28

28 mensen vormen de vaste kern die, allemaal vrijwillig, de inloop in de Doedertoewerkplaats mogelijk maakt. Dankbaarheid voor hun werk is een van de peilers van ons project. We bewonderen het lampje van Geke Slagman. Dit willen wij ook kunnen. Wat een mooie sfeer. We hebben alle ingrediënten in huis maar kennen het geheim van

OP MINI VAKANTIE BIJ DOEDERTOE

Heb je dit jaar geen vakantie, maar wil je er toch eens uit? Kom bij ons je hart ophalen en vergeet even alle sores terwijl je met schoonheid bezig bent. De schoonheid die je zelf creëert in je werkstuk. Word blij van de materialen, de sfeer, de kosten (het is zo goed als gratis) en

AUFBAUENDE FREQUENZ (Duits)

Uit het kennismakingsgesprek met Duitse Suzanne die vrijwilliger bij ons wordt: “Wir machen uns gegenseitig zu Meistern.” “Mann muss sich manchmal zu sein Glück zwingen.” “Mit liebenen Augen sehen.” “Ich sehe in Allen das Göttliche.”

VERSCHIL MAKEN

When you create a difference in someone’s life, you not only impact their life, you impact everyone influenced by them throughout their entire lifetime. No act is ever too small. One by one, this is how to make an ocean rise. Uit: Ripples Poems, I am her tribe Leren haken Eltjo komt zingen. Dat maakt

WELKOM

Wat een voorraad en overvloed aan materialen te vinden op onze planken. Wie voor het eerst komt kijkt haar ogen uit. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Het is spannend om ergens nieuw binnen te lopen, dat weten we. Maar als je dat kunt overwinnen gaat er een wereld voor je open. Weet dat

DE KUNST VAN HET ZIEN

Wees de boodschapper van blijdschap. Sta jezelf niet toe om pessimistisch te zijn. Laat je niet teneer slaan. Maak je niet ongerust over het lot van de wereld. Kijk altijd naar vooruitgang. Zie de schoonheid, zie het goede.

BETER DE DAG DOOR

Alles wat je doet heeft effect op de ander. Uiteindelijk zijn er twee mogelijkheden: je maakt de ander blij in het hart ofwel je maakt een ander niet blij in het hart. Wees bewust van het effect dat je verspreidt. Kinderen bij Doedertoe

UP

Dalend bezoekersniveau in hele cultuursector. En in de horeca. En in de buurthuizen. Ook bij ons is het jammer genoeg nog niet zoals het was. We kunnen heel goed de verspreiding van een sfeer van vertrouwen en gaan genieten gebruiken. Herinner ons aan de weldaad van samenzijn en uitwisseling. Hanneke, moeder van Celine, die veel

VERSTERKEND

Focussen op elkaars beste eigenschappen en daar kracht uit putten. Zodat onze hartenkracht verder tot leven komt.

HARTENWERK

Op de website van Link 050 is begin juni een artikel over Doedertoe geplaatst, geschreven door Jeanet Verveer DOEDERTOE MAAKT BLIJ ‘Welkom’ staat er in grote kleurige letters op de stoep. Typerend voor Doedertoe want het is een heel aantrekkelijke plek als je zo van buiten naar binnen kijkt. Wanden vol potten met klosjes, kraaltjes

SCHAKEL

We geven graag materialen uit aan kleine lokale projectjes zoals De Torteltuin in Beijum. Tanja maakt samen met de buurtkinderen prachtige dingen om de tuin op te mooien. Hier mag Doedertoe een schakeltje zijn. Wij leverden verf en nog wat andere materialen. Kom vooral materialen vragen mensen, als je een idee hebt voor je wijkje.

