er al is. Oude huisraad wordt ingebracht, maar ook de kralendoos op zolder, de bollen wol die over zijn, restanten papier en knutselmaterialen. Dit project is duurzaam door recycling.
  3. Beschrijf bijvoorbeeld hoe onmisbaar het initiatief, project of organisatie is en hoe het positief bijdraagt aan de samenleving
 • Voor wie of wat zijn de activiteiten bedoeld en hoeveel mensen worden er daadwerkelijk mee bereikt of maken er gebruik van?  (maximaal 100 woorden) Geef aan wie de doelgroep is van uw initiatief, project of organisatie en wie nu daadwerkelijk gebruik maakt of worden bereikt met uw project.

 

 1.  

Antwoord:

De activiteiten zijn voor iedereen. In 2017 bezochten 1234 mensen de inloop (kinderfeestjes en Repair Café’s niet meegerekend). Maar in de opzet is het doel om juist mensen aan te trekken die om redenen van geld thuis zitten. Tijdens de inloop komen vooral vrouwen en soms kinderen. De Repair Café’s worden goed door mannen bezocht. Het aantal deelnemers groeit. Kinderen komen vooral op de kinderfeestjes die we geven voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen, en op woensdagmiddag, of in speciale workshops, bijvoorbeeld samen met een grootouder in de vakanties.

 

 • In hoeverre heeft uw initiatief, project of organisatie een voorbeeldfunctie voor andere organisaties of projecten? (maximaal 100 woorden)  

 

 1. Geef aan of het gemakkelijk overdraagbaar is.  Kan het uitgebouwd, of verder uitgerold worden? Mocht u dit al doen, geef dat dan aan.

Antwoord:

Ons format van een laagdrempelig inloopatelier met ingebrachte kringloopspullen en materialen en een betaling waarin geen geld omgaat, maar een goede daad is goed en eenvoudig, en daarom makkelijk na te volgen. Het genereert veel blijdschap (de prijs-kwaliteitverhouding is hoog). Wij laten anderen zien dat je met een idee heel ver kunt komen. Wij hebben ons project autonoom, langzaam (drie en een half jaar) steen voor steen opgebouwd en het berust volledig op eigen kracht. Een stevig fundament als een sterk gewortelde boom is gelegd. Wie wil werken en voortdurend netwerkt komt veel  goodwill tegen, zodat je dromen letterlijk kunt bouwen. Dat laten wij zien. En ook dat je met weinig middelen al veel kunt doen. We staan open om anderen op weg te helpen om een dergelijk project op te zetten.

 

 • Op welke manier zorgt u voor vernieuwing binnen uw initiatief, project of organisatie? (max. 100 woorden) Denk aan uw aanpak, doelgroep, gebruik van media en middelen, partners etc.  Antwoord: 

 

  1. De dynamiek tussen bezoekers en vrijwilligers en vrijwilligers onderling en een positieve open houding leveren voortdurend frisse, nieuwe ideeën op. We organiseren  themaworkshops die telkens andere mensen trekken en waarin men nieuwe technieken leert kennen, zoals zentangle, henna tatoeages maken, wolvilten, dromenvangers knopen. We nodigen verschillende doelgroepen uit, waarmee we elkaars horizon verbreden, zoals vrouwen en kinderen uit de Bed, Bad-, en Broodopvang, mensen van de Voedselbank, mensen met psychische problemen en mantelzorgers. Er komen natuurlijk ook mensen die zonder problemen kampen. We hebben plannen achter de hand voor de toekomst, die wachten op voldoende menskracht en middelen. (Feestjes voor mensen die dat door omstandigheden zelf niet kunnen geven;  kamers pimpen bij mensen thuis die dat nodig hebben en niet zelf kunnen.) Er wordt veel genetwerkt met verwante organisaties, instanties, gemeente, media. Ook interacties via Facebook en het blog op de website.
  2.  
  3.  
  4. Uit hoeveel vrijwilligers bestaat uw organisatie?Antwoord: 
  5. 21 vrijwilligers. Ze hebben een zeer uiteenlopende achtergrond. Kunstenaars die meedoen vanuit sociaal engagement, mensen die het gewoon leuk vinden in een creatieve sfeer sociaal te zijn, mensen die worstelen met bepaalde problemen voor wie het vrijwilligerswerk een betekenisvolle levensinvulling geeft, mensen die in een in-between-situatie zijn beland en die tijd zinnig willen besteden, mensen met een beperking die maatschappelijk relevant willen zijn, mensen die via vrijwilligerswerk bij ons willen  werken aan hun ontwikkeling. Zie ook vraag 8.
  6. Hoe regelt u de informatie, begeleiding en scholing van uw vrijwilligers? (max. 100 woorden)Antwoord: 
  7. Informatie gaat via gesprekken en mail. Veel up-dates. Begeleiding vindt plaats naar aanleiding van de werkzaamheden op wederzijds verzoek. Voor scholing verwijzen we naar het aanbod van Link 050 van de gemeente Groningen, bijvoorbeeld voor kinderEHBO.
 • Op welke manier hebben vrijwilligers invloed op en zeggenschap in het initiatief, project of de organisatie? Vrijwilligers maken door wie ze zijn en hoe ze het doen Doedertoe. Er zijn bij Doedertoe bewust geen regels voor vrijwilligers. Met het doel voor ogen werkt ieder op de eigen manier. Geen herkauwen van regels, maar oppikken wat de bedoeling is en het net even anders en op de eigen manier doen. Dat geeft speelsheid en arbeidsvreugde en de zo nodige verfrissende energie. Vergissingen worden beschouwd als leermomenten en brengen ons verder. Het idee is dat ieder het meeste leert door zelf na te denken en eigen intuïtie aan te spreken.  

 

  1. Er zijn heel verschillende vrijwilligers actief bij Doedertoe. De inloopbegeleiders, de websitebeheerder, de klussers, de hulpen bij opruimen, sjouwen, onderhoud en schoonmaken, Facebook, flyerontwerp, de aanplakbiljetten, de kinderfeestjes, het Repair Café, de workshops op locatie, de themaworkshops, vervoer, coaching, hard en softwareproblemen, de buitenboel, de logistiek van de inboedel, het financiële jaarverslag. Allen hebben een wilsbesluit gemaakt om via ons project anderen te geven wat ze in zich hebben. Zie ook vraag 9.
  2. Antwoord:
  3. (max. 100 woorden)
 • Hoe waardeert u de vrijwilligers? De vrijwilligers krijgen veel positieve feedback in de praktijk en veelvuldige bedankjes. Zoveel mogelijk wordt telkens in de dagelijkse praktijk het positieve van de inbreng benadrukt. Wanneer vrijwilligers een idee hebben wordt daar altijd opbouwend en welwillend op gereageerd en naar vermogen uitgewerkt. Vrijwilligers weten dat eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt. Er ontstaat daarmee een sfeer waarin we samen het project dragen en ieder zich daarvoor waardevol voelt. De vrijwilligers krijgen één keer per jaar een klein cadeautje en mogen gebruik maken van de materialen in het atelier.

 

  1. Antwoord:
  2. (max. 100 woorden)
 • Werkt u samen met een of andere organisaties of gemeenten?0 ja, voornamelijk met de gemeente/meerdere gemeenten  

 

  1. 0 ja, met de gemeente/gemeenten en andere organisaties nl:
  2. Voor het organiseren van de Repair Cafés werken wij samen met een groep mensen uit de wijk. De gemeente heeft in het verleden soms gefaciliteerd door te bemiddelen bij de ruimteverstrekkers, flyers te regelen en een doorstartsubsidie na verhuizing. Een woningbouwverening stelt onze ruimte beschikbaar. Voor de organisatie van de kinderfeestjes werken we samen met het CJG en de Voedselbank. Ook samenwerking met Bed-, Bad-, en Broodopvang. Incidentele samenwerking met organisaties met weinig middelen die uitjes organiseren voor hun doelgroep.
  3. 0 nee
 • Ontvangt u externe financiering anders dan lidmaatschap en deelnemersbijdragen?0 ja Geef zo mogelijk ook het percentage van het totaalbudgetAntwoord:

 

  1.  
  2.  
  3. Indien ja, van wie en hoeveel? (max. 100 woorden)
  4. Nee, wij leven uitsluitend van incidentele giften, goodwill en vrijwillige inzet.
  5. 0 nee
 • Beschrijf waarom u vindt dat uw initiatief, project of organisatie de Meer dan handen Vrijwilligersprijs moet winnen? (maximaal 150 woorden) Antwoord: 

 

 1. Doedertoe is een prachtig voorbeeld van activering. Het is een goed en eenvoudig  format voor anderen om na te volgen. Met ons laagdrempelig inloopatelier wordt dat wat er al ís (kringloopspullen, ingebrachte materialen, eigen reservoir aan goede daden) zo samengebracht dat mensen er uit zijn, schoonheid ervaren, uitwisselingen hebben, activeren, en daarbij blijdschap ervaren. Ons idee zal anderen kunnen inspireren iets dergelijks op te zetten. Wij hebben laten zien dat je weinig nodig hebt om samen iets moois te maken voor de samenleving. Een prijs zal ons groeikansen geven omdat het deuren opent en publiciteit genereert. Meer mensen zullen ons weten te vinden en hun klein gelukje vinden.
 2.  Omdat blijheid een sneeuwbaleffect heeft werkt een bezoek aan ons positief door in het dagelijks leven. Door mensen bij de betaling aan te spreken op hun vaardigheden en een appél op de daadkracht te doen, prikkelt dat de bewustwording van de eigen bijdragen aan de samenleving. Het maakt dat men zich meer verbonden voelt met de mensen om zich heen. Ons project is fundamenteel geven en doorgeven. Het doelwit is dat mensen weer gaan stralen en dan meer voor een ander kunnen betekenen. Men heeft nog amper in de gaten wat voor impact het op je leven kan hebben als je blijheid voelt. Dan ga je weer wat doen, dan ga je weer wat worden, want het opent je hart.

WAT EEN WEEK!

