BIJENKORF

Als mensen hun hart open zetten en elkaar vertrouwen, ontmoet je de echte mens en wordt verbinding gemakkelijk. Laat het nou zo zijn dat creatieve bezigheid harten opent. De kindermiddag Workshop Knuffelpopje maken Lampenkappen beschilderen Sjipsbussen versieren Kaarsen versieren werkplaats netjes houden Breien

BEAUTIFUL WORLD

Doedertoe is begonnen enkel met een idee naar aanleiding van een geschenk van een gepimpt tafeltje. Ik werd gebeld met het idee, plus een startkapitaal van €500 én de belofte om me hierbij te coachen. Zouden er meer mensen zijn die dit deden, kon de wereld prachtig worden. De buurvrouw komt patat voor ons maken.

OUTSIDER ART

Outsiderkunst is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar kunst gemaakt door autodidaktische of zogenaamd naïeve kunstenaars. Meestal hebben degenen die als outsider-kunstenaars worden bestempeld, weinig of geen contact met de regulier kunstwereld of kunstinstellingen. Outsiderkunst beschrijft kunst die buiten de grenzen van de officiële cultuur valt. (bron: Wikipedia) De eigen kreativiteit en ongebondenheid van onze bezoekers vallen

KOESTER HET VERSCHIL

Laten we meer openstaan voor andersdenkenden, voor paradijsvogels en tolerant zijn, niet stigmatiseren. Iemand die niet in ons straatje past kan boeiend en kleurrijk zijn. Koester het verschil. Wees aardig tegen mensen die niet aardig doen, want die hebben aardigheid het hardste nodig.

JAN SPLINTER

We konden in 2021 niet zoveel mensen ontvangen als we zouden willen. Toch is de financiële basis dit jaar goed gebleken. Dank Marianne de Rijk voor de precieze financiële administratie.

SAMEN STERK

Volgende week alleen op deze plaats als blogpost: het financiële jaarverslag 2021. We verrijken elkaar. Iedereen kan weer wat. Samen sterk. Samen Doedertoe. Marianne is goed met de cijfers, Jan is digitaal goed op de hoogte, Liesbeth deelt veel inzicht in de aansturing, Hamida, Marion, Jolanda, Judith, Lammie, Anouk, Jettie, Jannet, Selinde, Tineke, Dorothee zijn

SNEEUWBALEFFECT

Alls je het fijn bij ons had, en er even helemaal uit was, dan gaat het goed met jou, en als jij gelukkig bent, dan is degene om jou heen dat ook. We rekenen op een uitwisseling van diensten om harten te verwarmen. Jij zult vast iets anders aanbieden voor een ander. Zo wisselen we

LEVENSVREUGDE.

Open ogen en hart voor het geheim van het leven. Zoek het licht. Je bent vrij om zinvol te leven, om te genieten van zoveel mooie en goede dingen, om gelukkig te zijn. Geluk is gratis, is genieten, is je innerlijke wijsheid leven. Laten we samen ons paradijs scheppen, waar alle bloemen gratis bloeien. Als

WEER OPEN

Onze vrijwilligers weten: het gaat om de bezoekers, om de kinderen. Daarom zetten wij onszelf even aan de kant en luisteren naar elkaar en vinden elkaar. We zoomen in op elkaars goede eigenschappen en negeren gewoon wat we minder goed vinden. Inkijkje in ons bezoekersboek:

WE WILLEN LEVEN

We hebben het gehad na twee jaar. We willen leven en we gaan nu verder. Als je gelukkig bent, in liefde en verbinding staat dan doet je afweersysteem het beter. En zo is het. Bij Doedertoe kan je als bezoeker gewoon jezelf zijn. Wij zijn niet strak, dat past niet.