KUNSTSTUK

Het is een kunst elkaar positief te geven. Ieder gaat met zijn gaven aan de gang. We werken zo dat we elkaars mooie karaktereigenschappen naar boven halen en de negatieve dingen laten rusten. Blijdschap mag je brengen, geen kritiek, zó willen wij met elkaar omgaan. Doel is dat mensen zich prettig voelen en elkaar respecteren

KUNST ALS MEDICIJN

Bij Doedertoe gaat het om ménsen; opdat het blij en vrolijk blijft, afgestemd op mensen. Het gaat niet om prestige. We zetten er tijdens het maakproces bewust geen druk op, omdat dan de vrolijkheid verdwijnt. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. We proberen de mensen zo te inspireren dat het automatisch gaat en daarmee

ANTI STRESS

Kleuren werkt ontspannend, en is een van de beste alternatieven voor meditatie omdat het gelijksoortige effecten heeft. Het relaxet, je wordt er easy van, het verhoogt je creativiteit en verbindt je met je hart. Laat toe dat je kleurwerk je opheft terwijl je de bladzijde tot leven brengt. Kinderwerk

PIMP ADVIEZEN MOGELIJK

Oude spullen worden weer mooi. Als je maar wist hoe. Kom vragen hoe je thuis je kast, commode, tafel of stoel kan pimpen. Advies is mogelijk. Ingebracht bij Doedertoe en doorgegeven aan vluchtelingengezin.

HARTEN VERWARMEN

Onze werkplaats Onze materialen Ligt klaar voor vluchtelingen van INLIA Voor Pasen Theedoosje pimpen Van oorbel naar ring Voor volwassenen én voor kinderen, 8+ jaar

BIJENKORF

Als mensen hun hart open zetten en elkaar vertrouwen, ontmoet je de echte mens en wordt verbinding gemakkelijk. Laat het nou zo zijn dat creatieve bezigheid harten opent. De kindermiddag Workshop Knuffelpopje maken Lampenkappen beschilderen Sjipsbussen versieren Kaarsen versieren werkplaats netjes houden Breien

BEAUTIFUL WORLD

Doedertoe is begonnen enkel met een idee naar aanleiding van een geschenk van een gepimpt tafeltje. Ik werd gebeld met het idee, plus een startkapitaal van €500 én de belofte om me hierbij te coachen. Zouden er meer mensen zijn die dit deden, kon de wereld prachtig worden. De buurvrouw komt patat voor ons maken.

OUTSIDER ART

Outsiderkunst is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar kunst gemaakt door autodidaktische of zogenaamd naïeve kunstenaars. Meestal hebben degenen die als outsider-kunstenaars worden bestempeld, weinig of geen contact met de regulier kunstwereld of kunstinstellingen. Outsiderkunst beschrijft kunst die buiten de grenzen van de officiële cultuur valt. (bron: Wikipedia) De eigen kreativiteit en ongebondenheid van onze bezoekers vallen

KOESTER HET VERSCHIL

Laten we meer openstaan voor andersdenkenden, voor paradijsvogels en tolerant zijn, niet stigmatiseren. Iemand die niet in ons straatje past kan boeiend en kleurrijk zijn. Koester het verschil. Wees aardig tegen mensen die niet aardig doen, want die hebben aardigheid het hardste nodig.

JAN SPLINTER

We konden in 2021 niet zoveel mensen ontvangen als we zouden willen. Toch is de financiële basis dit jaar goed gebleken. Dank Marianne de Rijk voor de precieze financiële administratie.

SAMEN STERK

Volgende week alleen op deze plaats als blogpost: het financiële jaarverslag 2021. We verrijken elkaar. Iedereen kan weer wat. Samen sterk. Samen Doedertoe. Marianne is goed met de cijfers, Jan is digitaal goed op de hoogte, Liesbeth deelt veel inzicht in de aansturing, Hamida, Marion, Jolanda, Judith, Lammie, Anouk, Jettie, Jannet, Selinde, Tineke, Dorothee zijn

SNEEUWBALEFFECT

Alls je het fijn bij ons had, en er even helemaal uit was, dan gaat het goed met jou, en als jij gelukkig bent, dan is degene om jou heen dat ook. We rekenen op een uitwisseling van diensten om harten te verwarmen. Jij zult vast iets anders aanbieden voor een ander. Zo wisselen we

LEVENSVREUGDE.