Twee fijne nieuwe vrijwilligers

Een aanvraag voor stage

Kinderfeestje

Repair Café

Uitgekozen door Movisie bij de laatste zes

voor landelijke vrijwilligersprijs

Oogtv interview

IMG-20180113-WA0000

Dagblad van het Noorden

DSCN1759

De voorbereiding

DSCN1755   DSCN1749

Het feestje

DSCN1762

DSCN1770

DSCN1780

DSCN1783

DSCN1787

DSCN1791

spel

DSCN1775

grabbelton

Repair Café:

DSCN1815

DSCN1796

DSCN1813

DSCN1811

DSCN1820

DSCN1830

Carla nam alleen al zes reparaties voor haar rekening

DSCN1831

De inloop deze week:

20180110_135041

dit wordt een schotse hooglander

20180110_125101

kraamcadeautje

20180110_123550

“dit is in de winkel heel duur”

20180110_135006

voor feel-good in huis

20180110_100306

multomap pimpen en dan als cadeautje weggeven

KINDEREN UIT DE BED BAD EN BROODOPVANG

Haal de mooiste kopjes uit de kast,

geef ze even alles wat ze willen,

want beeld je eens in

wat zij moesten doormaken.

20180104_110408

Ze mogen alleen onherkenbaar in beeld

IMG-20180104-WA0010

   IMG-20180104-WA0013

20180104_111108

20180104_110450

IMG-20180104-WA0014

IMG-20180104-WA0015

Een jongetje maakte een prachtige barbiecreatie,

een andere pakte gewoon een hartendoosje.

20180104_111144

IMG-20180104-WA0006

1234 BEZOEKERS IN 2017

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2017

 

Samenvatting

2017 was het jaar van uitbouw en groei van Doedertoe, niet snel maar wel gestaag en het fundament is daarom steen voor steen gebouwd en stevig. De activiteiten zijn uitgebreid met Repair Café, wekelijkse ontvangst van vrouwen uit de Bed Bad en Broodopvang, en themaworkshops, naast wat we al deden: de kinderfeestjes voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen, vier dagdelen inloop begeleiden, en op evenementen een gratis workshop aanbieden. Het aantal deelnemers groeit met name op dinsdagochtend zodat we al na hebben te denken over een bordje “vol”. Er is aanhoudend materiaalinbreng door particulieren. De ruimte is bomvol. Het aantal vrijwilligers steeg met een climax van 20. Er zijn incidentele fondsen gevonden om de vaste lasten te dragen en voor 2018 te verzekeren. Doedertoe is genomineerd door de gemeente Groningen voor de landelijke vrijwilligersprijs “Meer dan handen” van Movisie. De uitslag is in 2018. De sfeer in de werkplaats is uitstekend, er zijn helemaal geen strubbelingen. Soms moest de toegang ontzegd worden aan deelnemers die in de war of erg passief waren.

 

Toeloop

Doedertoe’s naamsbekendheid groeit en meer mensen weten ons te vinden. In 2017 hebben 1234 mensen de werkplaats bezocht tijdens de vaste inlooptijden: dinsdagochtend, woensdag en vrijdagochtend en enkele themaworkshops. Per maand was dat: januari 71, februari 126, maart 100, april 94, mei 112, juni 123, juli 51, augustus 0, september 135, oktober 140, november 169, december 113. De bezoekers van de extra activiteiten (Repair Café en kinderfeestjes) zijn hier niet meegeteld. Het bezoekersaantal is het grootst op de ochtenden. Het zijn voornamelijk vrouwen. Wanneer we op locatie zijn hebben we altijd veel belangstelling van kinderen, dit zien we niet terug tijdens de inloop op woensdagmiddag. Een enkele keer wordt vanuit een Wij-team de komst van een groep kinderen aangekondigd. De werkplaats is open voor iedereen en inderdaad komen mensen met hele verschillende achtergronden. Dat maakt een bont pluimage bij elkaar waar soms prachtige uitwisselingen uit voort komen. Bijvoorbeeld: een deelnemer regelt een gratis voetbaltraining voor iemand uit de Bed, Bad en Broodopvang; iemand die in zwaar weer zit komt als verzetje soep koken voor onze deelnemers; een deelnemer activeert anderen mee te werken aan een armoedeproject; sommige dankbare moeders van de kinderfeestjes bieden zich aan om als vrijwilliger in te springen; een deelnemer in de veronderstelling dat ze niks kan krijgt alom complimenten, enz. Regelmatig horen we dat mensen “heel erg zichzelf hier kunnen zijn”. Een ander aspect is dat men via elkaar kennis maakt met andere leefwerelden: via de vrouwen uit de Bed, Bad en Brood opvang komen Groningse deelnemers in aanraking met culturen uit Armenië, Somalië, Algerije, Afghanistan, Sri Lanka, Syrië, enz. Men leert elkaar bijvoorbeeld haken of zelfs buikdansen. Er is tijdens de inloop steeds een bedrijvige sfeer waarin ieder weet wat haar te doen staat. De vrijwilligers waken voor een positief en optimistisch hoofdbestanddeel van de atmosfeer waarin ieder zich gezien voelt, met het doel voor ogen dat mensen kracht komen opdoen en mee naar huis nemen. Met de mooie kleuren en materialen en voldoening over maaksels die menigmaal ook als cadeau dienen, en de betaling met iets fijns doen voor iemand of voor de omgeving rekenen we op een gunstige en vitale uitwerking in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: een van de deelnemers ging thuis haar oude t shirts verknippen om een mat van te breien en ze verzamelde kettingen voor een kralengordijn voor een fijner thuis. Drie keer moesten we de toegang ontzeggen omdat een deelnemer storend was en anderen van hun a propos brachten. We zijn een doe-plek en die signatuur bewaken we wanneer mensen gaan hangen of veel praten bij de koffie. Er komen deelnemers die gewoon even eruit willen zijn, maar ook mensen die het psychisch moeilijk hebben of een lichamelijke aandoening hebben of in een in-between-situatie zitten.

 

De betaling

 

Bij Doedertoe komt haast geen geld binnen uit de dagelijkse roulatie. Betaling heeft plaats door even na te denken over wat je in je zelf te geven hebt. Even contact te maken met dat wat je zelf te bieden hebt aan de wereld. We gaan er van uit dat iets doen, hoe klein ook, je eigen gevoel van betekenisvolheid activeert en de voldoening daaruit een stroompje op gang brengt om plannen te maken, een betere buurvrouw te zijn, of eerder spontaan vriendelijk een onbekende tegemoet te treden. Hoe hebben mensen dit jaar concreet betaalt? Een voorbeeld van betaling: Een van de deelnemers die heel duidelijk telkens leeft met de ziel onder de arm had eindelijk, na anderhalf jaar haar dienblad af. Ineens bleek dat ze het niet wilde meenemen naar huis. Samen bedachten we dat we er een cadeau van konden maken voor een Riepe-verkoper met een kaartje erbij. Na enig overleg ging ze het zelf brengen. De ontvangster was dolblij en overgoot de gever met enthousiasme. Een andere deelnemer stapte op een straatgenoot af die slecht ter been is met de vraag of ze hem kon helpen door af en toe zijn hond uit te laten. Hij bleek een ziekenhuisopname nabij en niet te weten wat hij met de hond aan moest. Een andere deelnemer is geïnspireerd door ons project. In overleg trommelde ze 10 vriendinnen op om tijdens de inloop bloemen te vilten en deze daarna in de binnenstad uit te delen. 45 bloemen werden er gemaakt. Andere betalingen: met een vuilniszak door een stadsbos om rommel te rapen, vriendin helpen vacature zoeken, fietsband laten plakken voor iemand die even blut is, hulp bij houthakken, een “super”-gezonde maaltijd maken voor een vriendin die het “heel druk” heeft, een kaart maken en opsturen om iemand aandacht te geven, een vriendelijke lach en een vriendelijk woord voor mensen die je op straat tegen komt. Met een mevrouw uit verzorgingstehuis wandelen, een zwerfkat eten geven, iemand helpen de heg knippen, een klein cadeautje in een vreemde fietstas stoppen, Doedertoe helpen met een boodschap halen of de voorbereiding of uitvoering van een kinderfeestje.

Wie vrijwilligerswerk doet, mantelzorger is of bij ons een cadeautje maakt hoeft verder niet over betalen na te denken.

 

 

Vrijwilligers

Er zijn heel verschillende vrijwilligers actief bij Doedertoe. Een bont palet aan vrouwen. De inloopbegeleiders, de websitebeheerder, de klussers, de hulpen bij opruimen, sjouwen, onderhoud en schoonmaken, Facebook, flyerontwerp, de aanplakbiljetten, de kinderfeestjes, de workshops op locatie, de themaworkshops, vervoer, feedback en coaching, hard en softwareproblemen, de buitenboel, de logistiek van de inboedel, het financiële jaarverslag. Allen hebben een wilsbesluit gemaakt om via ons project anderen te geven wat ze in zich hebben. Voor sommigen is deze ervaring erg vervullend in het dagelijks leven waarin men met gezondheid of problemen worstelt. Voor anderen is de voldoening iets te kunnen betekenen prettig naast andere werkzaamheden. Soms stroomt een vrijwilliger door naar een plek met gerichtere begeleiding via een gemeentecoach of naar een baan. Altijd nemen we goed afscheid vol wederzijds respect en met rijkere levenservaring. We hebben in 2017 negen vrijwilligers uitgezwaaid. Anno 31 december 2017 zijn er 19 vrijwilligers, waarvan er 3 door omstandigheden tijdelijk niet actief zijn. Er is een tendens dat sommige vrijwilligers meerdere taken op zich nemen. Er zijn bij Doedertoe geen regels voor vrijwilligers. Met het doel voor ogen werkt ieder op haar eigen manier. Geen herkauwen van regels, maar oppikken wat de bedoeling is en het net even anders en op de eigen manier doen. Dat geeft speelsheid en arbeidsvreugde en de zo nodige verfrissende energie. Vergissingen worden beschouwd als leermomenten en brengen ons verder. Om de vrijwilligers te bedanken werd er een Nieuwjaarsborrel georganiseerd met voor hen een kleine attentie. Dit is eigenlijk een hele kleine beloning. Drie keer waren er plannen om vrijwilligerswerk bij Doedertoe om te zetten in participatiebanen. Dit is niet van de grond gekomen deels omdat een participatiebaan toch niet geëigend werd gevonden en omdat iemand niet aan de criteria voldeed.