ONDERHOUD

Volg de weg van je innerlijke wensen en aangeboren talenten met de intentie blijheid bij jezelf en bij anderen teweeg te brengen. Wees op de een of andere manier zodanig dienstbaar dat het jezelf en anderen blijdschap geeft. Dit is een van de doelen van het leven. Maar nu met beide voeten op de grond:

JAARVERSLAG 2021

Karakterisering Doedertoe is een laagdrempelige werkplaats / atelier / hobbyruimte voor iedereen om mooie dingen te maken en te betalen met een goede daad. Doel is onderlinge verbinding bevorderen en blijdschap verspreiden. Ruim zeven en een half jaar draait het vrijwilligersproject Doedertoe nu volledig zelfstandig. De creatieve activiteit met de mooie materialen, de gezellige en

LEEF JE DROOM

Nieuwjaarswens aan onze bezoekers: Lieve mensen, Gelukkig nieuw jaar en leef je droom in 2022. Met speciale dank aan onze vrijjwilligers, want hun werk heeft mooie dingen teweeg gebracht bij de bezoekers. Onze mooie en goede vrijwilligers kunnen trots zijn op hun bijdrage aan een betere samenleving voor iedereen. Nieuwjaarswens aan onze vrijwilligers: Gelukkig nieuw

WAARDERING

Gemeente ambtenaar van Gebiedsteam Zuid in mail: “Onze waardering voor Doedertoe is groot.” Lieve mensen, in de maand december hebben een aantal mensen onverwacht bedragen naar ons overgemaakt of door de brievenbus gedaan. Dit vat ik op als een waardering voor onze vrijwilligers stuk voor stuk. Doedertoe doet goed werk, vinden kennelijk ook anderen. En

KEEP ON KEEPING ON

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid: Tot en met 14 januari afhalen van werkstukken en materialen om thuis lekker mooie dingen te maken, elke dinsdag van 9.30 – 16.00 uur. Niet op 28 december vanwege de kersttijd en eenmalig op 4 januari van 13.00 – 16.00 uur.

LICHTKRACHT

Ik wens je de vruchten van de geest: Liefde, Vrede, Vreugde, Vriendelijkheid, Goedheid. Dit zijn de zachte krachten van een nieuwe samenleving. Als deze vruchten rijpen in de harten van de mensen, opent een prachtige nieuwe maatschappij van solidariteit. Geen links meer, geen rechts meer, geen averechts meer. Ré maakt een kerstetalage

GOEDE MOED

Er mag een hart zichtbaar en voelbaar worden in alle maatschappelijke verhoudingen, door alle dossiers heen, in alle administraties, achter alle loketten, opdat onze sociale vooruitgang een menselijke is. Bij Doedertoe komt Hamida een participatiebaan vervullen. Zij gaat ons vier dagdelen ondersteunen en in ruil voor de begeleiding krijgen wij via de gemeente +- €200

VERRASSING

In cultuur manifesteert het goddelijke zich in het dagelijkse leven. Culturele bezigheden zijn wezenlijk onderdeel van een beschaving en persoonlijk geluk.

MAGIE

Hoe stel je een paradijs op aarde voor? Dat visioen manifesteren en samen creëren en laten zien. Doedertoe is daar een stukje van, dat is waar de magie is. Een van onze vrijwilligers pimpt stenen voor mensen in een instelling. Ze is niet te stoppen. Dankjewel Jolanda dat je zoveel geeft. En je hebt er

OP NAAR GOEDE TIJDEN

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren worden. De nieuwe tijd begint bij mensen die niet bang zijn, die opkomen voor vrede. Blijmoedige en deemoedige mensen die iedereen liefhebben en zich losmaken uit een systeem waarin een machteloze mens niet geteld wordt en waarin de hebzucht van de sterksten is beschermd. Doedertoe wil hier

INSPIRATIE

Lieve mens, waar is de tinteling in je hart, het licht in je ogen, waar is je lied en de pluim op je hoed? Noem dit geen sentiment. Levensvreugde is de motor van inspiratie en geluk. Al die doodernstige mensen doden elke hoop.