Open ogen en hart voor het geheim van het leven. Zoek het licht. Je bent vrij om zinvol te leven, om te genieten van zoveel mooie en goede dingen, om gelukkig te zijn. Geluk is gratis, is genieten, is je innerlijke wijsheid leven. Laten we samen ons paradijs scheppen, waar alle bloemen gratis bloeien. Als

WEER OPEN

Onze vrijwilligers weten: het gaat om de bezoekers, om de kinderen. Daarom zetten wij onszelf even aan de kant en luisteren naar elkaar en vinden elkaar. We zoomen in op elkaars goede eigenschappen en negeren gewoon wat we minder goed vinden. Inkijkje in ons bezoekersboek:

WE WILLEN LEVEN

We hebben het gehad na twee jaar. We willen leven en we gaan nu verder. Als je gelukkig bent, in liefde en verbinding staat dan doet je afweersysteem het beter. En zo is het. Bij Doedertoe kan je als bezoeker gewoon jezelf zijn. Wij zijn niet strak, dat past niet.

ONDERHOUD

Volg de weg van je innerlijke wensen en aangeboren talenten met de intentie blijheid bij jezelf en bij anderen teweeg te brengen. Wees op de een of andere manier zodanig dienstbaar dat het jezelf en anderen blijdschap geeft. Dit is een van de doelen van het leven. Maar nu met beide voeten op de grond:

JAARVERSLAG 2021

Karakterisering Doedertoe is een laagdrempelige werkplaats / atelier / hobbyruimte voor iedereen om mooie dingen te maken en te betalen met een goede daad. Doel is onderlinge verbinding bevorderen en blijdschap verspreiden. Ruim zeven en een half jaar draait het vrijwilligersproject Doedertoe nu volledig zelfstandig. De creatieve activiteit met de mooie materialen, de gezellige en

LEEF JE DROOM

Nieuwjaarswens aan onze bezoekers: Lieve mensen, Gelukkig nieuw jaar en leef je droom in 2022. Met speciale dank aan onze vrijjwilligers, want hun werk heeft mooie dingen teweeg gebracht bij de bezoekers. Onze mooie en goede vrijwilligers kunnen trots zijn op hun bijdrage aan een betere samenleving voor iedereen. Nieuwjaarswens aan onze vrijwilligers: Gelukkig nieuw

WAARDERING

Gemeente ambtenaar van Gebiedsteam Zuid in mail: “Onze waardering voor Doedertoe is groot.” Lieve mensen, in de maand december hebben een aantal mensen onverwacht bedragen naar ons overgemaakt of door de brievenbus gedaan. Dit vat ik op als een waardering voor onze vrijwilligers stuk voor stuk. Doedertoe doet goed werk, vinden kennelijk ook anderen. En

KEEP ON KEEPING ON

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid: Tot en met 14 januari afhalen van werkstukken en materialen om thuis lekker mooie dingen te maken, elke dinsdag van 9.30 – 16.00 uur. Niet op 28 december vanwege de kersttijd en eenmalig op 4 januari van 13.00 – 16.00 uur.

LICHTKRACHT

Ik wens je de vruchten van de geest: Liefde, Vrede, Vreugde, Vriendelijkheid, Goedheid. Dit zijn de zachte krachten van een nieuwe samenleving. Als deze vruchten rijpen in de harten van de mensen, opent een prachtige nieuwe maatschappij van solidariteit. Geen links meer, geen rechts meer, geen averechts meer. Ré maakt een kerstetalage

GOEDE MOED

Er mag een hart zichtbaar en voelbaar worden in alle maatschappelijke verhoudingen, door alle dossiers heen, in alle administraties, achter alle loketten, opdat onze sociale vooruitgang een menselijke is. Bij Doedertoe komt Hamida een participatiebaan vervullen. Zij gaat ons vier dagdelen ondersteunen en in ruil voor de begeleiding krijgen wij via de gemeente +- €200

VERRASSING

In cultuur manifesteert het goddelijke zich in het dagelijkse leven. Culturele bezigheden zijn wezenlijk onderdeel van een beschaving en persoonlijk geluk.