 

Financieel en materieel

Omdat er vanuit de inloop geen inkomsten zijn, noch wezenlijk uit de verkoop van gemaakte spullen moeten we het hebben van welwillendheid, giften en fondsensubsidies. De uitgaande kosten betreffen voornamelijk de vaste lasten, wat materiaalkosten (lijm, verf, versiersels, mesjes, boortjes en dergelijke), en p.r. kosten . Met dank aan ieder die materiaal heeft gebracht en aan Stichting Gered Gereedschap aan wie we een verlanglijstje konden indienen en van wie we allerlei machinerie en gereedschap gekregen hebben. Via de Groningse Uitdaging konden we kantoorspullen halen bij Eneco. Van Bed Bad en Brood kregen we een naaimachine erbij. Stichting Mamamini heeft ons €1000 geschonken. Onze aanvraag werd als 1 van de 20 gehonoreerd uit 94 en kan daarom beschouwd worden als een aanmoediging voor onze werken. Van de Oud Papier Actie (OPA) van de San Salvatorkerk in Helpman kregen we €750. Om de kinderfeestjes te financieren vroegen we met succes Fonds Een Goed Idee €1000 en we kregen €1500. Woningbouwvereniging Patrimonium stelt de locatie ter beschikking. Vier keer werd de werkplaats en al zijn materialen uitgeleend voor geld, twee keer voor een vriendinnenfeest en aan ouders die zelf hun kinderfeestje organiseerden. We zijn benaderd door activiteitenbegeleidingsbureau Broens omdat men met een groep klanten bij ons wilde komen dagbesteden. Omdat dit een commercieel bureau is riep dat bij ons de vraag op of wij wilden draaien voor de betaling die het bureau van zijn cliënten zou ontvangen. We vroegen een geldprijs en boden ze buiten de inlooptijden om een gelegenheid. Het werkt namelijk verwarrend als er ook externe begeleiders gaan rondlopen tijdens de inloop. Dit aanbod werd afgeslagen. Soms is er een deelnemer die een kleine gift achterlaat. Voor wie het kan, betalen deelnemers voor koffie en thee €0,50. Er is een aftrap gedaan via Marktplaats wat spullen te verkopen met opbrengst voor de pot door de stagaire van het Noorderpoortcollege. Dit initiatief heeft geen voortgang gevonden. Ook werd zonder weinig resultaat op een kerstmarkt wat van onze spullen verkocht.

We hebben tegen betaling of gift een workshop georganiseerd voor Buitenschoolse kinderopvang De Toverlantaarn en voor Stichting Groningen Plus.

 

Publiciteit

Om naamsbekendheid van Doedertoe te vergroten zijn de volgende activiteiten ontplooid.

Flyeren, dit jaar is de lay-out van de flyer vernieuwd.

Op locatie gratis workshops aanbieden. We zijn geweest naar: de Buurtkamer van MFC De Wijert bij een kinderactiviteitenmiddag; naar de Centrale Bibliotheek op het Maakfestival; naar het Buurtzomerfeest; naar Sint Pannenkoek in The Big Building in de wijk; naar de duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum Paddepoel (waar we ons vanwege de harde muzak van terugtrokken).

Interview met journalist van Link-050.

Contact met Peter Wind van Bureau Bries en inbreng tekst voor op de site www.datisgroningen.com, een site voor positieve verhalen van Groningers die zich inzetten voor hun stadsgenoten.

Organiseren van themaworkshops: wolvilten met Bep Donner, mozaïeken met Margreet Venema, Dromenvangers maken met Doreen Jager, Henna tattoos maken met Sara Ibrahiem (een moeder die een kinderfeestje kreeg en iets terug wilde doen), Krachtstokken maken met Yvonne de Witte, Washables maken met Doreen Jager, Zentangle met Suzanne Bodde.

Ontvangst en bezoek van functiebekleders (zie netwerken)

Inschrijving wedstrijd vrijwilligersprijs “Meer dan handen” van Movisie. Daaruit werden we door de gemeente Groningen geselecteerd en voor de landelijke krachtmeting is er voor de publieksprijs een stemactie, waarmee we tegelijk ons initiatief onder de aandacht brengen om stemmen te winnen.

Medeorganisator van Repair Café in de werkplaats. De bezoekers nemen kennis van de werkplaats en kunnen als deelnemer terugkeren.

Facebook, we hebben 319 likes.

Website bijhouden.

Blog op de website met wekelijks een fotobericht over wat er omgaat in de werkplaats.

Maandelijks een andere etalage.

 

Netwerken

 • Omdat de concrete activiteiten groeien is er minder tijd om te netwerken en zijn bijvoorbeeld uitnodigingen voor netwerklunches georganiseerd door Wij-teams afgeslagen.
 • Ontvangst Peter Wind van bureau Bries, een organisatiebureau die zich inzet voor sociale ondernemingen.
 • Bezoek netwerkbijeenkomst “Social Impact Borrel”, georganiseerd door bureau Bries.
 • Ontvangst Mathilde Prunel, opbouwwerker in Slochteren, voorlichting over ons initiatief.
 • Bezoek aan Ulfert Molenhuis van de Voedselbank met afspraken om hun cliënten te interesseren voor onze kinderfeestjes.
 • Ontvangst en voorlichting groep van 12 mensen afkomstig uit  Wij-teams van de Rivierenbuurt en De Wijert, MJD, Vrijwilligerscentrale, en een werkgroep gemeentelijke participatiebanen.
 • Ontvangst en voorlichting van twee groepen medewerkers van Lentis Fact Zuid.
 • Medeorganisatie Repair Café’s in de werkplaats, om de zes weken. In 2017 zijn er zeven geweest.
 • Netwerken bij Bed Bad en Broodopvang voor continuïteit van komst groepje vrouwen die met busje gehaald en gebracht worden en voor het initiatief om in 2018 incidentele bezoeken van kinderen uit de opvang in de werkplaats te regelen.
 • Uitnodigingen aanvaarden om stand of tafel te bezetten bij evenementen: Buurtkamer De Wijert, Maakfestival, Zomerbuurtmarkt De Rivierenbuurt, Sint Pannenkoek.
 • Ontvangst Tiny Zwart en Hilly ten Cate Link 050 die over Fonds Een Goed Idee gaan.
 • Ontvangst Leonie Mulder en Laura Halma van de Stadjerspas.
 • Bezoek aan de Dagopvang van het Leger des Heils. Een tegenbezoek werd afgesproken.
 • Ontvangst ambtenaren van de gemeente Groningen, Bram Martens om een gratis afvalpas te verwerven. Dirk Boddeus voor informatie over participatiebanen, Monica Praamstra ivm concrete participatiebaan, Christa Smit om kinderfeestjes te promoten.
 • Ontvangst Jan Baarveld van Ondernemend Zuid.
 • Bezoek WIJS, Harald Hilbrants, bemiddelingsbureau tussen studenten en organisaties. Studenten leveren voor studiepunten specialistisch werk. In ons geval: inrichten van etalage.
 • Oriënterend bezoek aan De Maakplek in de wijk, De Biotoop in Haren, Stichting Toevluchtsoord aan de Martinikerkhof.
 • Ontvangst Hetty Hofsteenge over fondswerving bij de NAM.

 

Kinderfeestjes

Er is een speciaal team vrijwilligers die de kinderfeestjes verzorgt voor kinderen die dat door omstandigheden thuis niet krijgen. Bij ieder feestje zijn drie vrijwilligers aanwezig. In de voorbereiding worden ook deelnemers van de inloop betrokken: kroon pimpen, cadeauzakjes vullen, verjaardagscadeautje inpakken, boodschappen doen. Uit een tweede gift van Fonds Een Goed Idee worden deze feestjes gefinancierd. De feestjes worden altijd bemiddeld via een hulpverlener die kan beoordelen wie het nodig heeft. Dit jaar zijn er 8 feestjes geweest. In november is besloten om dit aantal van eens in de maand een feestje in 2018 te verhogen naar uiterlijk twee keer in de maand een feestje. Om die reden is opnieuw contact gelegd met Ulfert Molenhuis van De Voedselbank en een flyer ontworpen voor op de banner in de wachtruimte aldaar, en in 100 goodybags. Foto’s staan op het blog van de website.

 

Repaircafe

Samen met een groep uit de wijk organiseert Doedertoe Repair Café. Wij verschaffen tegen kostprijs het onderkomen en verzorgen de textiele reparaties. De Repair Café’s zijn om de zes weken en hebben zeven keer plaats gevonden. Ze worden redelijk goed bezocht, afhankelijk van hoe is geflyerd en er over is bericht in de wijkkrant. Gemiddeld aantal bezoekers naar schatting 10 reparaties per keer. De giften gaan in de pot voor uitbreiding gereedschap van de Repair Cafégroep en de organisatie van toekomstige Repair Café’s. Foto’s staan op het blog van de website.

 

Wvttk

De ruimte wordt om niet uitgeleend aan initiatieven met een verwante doelstelling zonder middelen. Het idee is dat uit sociaal beleid ons de ruimte ter beschikking is gesteld en dat wij daarom sociale initiatieven hebben te steunen om de ruimte te benutten waarvoor ze is afgegeven. Er is gebruik van gemaakt door praatgroep “Veerkracht”, onder leiding van stagaire van Wij-team De Rivierenbuurt, Barbara Feenstra in het kader van haar plannen voor een Herstelcentrum. Dit is een groep mensen die ervaringen delen en zoeken naar eigen krachtbron. Een cursus “Het verhaal van mijn leven” door medewerkers van Fact Zuid en Geestelijke Verzorging Lentis ging bij gebrek aan belangstelling niet door.

 

Er is afgezien van verkoop van gemaakte spullen, omdat het weinig zoden aan de dijk zet. In plaats daarvan is er een zogenaamde geluksmand in het leven geroepen. Men kan er geschenkjes om weg te geven uit halen, na notering in schriftje aan wie en waarom.

 

Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Wel was er geregeld onderling overleg het hele jaar door. Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden, Josje Hamel is vanwege drukke werkzaamheden en opening van tweede locatie bij haar eigen initiatief: het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, gestopt. Haar plaats werd ingenomen door Patricia Postema die ook onze website verzorgt.