PRETENTIELOOS

Uit elke krisis kan een nieuwe tijd geboren worden. De nieuwe tijd begint bij mensen die opkomen voor vrede en medemenselijkheid. Doedertoe probeert hier actief deel aan te zijn in al zijn pretentieloosheid. Maar heel down to earth moet eerst de Eneco rekening betaald worden: €602,07 bijbetalen. Doedertoe kost nu per maand €418. En wat

KOM VERBINDEN

Wanneer horen we weer jonge mensen zingen in straten zomaar omdat ze juichen om te leven? In elke mens steekt het mysterie, het wonder, het oneindige. Mensen mogen vrienden zijn. Mensen kunnen niet mens worden zonder de warmte van de vriendschap. Als je goed denkt ga je de ander waarderen en zeg je: Je mag

GEMAAKT VOOR VREUGDE

Ieder mens is een oneindig wonder. Maak je hart los en zie hoeveel menselijke warmte ons omgeeft. De ogen van je hart zien vele wonderen om ons heen. Dans in de zonneschijn en fluit in de regen. Besef dat je gemaakt bent voor de vreugde! Onze werkplaats

HET WAAR MAKEN

Gedicht van Jolanda Bierling Origami Bloemstuk Maandagavond: doorlopend hoeden en maskers maken Textiele werkvormen in de werkplaats

LEVENSKUNST

Kinderen in de werkplaats Met bijenwas kaarsen versieren Tekenen en schilderen Kijkdoos Oorbellen maken Monster to be Kaartjes maken Tenslotte deze week: Hartelijk dank aan Erna Veldman, coördinator milieustraat Rivierenbuurt dat Doedertoe spullen mocht onderscheppen bij de weggooiactie. Veel dank ook voor helpers Marieke en Selinde voor de vette oogst.

ALLE MENSEN ZIJN GELIJK

Rechten kunnen niet voorwaardelijk zijn. Op grond van je mens zijn heb je allemaal dezelfde rechten. Een voorwaarde stellen aan een recht wordt onrecht als het medeoorzaak is dat anderen niet krijgen waar ze recht op hebben. Dat is discriminatie, Doedertoe discrimineert niet. Materiaal van Doedertoe voor Torteltuin activiteit: Met eenvoudig weefgetouwtje een etui maken.

KEEP YOUR HART UP

Doedertoe was op het ROAR Festeval in Zevenhuizen met een workshop Krachtstokken maken. Voorwerpen aan een stok vast maken die een symbool van kracht voorstellen. Bijvoorbeeld een leeuw staat voor moed, een sleutel is de sleutel tot geluk, een veer zegt dat je nooit alleen bent, kralen staan voor schoonheid, een hart betekent liefde, ga

LEVENSKUNST

Er is voor ieder mens ergens een stukje hemel op aarde, maar dat hoeft niet ver te zijn. Wij mogen van eenvoudige voor de hand liggende dingen genieten.

WELKOM TERUG HUMANITAS

Deze week is Humanitas weer om de 14 dagen in onze ruimte op de even maandagen 13.00 – 16.00 uur. Dit is geen inloop maar een besloten groep. Opgave via Humanitas 050-3126000. En dit is wat we nu iedere maandagavond doen: Maskers en hoeden maken. Welkom allemaal. Dit is ons bezoekersboek. We schrijven op wie

GOEDE WERKEN DICHTBIJ

Dank nogmaals S.S. voor anonieme gift kerst 2018 en 2017. We doen er, achter de schermen weliswaar, veel goeds mee dat verzeker ik je. * De kindermiddag is weer van start gegaan. We willen in volle aandacht zijn voor de kinderen. Deze middag is geen creche, maar is er opdat kinderen iets mogen leren, waar

VERBINDING

Werkplaats van blijdschap en verbinding… Hoe kan dat er concreet uit zien? In de praktijk betekent dat onder andere dat we, wat je ook ziet en waar het ook over gaat, geen kritiek naar elkaar doen; daar gaan we van weg. Waar je ook komt gebeurt dat al. Wíj willen vooral focussen om altijd een

SAFE

Gemeente ambtenaar Groningen Zuid Janny Dekker: “Mensen kruipen in hun schulp nu en blijven achter de voordeur. Je ziet het ook bij andere projecten.” Mensen, wij hebben een hele goede, dure luchtreiniger in de werkplaats dag en nacht aan. De vrijwilligers hebben zonder uitzondering tonnen respect voor een breed palet van pluimage. Je bent veilig

GULLE GEVERS VAN MATERIALEN, BEDANKT

Opnieuw kregen we van Geke materiaal. 14 vuilniszakken stoffen. Zo blij mee. Voormalig vrijwilliger Astrid heeft van Doedertoe materiaal geleend voor een workshop Dromenvangers maken. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Afrikadi. Ze zamelen geld in om een multifunctioneel centrum te bouwen in het dorp waar haar man Issiaga vandaan komt in Guinnee.