MAGIE

Hoe stel je een paradijs op aarde voor? Dat visioen manifesteren en samen creëren en laten zien. Doedertoe is daar een stukje van, dat is waar de magie is. Een van onze vrijwilligers pimpt stenen voor mensen in een instelling. Ze is niet te stoppen. Dankjewel Jolanda dat je zoveel geeft. En je hebt er

OP NAAR GOEDE TIJDEN

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren worden. De nieuwe tijd begint bij mensen die niet bang zijn, die opkomen voor vrede. Blijmoedige en deemoedige mensen die iedereen liefhebben en zich losmaken uit een systeem waarin een machteloze mens niet geteld wordt en waarin de hebzucht van de sterksten is beschermd. Doedertoe wil hier

INSPIRATIE

Lieve mens, waar is de tinteling in je hart, het licht in je ogen, waar is je lied en de pluim op je hoed? Noem dit geen sentiment. Levensvreugde is de motor van inspiratie en geluk. Al die doodernstige mensen doden elke hoop.

PRETENTIELOOS

Uit elke krisis kan een nieuwe tijd geboren worden. De nieuwe tijd begint bij mensen die opkomen voor vrede en medemenselijkheid. Doedertoe probeert hier actief deel aan te zijn in al zijn pretentieloosheid. Maar heel down to earth moet eerst de Eneco rekening betaald worden: €602,07 bijbetalen. Doedertoe kost nu per maand €418. En wat

KOM VERBINDEN

Wanneer horen we weer jonge mensen zingen in straten zomaar omdat ze juichen om te leven? In elke mens steekt het mysterie, het wonder, het oneindige. Mensen mogen vrienden zijn. Mensen kunnen niet mens worden zonder de warmte van de vriendschap. Als je goed denkt ga je de ander waarderen en zeg je: Je mag

GEMAAKT VOOR VREUGDE

Ieder mens is een oneindig wonder. Maak je hart los en zie hoeveel menselijke warmte ons omgeeft. De ogen van je hart zien vele wonderen om ons heen. Dans in de zonneschijn en fluit in de regen. Besef dat je gemaakt bent voor de vreugde! Onze werkplaats

HET WAAR MAKEN

Gedicht van Jolanda Bierling Origami Bloemstuk Maandagavond: doorlopend hoeden en maskers maken Textiele werkvormen in de werkplaats

LEVENSKUNST

Kinderen in de werkplaats Met bijenwas kaarsen versieren Tekenen en schilderen Kijkdoos Oorbellen maken Monster to be Kaartjes maken Tenslotte deze week: Hartelijk dank aan Erna Veldman, coördinator milieustraat Rivierenbuurt dat Doedertoe spullen mocht onderscheppen bij de weggooiactie. Veel dank ook voor helpers Marieke en Selinde voor de vette oogst.

ALLE MENSEN ZIJN GELIJK

Rechten kunnen niet voorwaardelijk zijn. Op grond van je mens zijn heb je allemaal dezelfde rechten. Een voorwaarde stellen aan een recht wordt onrecht als het medeoorzaak is dat anderen niet krijgen waar ze recht op hebben. Dat is discriminatie, Doedertoe discrimineert niet. Materiaal van Doedertoe voor Torteltuin activiteit: Met eenvoudig weefgetouwtje een etui maken.

KEEP YOUR HART UP

Doedertoe was op het ROAR Festeval in Zevenhuizen met een workshop Krachtstokken maken. Voorwerpen aan een stok vast maken die een symbool van kracht voorstellen. Bijvoorbeeld een leeuw staat voor moed, een sleutel is de sleutel tot geluk, een veer zegt dat je nooit alleen bent, kralen staan voor schoonheid, een hart betekent liefde, ga

LEVENSKUNST

Er is voor ieder mens ergens een stukje hemel op aarde, maar dat hoeft niet ver te zijn. Wij mogen van eenvoudige voor de hand liggende dingen genieten.

WELKOM TERUG HUMANITAS

Deze week is Humanitas weer om de 14 dagen in onze ruimte op de even maandagen 13.00 – 16.00 uur. Dit is geen inloop maar een besloten groep. Opgave via Humanitas 050-3126000. En dit is wat we nu iedere maandagavond doen: Maskers en hoeden maken. Welkom allemaal. Dit is ons bezoekersboek. We schrijven op wie

GOEDE WERKEN DICHTBIJ

Dank nogmaals S.S. voor anonieme gift kerst 2018 en 2017. We doen er, achter de schermen weliswaar, veel goeds mee dat verzeker ik je. * De kindermiddag is weer van start gegaan. We willen in volle aandacht zijn voor de kinderen. Deze middag is geen creche, maar is er opdat kinderen iets mogen leren, waar