 

Er is via SBB gedurende twee maanden een stagaire van het Noorderpoortcollege geweest.

 

Doedertoe dingt mee met de landelijke “Meer dan handen” vrijwilligersprijs en is door de gemeente Groningen geselecteerd en genomineerd. In het kader van de publieksprijs is er momenteel een stemronde gaande.

 

Groningen, 2 januari 2018

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

 

 

 

 

 

ZENTANGLE

banner voedselbank (003)

 • Kinderfeestje €50 voor gebruik van de voorzieningen plus €2,50 materiaalkosten per deelnemend kind. Er is een vrijwilliger standby.
 • Op vertoon van Stadjerspas gratis bruikleen van de werkplaats voor zelf te organiseren kinderfeestje.
 • Kinderfeestjes bemiddeld door WIJteams of Voedselbank worden op locatie door Doedertoe geheel verzorgd en zijn gratis, met een maximum van 22 feestjes per jaar.

DSCN1459

Ineens wordt er ook gebreid tijdens de inloop

DSCN1467

Kerstvoorbereidingen

DSCN1454

DSCN1463

Workshop van Suzanne Bodde

DSCN1506

Zentangle

DSCN1613

Op vierkanten van 9 bij 9 cm herhalende figuren tekenen

DSCN1585

Het is nog nooit zo stil geweest bij ons

DSCN1617   DSCN1512

DSCN1564

DSCN1609   DSCN1642

DSCN1637   DSCN1635

DSCN1624

Langzaam lijnen trekken en rustig worden

DSCN1570

Bedankt Suzanne

201

Onder u staan de volle 200 blogberichten

200

STEMMEN:

De gemeente Groningen heeft Doedertoe aangemeld voor een landelijke vrijwilligersprijs: “Meer dan handen”. Via een stemprocedure kan dit unieke project €2000 krijgen. Doedertoe gaat er voor om te winnen! Daarom de vraag om op Doedertoe te stemmen. Hoe meer stemmen, des te groter de kans op de prijs: www.vrijwilligersprijzen.nl

Om nog méér stemmen te krijgen vraagt Doedertoe je om bovenstaand bericht te kopiëren en door te sturen naar je vrienden, familie, collega’s, facebook of (groeps)app. Zo help je Doedertoe de wereld door.

spierballen2

Deze week vierde Olga, een van onze bezoekers,

 in de werkplaats dat ze geslaagd is.

Gefeliciteerd!

Wil jij ook je feestje bij ons vieren?

Daarvoor kun je onze werkplaats tegen betaling bruiklenen.

En maak je mogelijk dat Doedertoe kan blijven roeien.

IMG-20171209-WA0004

IMG-20171209-WA0005

Alle genodigden hebben aan een tuinbeeld

voor de feesteling gewerkt.

IMG-20171210-WA0001

IMG-20171209-WA0003

Deze week werd er weer flink geïntegreerd met de vrouwen

van de Bed, bad en broodopvang.

DSCN1377

DSCN1381

DSCN1375

wolschilderijtje

DSCN1372

Babyboekje

DSCN1392

DSCN1435

Om zo’n kaart te krijgen, heb je eerst dit strijdtoneel:

DSCN1436

SINT PANNEKOEK

Stenen pimpen in The Big Building in de wijk

DSCN1336

jongens, meisjes, jong en oud

DSCN1325

DSCN1311

DSCN1329

DSCN1327

Er zijn 50 stenen versierd.

Leg ze maar ergens in je wijk

en laat de achteloze voorbijganger glimlachen.

DSCN1319

DSCN1314

DSCN1343

DSCN1344

DSCN1346

We geven kinderfeestjes weg,

ook voor cliënten van de Voedselbank

bon kinderfeestjes voedselbank cmyk

Er was deze week een kinderfeestje van Lynn en Eva

waarbij de werkplaats tegen betaling werd uitgeleend

om de kas te spekken.

De genodigden mochten van huis meenemen

wat ze wilden pimpen.

wietske kinderfeestje6

wietske kinderfeestje1

wietske kinderfeestje2

wietske kinderfeestje3

Deze week in de werkplaats

DSCN1244

DSCN1261

DSCN1285

DSCN1248

DSCN1255

DSCN1310

broche

DSCN1297

verjaardagskaart

DSCN1300

kerstkaarten

DSCN1279

kandelaars

DSCN1272

Techniek uitgelicht: mozaïeken

DSCN1268

DSCN1263

GENOMINEERD

Hoera we zijn één van de drie genomineerden voor de

Groningse inzending voor de Movisie vrijwilligersprijs.

Stuur maar goede vibes want we kunnen landelijk €5000 winnen.

viltbloemen uitdelen

Deze mensen hebben viltbloemen uitgedeeld in het centrum

die ze eerst samen bij Doedertoe hebben gemaakt.

Iedereen mag komen om dit na te apen.

Deze week zijn er veel kaarten gemaakt

en natuurlijk sinterklaaskadootjes.

DSCN1220

DSCN1226   DSCN1232 - kopie

DSCN1214

DSCN1206

DSCN1060

DSCN1194

DSCN1197

DSCN1191   DSCN1200

DSCN1207   DSCN1211

DSCN1080

DSCN1072

DSCN1066

DSCN1068

DSCN1061

DIT ZIJN WIJ

Hé guys, zo staan we ingeschreven voor

een vrijwilligersprijs

Doedertoe exploiteert een werkplaats waar mensen kunnen binnenlopen om kringloopspullen mooi te maken en voor vele andere knutselwerkvormen om er gezellig uit te zijn, iets moois voor thuis mee terug te nemen en te betalen met iets fijns doen voor een ander of voor de samenleving. Betalen met tijd en talent in plaats van met geld. Hiermee bereiken wij iedereen, zodat niemand om redenen van geld thuis blijft. Wie nadenkt over een goede daad gaat in zijn kracht staan. De positieve sfeer, het mooie zelfgemaakte ding en de goede daad werken opbouwend voor het dagelijks leven. Wij zijn begonnen als een antwoord op de recessie, bezuinigingen en armoede in Groningen. Onze beginvragen waren: Hoe kunnen we wat er al is zo bij elkaar brengen dat iedereen iets moois kan hebben? Wat heeft een mens nodig om zonder veel drempels blijdschap te ervaren? Hoe maken we het mogelijk dat mensen die om financiële redenen veel thuis zitten contacten leggen? Hoe werken we het besef in de hand dat iedereen iets te geven heeft? Het gaat ons uiteindelijk vooral om de onderling uitwisselingen tussen mensen. Doedertoe is een initiatief van onderop, met niets begonnen. Op dit moment zijn er 20 vrijwilligers bij ons actief, afgelopen week hebben meer dan 70 mensen onze werkplaats bezocht.

Onze website: www.doedertoe.nl geeft achtergrondinformatie en foto’s van wat er wekelijks bij ons omgaat, onder andere de kinderfeestjes voor kinderen die door omstandigheden thuis geen feestje krijgen, Repair Café, waar mensen kunnen inlopen om kapotte elektronica e.a. door vrijwilligers te laten repareren en inloop met vluchtelingen uit de Bed Bad en Broodopvang. Doedertoe zit aan de Rabenhauptstraat, achter het Centraal Station.

Onze vrijwilligers hebben een zeer uiteenlopende achtergrond, een bont palet van mensen die werken vanuit eigen verschillend inzicht en ervaring met eenzelfde doel voor ogen. Om die reden hebben wij geen regels. Het idee is dat ieder het meeste leert door zelf na te denken en eigen intuïtie aan te spreken. Vergissingen zijn er om wijzer van te worden. Doedertoe is daarom een plek waar iedereen komt. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt dat men nu aan tafel zit met wie men in het dagelijks leven voorbij loopt. En of we nu oliebollen bakken, fietsen repareren of knutselen; het is ons te doen om de uitwisselingen.

Doedertoe leeft van giften, vrijwilligers en goodwill. Alles berust op inbreng van eigen krachten. Wij laten zien dat je met een idee heel ver kunt komen.

Achterliggend motief is dat de blijheid een sneeuwbaleffect heeft. Men heeft nog amper in de gaten wat voor impact het op je leven kan hebben als je blijheid voelt. Dan ga je weer wat doen, dan ga je weer wat worden, want het opent je hart.

En wat deden wij deze week: kringloopspullen pimpen

IMG-20171118-WA0001

Afbeeldingen geknipt uit kadopapier

IMG-20171118-WA0000   DSCN1055

DSCN1035

DSCN1032

verschillende knopen bij elkaar gezocht

DSCN1040

De prei kostte 25 cent en Jeannet kwam soep maken

DSCN1026

 

WEER DRUK: MEER DAN 70 BEZOEKERS DEZE WEEK

hoera3

Bedankt Oud Papier Actie van de Salvatorkerk

in Helpman voor donatie tegemoetkoming in kosten.

En ook Hetty Hofsteenge voor vergoeden van de kosten

voor de hosting van deze site.

En Annemieke van den Hazel voor donatie.

En Peter de Rijk: nadat hij apparatuur had

laten repareren in het Repair Café verkocht hij

het en gaf de hele opbrengst aan beide projecten.

Mede dankzij jullie kan een project als het onze draaien,

en is er ruimte in onze maatschappij voor

daadwerkelijk idealisme.

Veel mensen deze week en daarom veel foto’s

Vrouwen van de Bed Bad en Brood opvang:

DSCN0741

DSCN0751

DSCN0755

DSCN0756

Geen inboedel hoor, zelf ontworpen en geverfd.

Twee vriendinnen komen gezellig voor ochtendje uit

DSCN0762   DSCN0785

DSCN0789

tas gemaakt van placemats

DSCN0801

DSCN0804

DSCN0794

DSCN0820   DSCN0821

DSCN0827

DSCN0919   DSCN0890

DSCN0878

DSCN0934   DSCN0936

De viltbloemen die vorige week gemaakt zijn

zijn deze week opgesierd,

klaar gemaakt om weg te geven aan

achteloze voorbijgangers in de binnenstad.

DSCN0843  DSCN0852

DSCN0856  DSCN0854

DSCN0835

DSCN0932

Repair Café werd goed bezocht.