HELE ZOMER OPEN!

Er is draagvlak bij de vrijwilligers, na lange tijd van thuiszitten blijven we de hele zomer doorgaan. Dinsdag, woensdag en donderdag van half 10 tot 4 uur open. Ook voor kinderen dan. Wie niet op vakantie gaat kan bij ons op minivakantie! Doedertoe mocht een straatje verder bij een popup milieustraat spullen onderscheppen die we

OOK KINDEREN

Zegt het voort: Kindermiddag bij Doedertoe op zaterdag 19 juni van 13.00 – 15.00 uur. Gedurende de winter kwam Mariet telkens een shopper vol bollen wol halen. Ze haakte er dekens van. Kwalititeitdekens, met dubbele draad gemaakt en super mooi. Ze zijn bestemd voor de vluchtelingen uit de Bed- bad- en broodopvang. Sayana neemt ze

WEER BIJNA HELEMAAL OPEN

Met ingang van deze week ook de donderdagmiddag er weer bij. Welkom bij Doedertoe op dinsdag, woensdag en donderdag van half 10 tot 4 uur. Wie wil leren brioche breien kan dat op iedere donderdagochtend komen doen.

WEER MEER LOOS :-)))

Iemand die materiaal wil komen brengen in de mail: “Een deel van de spullen heb ik al jaren in huis en kan ik makkelijker afstand van doen, als ik weet als het ergens heen gaat, waar ook zo veel Liefde voor creatief doen is, als dat ik zelf heb voor ‘mooie’ dingen maken. (…) … dan

WE WILLEN WEER OPEN

Thuis werken met onze materialen is bijna voorbij, omdat komende week de inloop deels hervat (op dinsdag en woensdag). Mariet nam Ikeatassen vol bollen wol mee. En weer zijn er twee dekens klaar voor vluchtelingen die bij ons in de werkplaats komen. Momenteel pupulair: stenen pimpen en kaartjes maken Komende week start de inloop weer.

OOK MATERIAAL VOOR KINDERFEESTJES

Vanaf 11 mei gaat de inloop weer beperkt beginnen. Op dinsdag 9.30 – 16.00 uur en op woensdagmiddag 13.00 – 16.00 uur. Maximaal zeven personen binnen. Het blijft mogelijk om materialen te halen om thuis mee aan de slag te gaan.

KOSTEN ÉN SUPPORT GAAN DOOR

Lions Club Groningen bedankt voor donatie ter ondersteuning van de inloop en dagelijkse kosten. Dank Ré voor weer een mooie etalage. Knoopje aannaaien? Kies maar uit.

ONDER DE PANNEN

Mariet gaat met een blauwe Ikeatas weg vol allerlei bollen wol. “Ik ben voorlopig weer onder de pannen. Ik kan weer even vooruit. Ik heb weer even wat voorhanden. En als ik haak, dan rook ik minder. Dat is ook nog eens goed voor mijn gezondheid.” Ik hoor je denken: Is dat niet wat veel,

PLEZIER

Dou goud, wat mout. Zet altied deur. Hol kop ter veur. Iedereen kan iets verzinnen om de wereld mooier te maken. Lucie komt wekelijks materiaal halen en even zitten voor een kopje koffie. Laatst bracht ze een bosje tulpjes mee, met de boodschap dat iedere bezoeker deze dag een tulpje kon meenemen. Gevolg: allemaal lachende

SLEUTEL

De sleutel is via het geknutsel en gefrutsel plezier hebben en met elkaar in contact zijn. Juist in coronatijd blijkt nog duidelijker hoe belangrijk de ontmoetingsplekken zijn. Het gaat niet om aantallen of opsmuk maar om iets te betekenen voor elkaar. Dat er veel kaartjes gemaakt worden wijst op de behoefte met elkaar te communiceren.