DSCN0964

DSCN0962

DSCN0960

DSCN0954

fietspomp én stofzuiger gerepareerd

DSCN0975

boormachine weer klaar

47 BEZOEKERS DEZE WEEK

Steen voor steen bouwt Doedertoe

langzaam op. Dat geeft een stevig fundament.

Deze week was het druk tijdens de inloop.

Vrijdag kwam een groep vrouwen bloemen vilten

om uit te delen in het stadscentrum aan

voorbijkomende (groot)ouders met kinderen,

als ode aan het ouderschap.

DSCN0594   DSCN0593

DSCN0712   DSCN0599

DSCN0602

DSCN0724   DSCN0675

   DSCN0669   DSCN0687

   DSCN0739

Er zijn 45 bloemen gemaakt!

DSCN0611

Bedankt Carla Koehler en Annemieke van den Hazel

GRONINGEN PLUS

Grootouder met kleinkind maken samen een krachtstok,

met elkaar een ochtendje uit

DSCN0420

DSCN0431 - kopie

DSCN0433

DSCN0460

DSCN0491

DSCN0481

DSCN0446

DSCN0472

DSCN0466

Bedankt José Kruse en Gert Los van Groningen Plus

en Jeannet Duit

LIEFDEWERK

“Lieve mensen,
Ik wil met jullie delen het woord liefde.
Wat is nu eigenlijk liefde. Heel gewoon wat je doet voor elkaar. Ik zeg altijd, als je met je eigen hart… een hart verwarmt. Die ander verwarmt weer een ander hart, zo krijg je liefde en liefde gewoon door er te zijn. Geef een lieve lach, maak een praatje en voel. Een eenzaam persoon, het maakt niet uit. Een ieder doet het op zijn eigen manier. Liefde liefde en liefde, is wat wij mogen delen. Een ieder heeft het in overvloed dus………….. Bak een lekkere taart en deel met die lieve buurman. Loop een eindje met de hond met die lieve mensen die een hulpje extra goed kunnen gebruiken. Zet je hart open en doe het gewoon en je zal merken,,, ineens gaat de zon schijnen. Was de dag altijd zo leuk. Door te geven wordt je ineens zelf ook heel blij.
Geef elkaar de hand en verwarm zo hart na hart, het kind met die lieve lach, de hond kwispelend en blij.
Het geheim is…. geef jezelf eens kans en voel je vrij.”

Marianne Cardinaal, overgenomen van Facebook Violet Ocean

DSCN0307

 Minituintje bij onze voordeur door Marieke

DSCN0320

walnoot met minibeeldje, is hanger geworden

DSCN0314

porcelein verven

DSCN0328 - kopie

waxinelichtjehouder onder een theekopje

DSCN0306

DSCN0305

DSCN0302   DSCN0300

Fatima heeft op één ochtend broek en rok genaaid

DSCN0290

DSCN0296   DSCN0274

We krijgen een workshop wasbaar maandverband maken,

voor armoedeproject of voor jezelf

op 23 november 10.00 uur

DSCN0285

DSCN0281

Ook wij hebben een prachtige Facebook Pagina

met vooral dank aan Suzanne Bodde

en iedereen die er ook berichten op plaatst

WORKSHOP

Er stopt een auto,

Welmoed en Mike hebben hun zolder opgeruimd,

ze brengen tassen vol materialen:

BEDANKT lieve mensen!

Donderdagochtend met Yvonne de Witte

krachtstokken maken

DSCN0221[1]

  DSCN0245[1]

DSCN0252[1]   DSCN0265[1]   DSCN0270[1]

DSCN0260[1]

DSCN0263[1]

DSCN0261[1]

Nieuwe etalage gemaakt door Annemieke van den Hazel

20171010_123301

Dinsdag was Dag van de Duurzaamheid,

om dat te vieren kwam Wietske soep maken

20171010_114732

GRAPPIG

Roelien kwam wekenlang vrijdags

en begon met klei,

op een vruchtbaarheidsbeeldje zette ze

een hoofd van een vakantiepopje. Ze schilderde

een schelp en zette het op een zilveren vaas.

Onze ruime sortering materialen deden haar

creativiteit de gekste kanten op stromen.

IMG_20170630_115447

IMG_20170714_115230   IMG_20170714_112841   IMG_20170714_112832

IMG_20170714_115302

Linda ging thuis nadenken over welke goede daad

zij kon doen. Ze sprak een oude man aan achter een rollator

die ze vaker zijn hond zag uitlaten. Ze vroeg hem

of ze zijn hond soms kon uitlaten omdat ie zo slecht ter been is.

De man antwoordde opgelucht dat hij binnenkort naar

het ziekenhuis moet en zich geen raad weet met de hond…

20171003_112702

Samida uit Shri Lanka

20171003_122205

Endre uit Koerdistan

20171006_120126

Sokken stoppen

20171006_120137

Nieuw jasje

20171003_113339

Doreen nam kennis van armoedeproject

worldwidewashables

20171003_112455

lagen fleece, badstof en katoenen printje.

Voor zo’n mooi doel mocht ze

stoffen uitzoeken om thuis verder te gaan.

De vrouwen van de Bed Bad en
Broodopvang lagen in een deuk… net als wij.

KINDERFEESTJE ACEEL

20170930_111354

We gingen ook nog slijm maken en…

20170930_132749   20170930_132753

dummies versieren

20170930_132942

De inloop

20170927_160634

20170927_155059

20170927_123938

20170927_112310

20170927_112232

Achter de werkplaats is niet veel. En ineens…

een zonnebloem.

20170926_122731

Wat zijn we blij dat er vrouwen van

de Bed- bad- en broodopvang komen!

20170926_110524   20170926_122528

20170926_114518

DEZE WEEK

Dit is de zin en het doel van iedereen

én van Doedertoe:

Eigen goudstof rondstrooien, zodat waar je ook komt

verstarring, bitterheid en egotripperij

oplossen en verdwijnen.

“Als we ons verbonden voelen

met een ander, voelen we ons vrediger, minder alleen en

meer open om liefde toe te laten in ons leven.”

(uit: de Gezinsbode van deze week)

MAANDAG

Werkplaats ‘om niet’ uitgeleend aan

praatgroep Veerkracht.

DINSDAG

20170920_122201

Lamineer apparaat gekregen.

9 mensen over de vloer.

WOENSDAG

   20170920_132802   20170920_132735

20170920_132703

Herfstpoppetjes maken.

8 deelnemers gekomen.

DONDERDAG

Twee groepen van Fact Zuid Lentis toegesproken

over ons mooie project. Wij laten zien dat je met

weinig middelen veel kunt doen.

Hun clientele zegt:

“Ik wil ergens heen waar ik hetzelfde ben als de anderen.”

18 bezoekers

(vergeten foto’s te maken)

VRIJDAG

20170922_104919   20170922_104907

Annemieke maakt nieuwe belettering,

én vernieuwt ons stoepbord.

Deze dag waren we met vier.

20170922_155651

ZATERDAG

’s middags Repair Café en buurtmarkt

20170923_143156

de directeur Bert diezijnachternaamnietwilzeggen

20170923_143336

Beste reparateur: Vassili

20170923_143430

Helpende hand bij alles: Inge

20170923_143304

Textielklusjes Carla

20170923_143417

Nieuw op te zetten Facebookspecialist: Patricia

Patricia houdt ook elke week onze website bij.

20170923_161748

Stenen pimpen op de buurtmarkt

20170923_165525

en we brachten een reuzenbellenblaas mee

20170923_155938

  20170923_155732

20170923_155819

Deze drukke dag samen wel 40 mensen bediend.

HENNA TATTOO

Men heeft nog amper in de gaten wat

voor impact het op je leven heeft als je

blijheid voelt,  want het opent je hart.

20170914_122953

Sara Ibrahim leidde ons de wereld

van de henna tattoos binnen.

20170914_121039

Ondertussen vertelde ze veel over

haar komst naar Nederland vanuit Soedan,

en hoe ze moest wennen. Wat hier gebeurde

in de werkplaats was ware integratie.

20170914_115217   20170914_123336   20170914_125925

20170914_133411

20170914_110221

Wie elkaar in het dagelijkse leven

voorbij loopt, komt elkaar hier tegen.

Het werkt wederzijdse acceptatie in de hand.

20170912_121538

20170912_120132

Duurzaam. We werken met afgeschreven spullen.

20170912_120346

20170913_121755

Lieve Astrid, fijne vrijwilliger van Doedertoe, gefeliciteerd met

de geboorte van je zoon Ismael Soumah.

Suzanne heeft deze felicitatiekaart gemaakt.

IMG-20170821-WA0001

Doreens kraamkado voor Astrid.

KLAAR VOOR DE START

IMG_20170514_174951 - kopie

De zomerstop is voorbij.

We beginnen weer vol energie en een blij gemoed.

De werkplaats is spic en span,

Fonds Goed Idee werd aangeschreven,

evenals Oud Papier Actie in Helpman met

een subsidieverzoek,

drie vrijwilligers kwamen kennismaken

en twee hebben we uitgezwaaid:

bedankt Marijke en bedankt Kim voor jullie bijdragen.

Erika Dam heeft een nieuwe etalage gemaakt,

er zijn wel 12 dozen aan nieuw materiaal gebracht,

op 14 augustus was er weer een Repair Café.

20170812_152150

20170812_152200

Hoe zat het ook weer met de betaling bij Doedertoe?

IMG_20170514_175050

Onze borden geven veel goede suggesties

IMG_20170514_174940 - kopie

IMG_20170514_175002 - kopie

IMG_20170514_175101

IMG_20170514_175035 - kopie

IMG_20170514_175006 - kopie

IMG_20170514_174929 - kopie

Wanneer je iets geeft, voel je je positiever, en

het maakt dat je je meer verbonden voelt met

mensen om je heen.

IK KAN NIET PIMPEN

Dat zei M. toen ze de eerste keer bij Doedertoe kwam.

Ze ging knopen sorteren, helpen bij sjouwklussen en

deed steeds opruimdingetjes.

Ze werd ons heel dierbaar in de loop van de tijd.

Niet wil ze met haar kop op een foto.

Na een jaartje ging zij toch ook wat maken…

En wat er uit kwam was bijna het mooiste van iedereen.

Vogelvoederhuisjes uit doodgewone, oersaaie melkpakken:

IMG_20170503_124759

IMG_20170503_124649

IMG_20170503_124724

IMG_20170503_124731

IMG_20170503_124736

IMG_20170503_124754

IMG_20170503_124719

Guys, Doedertoe stopt in de zomer.

We zijn gesloten van 16 juli tot en met 1 september.

Vanaf 7 augustus wel contact mogelijk, maar geen inloop.

Fijne vakantie

KINDERFEESTJE

IMG-20170708-WA0003

Leona, 10 jaar!

    “Hoi Marita. Ik wilde nog ff doorgeven dat Leona een top feestje heeft gehad echt super leuk… De vrijwilligers waren super aardig de ochtend was super ingevuld echt gewoon geweldig… Ze heeft het nu al weer over haar feestje volgend jaar… En dan de kadootjes en de lekkernijen echt fantastisch allemaal… (…) en ben super dankbaar dat dit mogelijk was voor me meisje… Ik wil daarom mocht het nodig zijn voor 1 dag wel vrijwilligster zijn bij Doedertoe… mocht je een x krap zitten of te weinig mensen hebben mag je me gewoon bellen als ik kan kom ik zekers… Nogmaals super dag gehad voor me meisje echt geweldig mijn / onze dank is groot.”

Ons sterrenteam vrijwilligers van het feestje:

joyce foto   tjitske foto2 suzanne met warrig haar

Joyce, Tjitske en Suzanne: BEDANKT!

MOOIE DINGEN

24 juni

Het vierde Repair Café in Doedertoe

mét Doedertoe

IMG_20170624_164840

IMG_20170624_164749

IMG_20170624_150546

IMG_20170624_151344

Pieter Patje en Bert diezijnachternaamnietwilzeggen:

de organisatoren (Inge ontbreekt).

Op 1 juli was een buurtmarkt in de wijk gepland.

Afgeblazen vanwege het weer.

We zouden stenen pimpen voor in de wijk

om de willekeurige voorbijganger een glimlach op het gezicht

te toveren. En we zouden…

   IMG_20170630_110406  IMG_20170630_110333

Sorry guys, mijn fototoestel is niet zo goed.

IMG_20170601_181804

Erika Dam bedankt voor de etalage.

DROMEN VANGEN

Een van onze themaworkshops waar je je van te voren

voor opgeeft. Bedankt Doreen Jager.

IMG_20170622_113453

IMG_20170622_113548

IMG_20170622_113439

IMG-20170622-WA0006

Jantien uit het Oude RKZ

geeft ons haar verzameling stoffen.

Uit een er van kwam tijdens het

vouwen een prachtige vlinder tevoorschijn.

IMG-20170620-WA0000   IMG_20170622_194820

MAAKPRET

IMG_20170614_111950

IMG_20170614_125310

IMG_20170616_113843

IMG_20170329_154339

IMG_20170503_122704

IMG_20170321_124553

IMG_20170322_122252

IMG_20170321_124007

IMG-20170516-WA0035

IMG_20170321_113729

IMG-20170613-WA0000

Shakila van der Hanz stroomt door naar elders.

Opwaarts en verder. Bedankt dat je zo’n fijne gastvrouw was.

KEEP UP THE GOOD WORK

Sema zou een feestje krijgen…

We hebben het op en top voorbereid

Maar een combinatie van factoren buiten ons om en

er kwam niemand.

IMG-20170603-WA0000

IMG-20170603-WA0004

IMG-20170603-WA0007

IMG-20170603-WA0002

IMG-20170603-WA0003

Doedertoe voor home decorating:

IMG_20170528_111016   IMG_20170528_111029

vloerkleed gebreid van t-shirts

IMG_20170602_122746

hulp bij reparatie stoelkussen

IMG_20170602_122838

lekker pimpen: Joehóé

PRIJSUITREIKING

De beoordelingscommissie van het Mamaminifonds

koos uit 129 projecten er 25 om de inkomsten van

de kringloopwinkels aan te schenken.

Wij zitten er bij.

20170522_JvK_Fondsuitreiking_06

Bedankt Mamamini Goededoelen Kringloop

20170522_JvK_Fondsuitreiking_38

Foto’s: Jeroen van Kooten

MAAKFESTIVAL

Thema: drones

Daarom gaan wij vliegtuigjes vouwen.

En niet van de gemakkelijke.

En uitproberen natuurlijk.

IMG_20170520_151846

IMG_20170520_120732

IMG_20170520_122211

IMG_20170520_122222

Nieuwe etalage gemaakt door Erika Dam:

“Die etalage dat is Doedertoe op z’n best!”

IMG_20170421_121822

Hartelijk dank Gered Gereedschap

voor gereedschappen die voor ons

prima zijn maar om naar technische scholen

in Afrika te sturen minder.

 IMG_20170519_124303

IMG_20170519_124255

IMG_20170519_124314

WORKSHOP MOZAÏEKEN

Dankzij de goede giften van mozaïekkunstenares Nadeschda Broere

hebben we materiaal te over om te mozaïeken.

Glasscherven gekregen van Glas in Lood.

Wel kopen we dan zelf de tangen.

IMG_20170504_105847      IMG_20170504_103645

IMG_20170504_115106

IMG_20170504_105929

IMG_20170504_115723

IMG_20170504_114957

IMG_20170504_105909

IMG_20170504_123657   IMG_20170504_124035

IMG_20170504_123743

IMG_20170504_123851

Hoera voor weer een prachtige ochtend,

mede dankzij de instructie van Margreet Venema.

KINDERFEESTJE

Malk, 5 jaar

IMG-20170501-WA0001

IMG-20170501-WA0004   IMG-20170501-WA0007

Cakejes versieren en kaarsjes uitblazen

IMG-20170501-WA0006

Zingen en poppenwijn drinken

IMG-20170501-WA0010

cadeau-uitpakspel

IMG-20170501-WA0019   IMG-20170501-WA0014

schattendoosjes versieren

IMG-20170501-WA0030

mummies maken

IMG-20170501-WA0023

torens bouwen.

En de moeder van Malk bakt voor het volgende feestje

de cupcakes!

DAILY STUFF

Elke dinsdagochtend staan onze Shakila, Margreet en soms ook Carla

vol vertrouwen

de vrouwen van Bed Bad en Broodopvang op te wachten.

IMG-20170419-WA0003

Bibi Hosje naait op een ochtend een blouse en een rok

IMG-20170419-WA0004

IMG-20170419-WA0006

IMG-20170419-WA0009

IMG-20170419-WA0008

IMG-20170428-WA0004

IMG-20170428-WA0005

IMG-20170428-WA0006

IMG-20170428-WA0007

INKOMSTEN

Boeking van een Buiten Schoolse Opvang

IMG_6986

Krachtstokken maken

IMG_7005

Deden de oude Indianen al.

IMG_6995

Door te versieren wordt de stok van jou persoonlijk.

Door de versiering werkt de stok om kracht te geven.

IMG_6991

Zo’n stok kan je helpen op momenten dat je je niet fijn

en niet sterk voelt.

IMG_6993

Het helpt dan om de stok even vast te houden en

de stok herinnert je aan je eigen kracht.

IMG_7006

Waardoor je je weer snel beter voelt.

IMG_7000

Foto’s: Shakila van der Hansz

OVER THE TOP

14 WIJGroningen medewerkers en-doeners uit onze wijk

op bezoek

IMG-20170410-WA0006

Wat voor goede en nuttige initiatieven zullen hier

uit voortvloeien?

IMG-20170411-WA0004

IMG-20170411-WA0001

IMG-20170411-WA0002

Bij ons kun je natuurlijk kringloopspullen pimpen

maar door de gulle giften óók

porcelein verven, sieraden maken, kleien,

blik knippen, decoupage, tekenen en schilderen

met houtskool, acrylverf, olieverf, kleurpotloden, wasco,

bouwpakketten maken, werken met bijenwas,

miniaturen maken, constructies bouwen,

alle handwerktechnieken, naaien, weven, mozaïeken,

wolvilten, kaarten maken, fietsbanden bewerken,

glas graveren…

over the top

DOEDERTOE ALS BEDRIJF

Onze etalage,

elke maand anders,

gemaakt door Erika Dam

IMG_20170315_091119   IMG_20170315_091107

Marianne de Rijk maakt de financiële jaarrekening

van 2016

IMG_20170401_155429

Ons stoepbord made by Joyce Bakker

IMG_20170331_133424

We hebben nu ook een verkoopstandje voor de deur:

Pay as you feel, pay what you want

IMG-20170328-WA0000

Het Leger des Heils krijgt van Doedertoe materialen om

Pasen op te sieren via Carien Lugtenberg

   gemaakt pasen4

pasen leger des heils

KINDERFEESTJE ACHMED

IMG_20170325_111350

IMG_20170325_114314

IMG_20170325_115922

Krachtstokken maken.

Dit idee is al door Indianen gebruikt.

Door de versiering werkt de stok om kracht te geven.

Zo’n stok kan je helpen op momenten dat je je niet fijn voelt,

en niet sterk. Dan houd je de stok even vast en voelt zijn kracht.

De stok herinnert je aan je eigen kracht waardoor je

je snel weer beter voelt.

IMG_20170325_122543

IMG_20170325_121347

IMG_20170325_124045

IMG_20170325_124941

BETALEN MET EEN GOEDE DAAD

betalen met een goede daad

José maakt een extra vriendelijk praatje met Carien,

Carien is helemaal blij.

Kinderfeestje Farra, 9 jaar:

IMG-20170324-WA0008

IMG-20170327-WA0002

10 meisjes gaan maskers versieren

in een feestelijke entourage.

Reparatie werkzaamheden tijdens de inloop

herstelwerkzaamheden    bezig7   bezig8

Grietko helpt ons met klussen

Gemaakt:

gemaakt5

We pimpen met de gekste dingen:

pimpen piemel

Gekregen: twee dozen ansichtkaarten

IMG_20170307_092722

De inloop:

IMG_20170307_111739

KINDERFEESTJE TASJNM

Hoera,

als je nooit eerder een feestje had,

klop dan bij ons aan.

IMG-20170312-WA0004

Tasjnm, vijf jaar

IMG-20170312-WA0005

IMG_20170311_115821

IMG_20170311_125819

IMG_20170311_123521

Mede mogelijk gemaakt door Fonds een Goed Idee

REPAIR CAFÉ 2

Zaterdagmiddag 11 maart was het tweede Repair Café

IMG_20170304_140948

Er was veel vraag om kapotte apparaten

te repareren. Naaimachines, printer,

stofzuigers, versterker, dekbedovertrek,

broodrooster…

IMG_20170304_162307

IMG_20170304_162318

IMG_20170304_155641

Met koffie, thee en koekjes.

IMG_20170304_153403

Dit is een aanwinst voor de wijk!

Bedankt Pieter Patje, Bert en Inge

dat jullie dit bij en met ons doen.

THEMA WORKSHOP

Viltwol geschonken door Margreet Lunsche

Docent wolvilten die het vrijwillig en gratis deed: Bep Donner

10 Deelnemers

en onze vrijwilligers die de techniek leren om

te kunnen doorgeven

Een Prachtsfeer en een fantastische ochtend

IMG_20170228_101024

Instructie

IMG_20170228_112108

IMG_20170228_111248

Op een lap vilt leg je een motief van lontwol

IMG_20170228_112329

IMG_20170228_112427

Water erop, dan inpakken in

bubbelplastik onder en boven

en met water en zeep de bubbeltjes

over de wol masseren.

IMG_20170228_112723

IMG_20170228_123209IMG_20170228_123132

Zo ontstaat een kunstwerkje

IMG_20170228_123524

IMG_20170228_123541

IMG_20170228_122859

OP LOKATIE

Familie aktiviteiten middag

Multi Functioneel Centrum De Wijert

stenen pimpen2

Stenen pimpen

en fotolijstjes

stenen pimpen1

De kinderen mochten niet met foto op internet…

Maar er kwamen er wel twaalf

stenen pimpen3

stenen pimpen6

stenen pimpen1

stenen pimpen4

stenen pimpen7

Ons sterrenteam!

BIJENKORF

Een van onze deelnemers gebruikt

de inloop bij ons om Voor het Leger des Heils

versieringen te maken om hun ruimte op te fleuren.

leger des heils6

Soms neemt ze materiaal

mee om daar een activiteit met kinderen

mee te doen.

Inkijkje in de inloop van deze week:

bbb9

bbb10

bbb11

gemaakt12

geurzakjes met lavendel van zakdoekjes

gemaakt14

kussen van haakwerk

bezig4

knutselpakket

bezig6

cadeau voor papa’s verjaardag

BED BAD EN BROOD

Welkom in de werkplaats:

Uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die hier niet mogen blijven en ook niet terug kunnen, want te gevaarlijk.

Zitten in de opvang onder minimale omstandigheden.

In Groningen ergens achter Ikea.

Dankzij Kitty Keegstra is er nu een lijn met Doedertoe:

enkele vrouwen komen wekelijks.

Good Job!

bbb6

bbb5

bbb4

  bbb2

Ook onze reguliere bezoekers waren er tegelijk:

integratie aan de knutseltafel.

Aankondiging:

Dinsdagochtend 28 februari

viltworkshop

van 10.00 tot 13.00 uur.

viltworkshop

MATERIAAL

gemaakt5

We hebben de wereld aan wit porcelein om te betekenen en schilderen.

Ook veel plastic bloemen om wat dan ook mee te versieren.

gemaakt4

Met onze  kralen, grote voorraad, maak je zelf je ontwerpen,

bijvoorbeeld zo’n ketting annex armband

gemaakt3

Allerhande popjes voor deconstructie, canvassen, stoffen

en een tacker tackt het vast.

gemaakt2

Veel gehaakt en geborduurd spul om ergens tegen aan te zetten

gemaakt1

Houten spullen, zoals deze schaal, om te pimpen met papier en lak

bezig2

bezig1

bezig3

Komt Wietske ineens binnen met ingrediënten voor soep!

Alles ging schoon op. Bedankt Wietke.

NIEUWE FLYER

voorkant flyer v2 op 25-1-17460CMYK achterkant 11-1-17460

Bedankt Suzanne Bodde voor dit prachtige flyerontwerp.

Buurthuizen, supermarkten, bibliotheken, straat,

scholen, apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten,

Sociale dienst, Humanitas, Voedselbank,

here we come!

social-issues-street-flyer-pamphlet-passing_out_flyers-litter-rde0055l

IN BEDRIJF

gekregen4

Margreeth Lunsche bedankt het prachtige viltmateriaal

dat je ons zomaar opstuurde. Geweldig!

Mensen stuur je mooie naai- en knutselspullen

alsjeblieft ook naar ons op:

Rabenhauptstraat 45

7925 CC Groningen

REPAIR CAFÉ

 

Prachtig initiatief van de Duurzaamheidsgroep in de wijk

krijgt bij ons onderdak en medewerking

repaircafe7

Meerdere kapotte stofzuigers gemaakt,

een beeldje gesoldeerd, een wekker gerepareerd,

een koelkast, magnetron, blouse, badjas…

Wat een feest van gezelligheid en mekaar helpen!

repaircafe2

repaircafe3

repaircafe4

repaircafe6

JAARPLAN 2017

JAARPLAN DOEDERTOE 2017

 

Doelen:

 • Doedertoe groter maken door vergroten van naamsbekendheid ook in De Rivierenbuurt, vermeerderen van het aantal bezoekers, en aantal vrijwilligers, een participatiebaanvervuller en stagaire aan te trekken, openingstijden uit te breiden, op locatie workshops te geven en op markten te staan.
 • Fondsgelden en giften verwerven, als ook materiaalinbreng. Met name de inkomsten voor de vaste lasten regelen. Personeelinkomsten zoeken om aanstuurtijd van het Doedertoeproject uit te breiden.
 • Specifieke doelgroepen voorzien: organiseren van kinderfeestjes voor kinderen die door omstandigheden thuis nooit een feestje krijgen.  Aantrekken van vluchtelingen.
 • Netwerken bij zusterorganisaties, instanties en gemeente.
 • De werkplaats innoveren en ter beschikking stellen  aan initiatieven met vergelijkbare doelstelling.

 

Toeloop uitbouwen

 

Publiciteit blijven zoeken door persberichten uit te zenden aan stadsmedia; wekelijks bijhouden van het blog op de site; Facebook regelmatig bijhouden; de werkplaats open stellen voor zusterininiatieven waar de toeloop kennis met Doedertoe kan maken; op locatie gaan waar men via themaworkshops kennis met Doedertoe maakt; open gaan op een avond om mensen te trekken die overdag niet kunnen; etalage mooi opmaken en regelmatig vernieuwen; nieuwe flyer laten circuleren; regelmatig themaworkshops organiseren; deelname aan markten, initiatieven waar dat geëigend is.

 

Inkomsten en materiaal verwerven

Tenminste twee fondsen aanschrijven voor materiaalvergoeding en tegemoetkoming lasten: Mamaminifonds en zoeken naar andere.

Met ingang van 1 nov. 2016 is er een belangrijk nieuw doel ontstaan: borgen van de vaste lasten. Hiertoe een plan maken en uitvoeren, bijvoorbeeld crowdfunden via een Vrienden Van Doedertoe; het tegen betalen uitlenen van de ruimte; de verkoop van ingebrachte spullen die we zelf niet kunnen gebruiken; grotere nadruk te leggen op betalen van koffie en thee; grotere nadruk te leggen op mogelijkheid van een gift bij deelnemers en bezoekers; fonds zoeken dat exploitatiekosten vergoedt.

Door grotere naamsbekendheid inbreng van materiaal van particulieren stimuleren en vrijwilliger zoeken om winkels en bedrijven aan te zetten ons materiaal te schenken of gereduceerd te verkopen.

Inkomstenbron zoeken voor personeelslasten van anderhalve dag zodat ondergetekende project aanstuurt in 1 fte (in plaats van 0,4 nu naast 0,2 gastvrouwschap) en daarmee een kwaliteitsslag bewerkstelligen.

 

Organiseren activiteiten voor kinderen die weinig krijgen en vluchtelingen

Kinderfeestjes geven voor kinderen die door omstandigheden dat thuis nooit krijgen, bemiddeld via CJG, met geld van fonds Een goed idee. De activiteiten hieromtrent bijna volledig uitbesteden aan een vrijwilliger en wisselende deelnemers betrekken om bij deze feestjes te assisteren.

Opnieuw ontact leggen met Inla / Bed Bad en Broodopvang om onze diensten aan te bieden.

 

Versterken contacten

Contact zoeken met ambtenaren van allerlei pluimage, ook binnen het WIJteam in de wijk; bezoek zusterorganisaties en neveninitiatieven voor uitwisseling en ideeën; goed onderhoud waardevolle contacten. Wanneer de tijd het toelaat gericht nieuwe contacten zoeken, dit doel blijkt in de praktijk een sluitpost.

 

Innovatie werkplaats

De logistiek in de werkplaats blijven verbeteren bijvoorbeeld door een lijst van mogelijke barterdeals prachtig te presenteren, een goededadenboek bij te houden, materiaal zo helder mogelijk aan te bieden; gastvrouwen goed aan te sturen; mogelijkheid creëren bij mooi weer buiten te werken.

Doel is binnen de doelen van Doedertoe zoveel mogelijk reuring en activiteit in de ruimte te ontplooien door uitbreiding openingstijden maar ook door commercieel uitlenen en vergelijkbare armlastige projecten tegen onkostenvergoeding de ruimte ter beschikking te stellen voor eenmalige initiatieven.

 

Groningen, 4 januari 2017

Marita Reijtenbagh

Een gebaar voor onze toffe vrijwilligers

nieuwjaarsreceptie1

Gezelligheid, lekkers en een verrassing

nieuwjaarsreceptie2

nieuwjaarsreceptie3

JAARVERSLAG 2016

Samenvatting

2016 begon voortvarend met een bezoekersaantal oplopend tot gemiddeld 30 personen per week. Iedere maand organiseerde Doedertoe een kinderfeestje. Er kwamen nieuwe vrijwilligers. Men vond ons om materiaal in brengen. Er werd een promotiefilmpje gemaakt door studenten van de Hanze Hogeschool. Deze opgaande lijn werd onderbroken. 2016 stond onverwacht en onaangekondigd in het teken van de verhuizing van Doedertoe. De verbouwing van Multi functioneel centrum De Stroming omvatte helaas niet aangezegd ook onze ruimte. Van de een op de andere dag dienden we op 1 juni  te ontruimen. Dit is met vereende krachten vol spirit door vrijwilligers gedaan (terwijl ondergetekende op vakantie was). Daarna moest de hele inboedel nog drie keer verplaatst, telkens een enorme klus opgebracht door onze vrijwilligers en enkele deelnemers. De werkplaats was genoodzaakt gedurende een periode van vijf maanden gesloten te blijven. In deze tijdsspanne voltrok zich een losmaking van De Stroming. Stadsdeelcoördinator Eric Mooij zette ons aan om in de toekomst nauw samen te werken met De Stroming. Dit is na zorgvuldig overleg en ruggespraak door het bestuur unaniem afgewezen op grond van de statuten en doelstelling van Doedertoe. Een zekere onverenigbaarheid van bedrijfsculturen heeft mede een sturende rol gespeeld. Wij konden daarom niet leveren wat De Stroming zocht: een organisatie waarmee ze kan groeien. In de zoektocht naar een ander onderkomen diende zich al snel ons huidige pand aan. Op voorspraak van Eric Mooij heeft woningbouwvereniging Patrimonium ons het pand Rabenhauptstraat 45, 65 m2, om niet ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft Patrimonium een grote bijdrage geleverd bij het geschikt maken van deze ruimte: bar slopen, nieuw plafond, belichting, nieuwe keuken en zij zorgde voor de opslag en terugbrengen van onze inboedel. Zelf hebben we de ruimte gewit en een nieuwe vloer gelegd. Velen hebben geholpen, zelfs zes mannen uit het Asielzoekerscentrum Assen. Met een bijdrage van de Emmaplein Foudation konden we herinrichten. Een nieuwe taak diende zich aan: een geldbron voor de maandelijkse vaste lasten vinden. De gemeente heeft hiertoe voor de eerste zes maanden een doorstartsubsidie verstrekt. Op 1 november is Doedertoe opnieuw geopend. Mede omdat de werkplaats vijf maanden plat lag zijn er  minder activiteiten ontplooid dan in de voorgaande jaren.

 

Toeloop

Het aantal deelnemers in de werkplaats is dit jaar gestegen. Voor de sluiting in juni kwamen er zo’n 25 tot 30 per mensen per week over de vloer. De woensdag- en vrijdagochtend werden goed bezocht. De openingstijd werd uitgebreid naar dinsdagmiddag. Samen met de woensdagmiddag was de inloop ’s middags aan de lage kant. Het CJG De Wijert is met een groep kinderen en hun begeleiders een aantal keren geweest op woensdagmiddag. Er twee keer  themaworkshops geweest, onder andere speciaal voor vrouwengroep De Lotus. Er kwam regelmatig een deelnemer afkomstig vanBed Bad en Brood / Inlia. In het kader van een wijkdialoogevent kwamen er kinderen uit de wijk. Dit jaar zijn we één keer op locatie gegaan in het kader van culturen met de buren waar zeker 30 mensen meededen.

 

Financieel en materieel

De Emmapleinfoundation heeft €1000 geschonken voor herinrichting van de werkplaats.

De gemeente Groningen heeft een doorstartsubsidie toegekend van €750 voor de vaste lasten van het eerste half jaar.

Subsidieverzoek voor tegemoetkoming in materiaalkosten bij het Mamaminifonds is afgewezen.

Er waren een aantal kleine giften van particulieren, totaal zo’n €100.

Verkoop van spullen bracht ongeveer €35 op. Er is met het oog hierop geen deelname aan markten geweest of enig ander initiatief ontplooid. Opbrengst inboedel  van het meubilair dat we aantroffen in ons nieuwe pand: €125.

De ruimte is één keer geboekt voor een kinderfeestje: €60. En uitgeleend aan een koor voor een gift.

Inkomsten uit betalende deelnemers liep tegen €40.

Met ingang van 1 oktober vaste lasten van +- €110 per maand.

Er is door particulieren het hele jaar door materiaal ingebracht. Topper was een grote voorraad viltwol uit Friesland van iemand die ons had gegoogeld. Glas van een glaskunstenaar. Veel materiaal ook kwam van een lampenkunstenares. Bovendien inbreng van meubilair via Janou Spee en van Margie Thijssen.

Veel barterdeals, betalingen met een goede daad, zijn ten goede gekomen aan Doedertoe zelf. Aanbod van hulp bij opruimen, sjouwen, poetsen, kinderfeestjes, en assistentie workshops.

 

Publicaties en proliferatie

 • Filmpje over hoe het is als je inloopt bij Doedertoe gemaakt door drie studenten van de Hanze Hogeschool, bemiddeld door WIJS, mei 2016, met dank aan Doreen Jager.
 • Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Oude spullen nieuw leven inblazen, nov-dec 2016, blz 39-46. Dit artikel kan worden gelezen als een statement van ons gedachtengoed.
 • Persbericht in de Gezinsbode, 21 december
 • Na heropening zijn er verschillende persberichten uitgegaan naar de omliggende wijkkranten.
 • Bijhouden van de website, met dank aan Patricia Postema.
 • Op de website iedere week een bericht op het weblog.
 • Facebook bijgehouden door verschillende vrijwilligers.
 • Onze locatie met iedere maand een andere etalage vlak aan de straat werkt wervend.

 

Netwerken

Contacten zijn onderhouden met:

Tineke Timmer van Het Kindpakket Gemeente Groningen, Cisca van Hes van het CJG, de leden van het WIJteam in De Rivierenbuurt, met name Abdel Azghoudhi. Buurtwerker Kim van der Burg. Netwerkbijeenkomsten in het Poortershuus Oosterpoort en De Stroming van De Rivierenbuurt. Harald Hilbrants van WIJS. Kledingbank Maxima en Kledingbank De Zeecontainer. Tot 1 juni maandelijks netwerkbijeenkomsten van de gebruikers van het Talmahuis. Hannie Bushof werkzaam in driehoek horeca-winkel-zorg. Eric Mooij stadsdeelcoördinator zuid.

Initiatieven

 • Het SBB heeft Doedertoe per 13 december erkend als leerbedrijf voor MBO Begeleider specifieke doelgroepen, nivo 3. Dit betekent dat we een stageplaats kunnen bieden. De beoogde stagaire Esther Mijnhart doet nivo 4 en kon niet geplaatst worden. Zij zal daarom tot februari 2017 bij Doedertoe vrijwilligen.
 • Er zijn op uitnodiging van de Duurzaamheidsgroep in De Rivierenbuurt voorbereidingen gemaakt om een onderkomen te bieden aan een nieuw initiatief in de wijk: Repaircafé. Te voltrekken in het nieuwe jaar.
 • Er zijn met groot succes zeven prachtige kinderfeestjes door Doedertoe georganiseerd en gegeven aan kinderen die dat door omstandigheden thuis nooit hebben gehad. Dit werd bemiddeld door CJG De Wijert. De financiering kwam uit gift van Fonds Een Goed Idee in 2015. Er is contact geweest met Inge Vos van De Stadjerspas om de feestjes opgenomen te krijgen in hun aanbod. Dit is vanwege onze kleinschaligheid (voorlopig) on hold gezet.

 

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn als gastvrouw vier vaste- en vier invalvrijwilligers actief. Er is een vrijwilliger voor onderhoud van de website. Dan zijn er nog de bestuursleden en een coach. Er zijn drie mensen oproepbaar voor (timmer)klussen. Daarbovenop zijn er twee mensen oproepbaar voor locatiewerk. Er is iemand die de organisatie van de kinderfeestjes aan het overnemen is. Bij de kinderfeestje wordt per feestje gewerkt met een vaste en twee telkens wisselende vrijwilligers, dit zijn meestal belangstellende deelnemers. Vaste vrijwilligers in aantal: 18.

 

WVTTK

Het bestuur is één keer bij elkaar geweest. Wel zeer regelmatig overleg met individuele bestuursleden door het jaar heen.

Er is voornamelijk betaald via barterdeals. Voorbeelden hiervan: met een vuilniszak het bos in, tekening maken voor meester / oma, taart bakken voor oma, knutselen met buurtkinderen, kadootje in willekeurige fietstas stoppen, prettig gesprek met een thuisloze; zeer vriendelijk groeten van iedereen die je tegenkomt op weg naar huis, hulp bij de kinderfeestjes, mantelzorg, huisbezoek via Humanitas, vriendin helpen met een of ander, kaartjes sturen aan wie dat nodig heeft, enz. Er is een Goededadenboek in het leven geroepen waar deelnemers zelf hun goede daad inschrijven. Er is een inspiratiebord om een goede daad te verzinnen in de werkplaats.

Tot 1 juni deelname van Doedertoe aan het gebruikersoverleg van het Talmahuis waarin de werkplaats is gehuisvest. De overlegpartners zijn: WIJteam, de drie afdelingen van Lentis in het Talmahuis, mfc De Stroming, de fysiotherapeut.

 

Groningen, 2 januari 2017, met dank aan iedereen die bij heeft gedragen aan het Doedertoeproject , Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

 

29

Deze week zijn er 29 mensen bij ons over de vloer geweest.

Doedertoe  is per 13 decemer 2016 erkend als leerbedrijf.

De erkenning is afgegeven voor Mbo opleiding

Begeleider specifieke doelgroepen, niveau 3.

erkend-leerbedrijf

Vanaf nu kunnen we een stageplaats bieden.

De beoogde stagaire deed niveau 4 en kan niet worden geplaatst.

De duurzaamheidsgroep in de wijk krijgt

bij Doedertoe een onderkomen om haar

eerste RepairCafé te houden op 14 januari.

logo-repair-cafe

Onze kerstetalage, gemaakt door Sanne, Margot en Hester

kerstetalage1

praktijk11

 praktijk6

praktijk1

praktijk4

praktijk9